MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹Računari i InternetArduino / Raspberry Pi

  Prikaži 4 puta
  veću sliku


  Raspberry Pi 3: od osnovnih do naprednih projekata
  Autor: Prof Dr Dogan Ibrahim
  Strana: 266
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  U ovoj knjizi se razmatra računar Raspberry Pi 3 i njegova upotreba u aplikacijama za kontrolu i nadgledanje. U knjizi je jednostavnim terminima i pomoću testiranih i radnih primera projekata objašnjeno kako se konfiguriše računar Raspberry Pi 3, kako se instalira i koristi operativni sistem Linux i kako se pišu aplikacijski programi zasnovani na hardveru pomoću programskog jezika Python.

  Dobra karakteristika ove knjige je da pokriva mnoge hardverske projekte zasnovane na računaru Raspberry Pi 3 u kojima se koriste najnoviji hardverski moduli, kao što su Sense HAT, Swiss Pi, MotoPi, Camera modul i mnogi drugi vrhunski analogni i digitalni senzori. Važna funkcija računara Raspberry Pi 3 je da sadrži Bluetooth i Wi-Fi module na ploči.

  U ovoj knjizi su dati primeri projekata za upotrebu Wi-Fi i Bluetooth modula pomoću kojih je prikazano slanje stvarnih podataka na Cloud servis pomoću Wi-Fi modula i komunikacija sa Android mobilnim telefonom pomoću Bluetooth modula.

  Knjiga je idealna za samostalno učenje i namenjena je za studente elektronike/elektrotehnike, inženjere u praksi, studente istraživače i hobiste. Preporučuje se da knjigu pratite prema datom rasporedu poglavlja.

  Knjiga sadrži više od 30 projekata.

  Svi projekti se zasnivaju na programskom jeziku Python i u potpunosti su testirani. U knjizi su dati kompletni listinzi programa svakog projekta, zajedno sa komentarima i punim opisom. Iskusni programeri bi trebalo lako da modifikuju i ažuriraju programe da bi ih prilagodili svojim potrebama.

  Da bi čitaoci što lakše pratili projekte, za svaki projekat dati su sledeći podnaslovi: Naslov projekta – Opis – Cilj projekta – tip Raspberry Pi – Blok dijagram – Električna šema – Listing programa

  Poglavlja

  1 • Raspberry Pi modeli
  2 • Instaliranje operativnog sistema
  3 • Upotreba komandne linije
  4 • Desktop GUI interfejs - Desktop aplikacije
  5 • Upotreba uređivača teksta u Linux komandnom režimu
  6 • Raspberry Pi 3 povezivanje hardvera
  7 • Jednostavni projekti za Raspberry Pi 3
  8 • Iscrtavanje grafikona u stvarnom vremenu
  9 • Korišćenje modula pygame za prikaz vlažnosti i temperature
  10 • Korišćenje Pi 3 Click Shield-a
  11 • Korišćenje Sense HAT ploče
  12 • Korišćenje Raspberry Pi kamere
  13 • Korišćenje MotoPi ploče
  14 – Upotreba Swiss Pi ploče
  15 • Upotreba Wi-Fi veze na Raspberry Pi 3 ploči
  16 • Korišćenje Bluetooth-a na Raspberry Pi 3 ploči
  A • Konfiguracija GPIO pinova na Raspberry Pi 3 ploči
  B • Android aplikacije za Raspberry Pi

  O autoru

  Prof. dr Dogan Ibrahim je akreditovani elektro inženjer i uvaženi član Instituta inženjerske tehnologije. Dogan je autor preko 60 tehničkih knjiga koje su objavili poznati međunarodni izdavači, kao što su Wiley, Butterworth i Newnes.

  Pored toga, autor je više od 250 tehničkih stručnih radova koji su objavljeni u časopisima i predstavljeni na seminarima i konferencijama.

  Sadržaj

  POGLAVUE 1 • RASPBERRY PI MODELI
  Predgovor, 11
  O autoru, 12

  POGLAVUE 1 • RASPBERRY PI MODELI, 13

  1.1 Pregled, 13
  1.2 Raspberry Pi 1 model A, 14
  1.3 Raspberry Pi 1 model A+, 15
  1.4 Raspberry Pi model B, 16
  1.5 Raspberry Pi model B+, 17
  1.6 Raspberry Pi model B, 18
  1.7 Raspberry Pi Zero, 19
  1.8 Raspberry Pi 3 model B, 20
  1.9 Raspberry Pi Zero W, 21
  1.10 Rezime, 21

