MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige ▹ ElektrotehnikaIzvori energije
  Biodizel, biogas, biomasa
  Autor: Miloš Radaković
  Strana: 143
  Ostali detalji

  A A A
  Ova knjiga je zamišljena kao pomoć pri izučavanju problematike obnovljivih izvora energije (OIE), a posebno biogasa, biodizela i biomase i može se smatrati da sa knjigom „Obnovljivi izvori energije 1“ potpuno pokriva oblast OIE.

  Knjiga je preporučljiva kao štivo svima onima koji se bave energetikom, kao pomoć pri radu, inženjerima, studentima, đacima i profesorima, koji imaju dodira sa svim ili nekim od vrsta obnovljivih izvora energije a i onima koji žele da više saznaju o aktuelnoj problematici i koji razmišljaju o racionalizaciji potrošnje energije i planiranju korišćenja drugih izvora energije za svakodnevne potrebe.

  Knjiga je napisana tako da čitalac koji se prvi put susreće sa ovom tematikom može lako i vrlo jednostavno shvatiti sva objašnjenja vezana za oblast bio-goriva. Cilj je približiti tematiku običnom čitaocu i objasniti sve dobrobiti koje sa sobom donosi upotreba bio-goriva.

  Nadamo se, da će ova knjiga makar malo, promeniti odnos prema bio-gorivima i obnovljivim izvorima energije uopšte. Da će uticati na pravac razmišljanja i delovanja ljudi i da će doprineti povećanju iskorišćenja obnovljivih izvora energije, a posebno bio-goriva kod nas.

  Knjiga je podeljena u tri poglavlja:
  Prvo poglavlje BIODIZELsadrži uvodne napomene o biodizelu, biljnim uljima kao sirovini za proizvodnju biodizela, energetski bilans, pravce razvoja u Srbiji, ekonomiku proizvodnje biodizela u Srbiji, uticaj na zaštitu životne sredine, prednosti biodizela, fizičko-hemijske karakteristike biodizela, dobijanje biodizela iz uljane repice, prednosti biodizela u odnosu na dizel gorivo, procese i tehnologije proizvodnje i niz drugih podataka.

  Drugo poglavlje BIOGAS. Sadrži uvodne napomene o biogasu, procesu proizvodnje, bilanse, energetskom potencijalu, tehnologijama za proizvodnju, opremi, karakteristikama biogasa i dr.

  Treće poglavlje BIOMASA. Autor daje uvodne napomene o biomasi, potencijalima, resursima, tehnologijama pripreme i sagorevanja, gasifikaciji biomase, peletiranju, briketiranju i niz drugih podataka vezanih za bimasu.

  Brojne ilustracije omogućuju čitaocima dobar i kvalitetan uvid u izvedena rešenja, kao i u brzom sagledavanju nekih bitnih vrednosnih, statističkih i drugih odnosa i pokazatelja.


  Iz sadržaja

  1. BIODIZEL

  1.1.Biljna ulja kao sirovina za biodizel
  1.2. Energetski bilans
  1.3. Pravci razvoja u Srbiji
  1.4. Ekonomika proizvodnje biodizela u Srbiji
  1.5. Zaštita životne sredine
  1.6. Prednosti biodizela
  1.7. Fizičko - hemijske karakteristike biodizela i dizel goriva
  1.8. Dobijanje biodizela iz uljane repice
  1.9. Prednosti BD u odnosu na dizel
  1.10. Količine proizvedenog biodizela u EU
  1.11. Savremene tehnologije proizvodnje biodizela
  1.12. Transesterifikacija katalizovana alkalijama
  1.13. Transesterifikacija katalizovana kiselinama
  1.14. Enzimatska transesterifikacija lipazama
  1.15. Transesterifikacija nadkritičnim alkoholom
  1.16. SGL-proces
  1.17. SL-proces
  1.18. Značaj nusproizvoda
  1.19. Glicerol
  1.20. Đubrivo (K2SO4)
  1.21. Alkoholna goriva
  1.22. Dobijanje apsolutnog alkohola

  2.BIOGAS
  2.1. Proizvodnja i primena
  2.2. Proces proizvodnje biogasa
  2.3. Deponijski gas
  2.4. Proračun energetskog bilansa
  2.5. Biogas iz drveta
  2.6. Biogas iz otpadnih voda
  2.7. Biogas iz stajnjaka domaćih životinja
  2.8. Energija biogasa
  2.9. Anaerobno vrenje
  2.10. Osnovne karakteristike biogasa
  2.11. Energija i snaga postrojenja za proizvodnju i korišćenje biogasa
  2.12. Postrojenje za proizvodnju biogasa
  2.13. Digestori
  2.14. Skladištenje biogasa
  2.15. Prečišćavanje biogasa
  2.16. Sigurnosna oprema

  3. BIOMASA
  3.1. Tehnologija pripreme i sagorevanja biomase
  3.2. Sistemi za pripremu i sagorevanje biomase
  3.3. Gasifikacija biomase
  3.4. Peletirke
  3.5. Dezintegratori bala slame
  3.6. Princip automatske regulacije
  3.7. Regulacija učinka kotla
  3.8. Regulacija podpritiska u predložištu kotla
  3.9. Brzorastuće bilje kao izvor biomase
  3.10. Višegodišnje rizomske trave kao energetske biljke
  3.11. Briketiranje
  3.12. Podela briketa
  3.13. Principi i tehnologije briketiranja
  3.14. Biobriketi
  3.15. Prednosti i nedostaci biomase kao ekološkog goriva
  3.16. Opravdanost proizvodnje briketa
  3.17. Predlog implementacije malog postrojenja za briketiranje
  3.18. Briketiranje biomase
  3.19. Briket

  LITERATURA


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Biodizel, biogas, biomasa
  Izdavač: AGM Knjiga
  Strana: 143 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: 17,5 x 24 cm
  Godina izdanja: 2009
  ISBN: 978-86-86363-17-6
  Naručite
  Cena: 1.320 RSD
  Cena za inostranstvo:
  13,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Obnovljivi izvori energije i njihova ekonomska ocena
  990 din.

  Vaš sopstveni eko-Električni kućni sistem: Licencno izdanje Elektor International na srpskom jeziku
  880 din.

  Elektronika za neupućene
  1200 din.

  Elektronski projekti za neupućene
  1200 din.

  Priručnik za racionalno korišćenje električne energije u domaćinstvu
  590 din.

  Fotonaponska postrojenja: planiranje, montaža, provera, održavanje
  1500 din.

  Tiristorski pretvarači, 2. dopunjeno izdanje
  1540 din.

  Višemotorni električni pogoni
  1300 din.

  Cevni projekti: specijalno izdanje časopisa Infoelektronika
  950 din.

  Elektronika za pobudu i pogon elektromotora: Principi, primena i dizajn
  1750 din.

  Operacioni pojačavači sa zbirkom šema
  1560 din.

  Procesna merenja pomoću C# aplikacija
  880 din.
  Nije uspeo upit b.mknjiga: SELECT IDpro,cenapuna,CenaPopust,popust FROM MKRoba WHERE ID =