MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹Računari i InternetBaze podataka
  Algoritmi i strukture podataka
  Autor: Milo Tomašević
  Strana: 406
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Knjiga je nastala kao rezultat potrebe za odgovarajućim udžbenikom iz predmeta Strukture podataka i u njenom pisanju učinjen je napor da ona može da bude korisna za čitaoce sa različitim nivoom predznanja. Posle prvog poglavlja koje predstavlja uvod u oblast, knjiga je podeljena na četiri dela: linearne strukture podataka, nelinearne strukture podataka, pretraživanja i sortiranje. Naglasak se stavljen na strukture podataka koje se nalaze u operativnoj memoriji, a knjiga takođe sadrži i pitanja i zadatke za samostalno rešavanje.


  Sadržaj

  PREDGOVOR, I

  1 UVOD, 1
  1.1 O ALGORITMIMA, 1
  1.1.1 Kunvencije pseudojezika, 2
  1.1.2 Analiza algoritama, 4
  1.1.3 Implementaciju algoritama, 7
  1.2 O STRUKTURAMA PODATAKA, 8
  1.2.1 Klasifikacija struktura podataka, 11
  1.2.2 Memorijska reprezentacija, 12
  1.2.3 Operacije sa strukturama podataka, 14

  DEO I LINEARNE STRUKTURE PODATAKA, l7
  2 NIZOVI, 19
  2.1 VRSTE NIZOVA, 19
  2.2 OPERACIJE SA NIZOVIMA, 20
  2.3 PREDSTAVLJANJE NIZOVA U MEMORIJI, 21
  2.3.1 Smeštanje vektora, 22
  2.3.2 Smeštanje matrica, 24
  2.3.3 Smeštanje višedimenzionalnih nizova, 26
  2.4 OPTIMIZAClJE PRI SMEŠTANJU NIZOVA, 28
  2.4.1 Trougaone matrice, 29
  2.4.2 Retki nizovi, 31

  3 ULANČANE LISTE, 35
  3.1 OSNOVNI POJMOVI I OSOBINE, 35
  3.2 OPERACIJE SA JEDNOSTRUKO ULANČANIM LISTAMA, 38
  3.3 OPERACIJE SA KRUŽNIM ULANČANIM LISTAMA, 43
  3.4 OPERACIJE SA DVOSTRUKO ULANČANIM LISTAMA, 46
  3.5 POREĐENJE ULANČANE I SEKVENCIJALNE REPREZENTACIJE LINEARNIH LISTA, 49
  3.6 PRlMENE ULANČANIH LISTA, 52
  3.6.1 Predstavljanje retkih nizova, 52
  3.6.2 Predstavljanje skupova, 54
  3.6.3 Predstavljanje polinoma, 57

  4 STEKOVI, 61
  4.1 DEFINICIJA STEKA, 61
  4.2. IMPLEMENTACIJA STEKA I OPERAClJE SA NJIM, 62
  4.2.1 Sekvencijalna reprezentacija steka, 63
  4.2.2 Sekvencijalna implementacija više stekova, 66
  4.2.3 Ulančana reprezentacija steka, 69
  4.3 PRIMENE STEKOVA, 71
  4.3.1 Obrada aritmetičkih izraza, 71
  4.3.2 Rad sa potprogramima, 81

  5 REDOVI, 91
  5.1 DEFINICIJA REDA, 91
  5.2 IMPLEMENTACIJA REDA I OPERACIJE SA NJIM, 93
  5.2.1 Sekvencijalna reprezentacija reda, 93
  5.2.2 Ulančana reprezentacija reda, 101
  5.3 PRIORITETNI RED, 103
  531 Vektorska implementacija prioritetnog reda, 103
  5.3.2 Ulančana implementacija prioritetnog reda, 105
  5.4 PRIMENE I PERFORMANSE REDOVA, 106

  DEO II NELINEARNE STRUKTURE PODATAKA, 109
  6 STABLA, 111
  6.1 DEFINIClJE STABLA I TERMINOLOGIJA, 111
  6.2 PREDSTAVLJANJE STABLA, 115
  6.2.1 Grafičko predstavljanje, 115
  6.2.2 Memorijska reprezentacija, 115
  6.3 BINARNA STABLA 118
  6.3.1 Osobine i vrste binarnih stabala, 118
  6.3.2 Memorijska reprezentacija binarnih stabala, 121
  6.3.3 Minimizacija dužine puta u binarnom stablu, 122
  6.3.4 Operacije sa binarnim stablima, 128
  6.3.5 Povezana binarna stabla, 136
  6.4 PREDSTAVLJANJE STABLA VIŠEG STEPENA BINARNIM STABLOM, 139
  6.5 PRIMENE STABALA, 145
  6.5.1 Predstavljanje arilmeličkih izraza, 145
  6.5.2 Predstavljanje ulančanih lista, 147
  6.5.3 Stabla odlučivanja, 149
  6.5.4 Stabla igara, 151

  7 GRAFOVI, 155
  7.1 DEFINICIJE GRAFA I TERMINOLOG1JA, 155
  7.2 PREDSTAVLJANJE GRAFOVA, 158
  7.2.1 Matrična reprezentacija, 158
  7.2.2 Ulančana reprezentacija, 159
  7.3 Poređenje matrične i ulančane reprezentacije, 161
  7.3. OBILAZAK GRAFA, 162
  7.3.1 Obilazak grafa po širini, 163
  7.3.2 Obilazak grafa po dubini, 165
  7.3.3 Primene algoritama obilaska, 161
  7.4 OBUHVATNA STABLA, 172
  7.5 ODREĐIVANJE DOSTIŽNOSTI ČVOROVA U GRAFU, 179
  7.5.1 Određivanje matrice puta, 179
  7.5.2 Primena matrice puta - odredivanje rekurzivnosti potprograma, 82
  7.6 ODREĐlVANJE NAJKRAĆIH RASTOJANJA U GRAFU, 182
  7.6.1 Određivanje najkraćih putevu između svih parova čvorova, 184
  7.6.2 Određivanje najkraićih puteva od jednog čvora do svih ostalih, 188
  7.7 PROTOK U GRAFOVIMA, 192
  7. 7.1 Maksimizacija protoka u grafu, 193
  7.7.2 Uparivanje grafa, 198
  7.8 ODREĐIVANJE TOPOLOŠKOG PORETKA I KRITIČNOG PUTA, 200
  7.8.1 Topološko sortiranje, 201
  7.8.2 Određivanje kritičnog puta, 203

  DEO III PRETRAŽIVANJE, 209
  8 OSNOVNI METODI PRETRAŽIVANJA, 211
  8.1 SEKVENCIJALNO PRETRAŽIVANJE, 211
  8.1.1 Optimizacije sekvencijalnog pretraživanja, 213
  8.1.2 Sekvencijalno pretraživanje u uređenim tabelama, 214
  8.2 BINARNO PRETRAŽIVANJE, 216
  8.2.1 Binarno pretraživanje u povećanoj tabeli, 218
  8.2.2 Binarno pretraživanje u tabeli nepoznate veličine, 219
  8.2.3 Interpolaciono pretraživanje, 220
  8.2.4 Fibonacci-jevo pretraživanje, 221

  9 STABLA BINARNOG PRETRAŽIVANJA, 223
  9.1 DEFINICIJA STABLA BlNARNOG PRETRAŽIVANJA, 223
  9.2 OSNOVNE OPERACIJE, 225
  9.2.1 Ispitivanje stabla, 225
  9.1.2 Umetanje, 228
  9.2.3 Brisanje, 230
  9.1.4 Analiza efikasnosti osnovnih operacija, 232
  9.3 BALANSIRANJE STABLA, 236
  9.3.1 Visinski balansirana (AVL) slabla, 237
  9 3.2 Ostale vrste balansiranih stabala, 245
  9.4 OPTIMALNO STABLO BINARNOG PRETRAŽIVANJA, 248
  9.5 PRIMENE STABLA BINARNOG PRETRAŽIVANJA, 252
  9.5.1 Tabela simbola, 252
  9.5.2 Predstavljanje prioritetnog reda, 255

  10 STABLA OPŠTEG PRETRAŽIVANJA, 257
  10.1 PRIMENA STABALA OPŠTEG PRETRAŽIVANJA, 257
  10.2 STABLA M-ARNOG PRETRAŽIVANJA, 261
  10.2.1 Operacije, 262
  1012 Osobine i performanse stabla m-arnog pretraživanja, 264
  10.2.3 Implementacija, 266
  10.3 B-STABLA, 266
  10.4 B*-STABLA , 274
  10.5 B+-STABLA, 276
  10.6 STABLA DIGITALNOG PRETRAŽIVANJA, 280

  11 HEŠIRANJE, 289
  11.1 DEFINIClJE, 289
  11.2 HEŠ FUNKClJE, 291
  11.2.1 Heš funkcije nezavisne od raspodele ključeva, 292
  11.2.2 Heš funkcije zavisne od raspodele ključeva, 298
  11.3 RAZREŠAVANJE KOLIZIJA, 301
  11.3.1 Otvorena adresiranje, 301
  11.3.2 Ulančavanje, 311
  11.4 EVALUACIJA PERFORMANSI UNUTRAŠNJEG HEŠIRANJA, 315
  11.4.1 Performanse otvorenog adresiranja, 315
  11.4.2 Performanse ulančavanja, 317
  11.4.3 Komparativno poređenje tehnika unutrašnjeg heširanja, 317
  11.5 SPOLJAŠNJE HEŠIRANJE, 319
  11.5.1 Standardne tehnike spoljašnjeg heširanja, 320
  11.5.2 Fleksibilne tehnike spoljašnjeg heširanja, 323

  DEO IV SORTIRANJE, 331
  12 UNUTRAŠNJE SORTIRANJE, 333
  12.1 SORTIRANJE POREĐENJEM, 335
  12.1.1 Metodi umetanja, 335
  12.1.2 Metodi selekcije, 339
  12.1.3 Metodi zamene, 351
  12.1.4 Opšta procena performansi metoda sortiranja poređenjem, 360
  12.2 METODI SORTIRANJA LINEARNE SLOŽENOSTI, 363
  12.2.1 Sortiranje brojanjem, 363
  12.2.2 Adresno sortiranje, 365
  12.2.3 Radix sortiranje, 366
  12.3 POREĐENJE EFIKASNOSTI METODA UNUTRAŠNJEG SORTIRANJA, 368
  12.4 PRIMENA PRINCIPA SORTIRANJA-STATISTIKA PORETKA, 369
  12.4.1 Određivanje minimuma i maksimuma, 369
  12.4.2 Određivanje k-tog najmanjeg elementa, 370

  13 SPOLJAŠNJE SORTIRANJE, 373
  13.1 DIREKTNO SPAJANJE, 376
  13.2 PRIRODNO SPAJANJE, 382
  13.3 VIŠESTRUKO SPAJANJE, 384
  13.4 POLIFAZNO SPAJANJE, 392
  13.5 KASKADNO SPAJANJE, 398
  13.6 ORGANIZACIJA BAFERA KOD SPOLJAŠNJEG SORTlRANJA, 400

  14 LITERATURA, 405


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Algoritmi i strukture podataka
  Izdavač: Akademska misao
  Strana: 406 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: 18x25.5 cm
  Godina izdanja: 2008
  ISBN: 978-86-7466-328-8
  Naručite
  Cena: 2.500 RSD
  Cena za inostranstvo:
  25,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Um caruje: Projektni obrasci
  2240 din.

  Refaktorisanje – poboljšanje dizajna postojećeg koda (II izdanje)
  1430 din.

  Kombinatorika i grafovi, Pregled i prilozi
  450 din.

  Algoritmi u programskom jeziku C (+ disketa)
  1120 din.

  PHP 8 objekti,obrasci i praksa objektno orijentisan pristup
  3135 din.

  Arhitektura i organizacija računara (Tanenbaum) (+ CD)
  2320 din.

  Algoritmi i strukture podataka
  1290 din.

  Refaktorisanje po meri: preuzmite kontrolu nad svojim kodom
  1840 din.

  Osnove dizajna i analize algoritama
  1100 din.

  Jasan kod: Priručnik za pisanje jasnih programa
  0 din.

  Osnovi operativnih sistema
  2160 din.

  Diskretna matematika sa kombinatorikom
  2445 din.

  C# 5.0 za programere: Sveobuhvatan referentni priručnik
  1200 din.

  Čista arhitektura: stručni vodič za strukturu i dizajn softvera
  2613 din.

  Programski jezik C sa rešenim zadacima, 9. izdanje
  1300 din.

  Rešeni zadaci iz programskog jezika JAVA
  1100 din.

  JavaScript sveobuhvatan vodič, prevod 7. izdanja
  2560 din.

  Napadi na mrežne protokole: Hakerski vodič za hvatanje mrežnog saobraćaja, analizu i iskorišćavanje ranjivosti mreže
  1840 din.

  Operativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaci
  2000 din.

  Algoritamsko rešavanje problema i objektno orijentisan pristup u Javi: Sa rešenim zadacima i zadacima za vežbu
  960 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2024