  POGLAVUE 2 • INSTALIRANJE OPERATIVNOG SISTEMA, NA RAČUNARU RASPBERRY PI 3, 22

  2.1 Pregled, 22
  2.2 Ploča Raspberry Pi 3, 22
  2.3 Podešavanje operativnog sistema, 23
  2.3.1 Upotreba NOOBS-a, 23
  2.3.2 Instaliranje datoteke slike na micro SD karticu, 26
  2.4 Primena napajanja na Raspberry Pi 3, 29
  2.5 Podešavanje Wi-Fi veze i daljinski pristup, 31
  Podešavanje Wi-Fi veze, 31
  Daljinski pristup, 32
  2.6 Isključivanje ili ponovno pokretanje u GUI režimu, 36
  2.7 Daljinski pristup desktopu, 37
  2.8 Omogućavanje Bluetooth veze, 39
  2.9 Povezivanje Raspberry Pi 3 računara na žičnu mrežu, 40
  2.9.1 Nije moguće povezati sa na žičnu mrežu, 41
  2.10 Povezivanje računara Raspberry Pi 3 direktno sa PC računarom bez monitora , 42
  2.11 Kreiranje i pokretanje Python programa, 46
  2.12 GPIO biblioteka, 48
  2.12.1 Numerisanje pinova, 48
  2.13 Rezime, 52

  POGLAVUE 3 • UPOTREBA KOMANDNE LINDE, 53

  3.1 Pregled, 53
  3.2 Komandna linija, 53
  3.3 Korisne Linux komande, 53
  3.3.1 Sistem i korisničke informacije, 53
  3.3.2 Raspberry Pi struktura direktorijuma, 55
  Dozvole za datoteku, 57
  3.3.3 Nadgledanje resursa na Raspberry Pi-ju, 66
  3.3.4 Isključivanje, 68
  3.4 Rezime, 68

  POGLAVUE 4 • DESKTOP GUI INTERFEJS - DESKTOP APLIKACIJE, 69

  4.1 Pregled, 69
  4.2 Desktop GUI aplikacije, 69
  4.2.1 Meni Applications, 71
  4.2.2 Meni Web Browser, 75
  4.2.3 Meni File Manager, 75
  4.2.4 Meni Terminal, 75
  4.2.5 Mathematica , 75
  4.2.6 Wolfram, 75
  4.2.7 Manage Bluetooth Devices, 75
  4.2.8 Wi-Fi, 75
  4.2.9 Audio Volume Control, 76
  4.3 Rezime, 76

  POGLAVUE 5 • UPOTREBA UREĐIVAČA TEKSTA U LINUX KOMANDNOM REŽIMU , 77

  5.1 Uređivač teksta nano, 77
  5.2 Uređivač teksta vi , 82
  5.3 Rezime, 85

  POGLAVUE 6 • RASPBERRY PI 3 POVEZIVANJE HARDVERA, 86

  6.1 Pregled, 86
  6.2 Raspberry Pi 3 GPIO definicija pinova, 86
  6.3 Raspberry Pi 3 hardverske razvojne ploče i hardverske alatke, 87
  6.3.1 Raspberry Pi Compute Module 3 Lite, 87
  6.3.2 Perma-Proto HAT, 87
  6.3.3 Explorer HAT, 88
  6.3.4 Four Letter pHAT, 89
  6.3.5 Mini RTC modul za Raspberry Pi, 89
  6.3.6 Sense HAT, 89
  6.3.7 Scroll PHAT, 90
  6.3.8 Touch pHAT, 90
  6.3.9 Motor Control Kit, 91
  6.3.10 DC and Stepper Motor Driver HAT, 91
  6.3.11 Raspberry Pi GPS Module, 92
  6.3.12 Raspberry Pi Camera Module, 92
  6.3.13 Displej osetljiv na dodir, 93
  6.3.14 MotoPi - ploča za kontrolu servo motora, 93
  6.4 Rezime, 94

  POGLAVUE 7 • JEDNOSTAVNI PROJEKTI ZA RASPBERRY PI 3, 95

  7.1 Pregled, 95
  7.2 Projekat 1 - Trepćud LED, 95
  7.4 Projekat 3 - Novodogodišnje lampice (8 LED-ova koji nasumično trepere).105
  7.5 Projekat 4 - Rotirajud LED-ovi sa prekidačem, 107
  7.6 Projekat 5 - Program za vežbanje Morzeove azbuke sa zujalicom, 112
  7.7 Projekat 6 - Ultrazvučni rasterivač komaraca, 117
  7.8 Projekat 7 - Elektronska kockica, 121
  7.9 Projekat 8 - Upotreba I2C LCD-a - brojač sekunda, 127
  7.10 Projekat 9 • Analogni temperaturni senzor sa termometrom, 131
  7.11 Projekat 10 - Reakcioni tajmer, 137
  7.12 Projekat 11 - Automatska rasveta za vreme sumraka, 141
  7.13 Projekat 12 - Senzori parkiranja , 143
  7.14 Rezime, 149

  POGLAVUE 8 • ISCRTAVANJE GRAFIKONA U STVARNOM VREMENU, 150

  8.1 Pregled, 150
  8.2 Iscrtavanje u Python-u , 150
  8.2.1 Grafikon kvadratne funkcije, 150
  8.2.2 Crtanje vise grafikona, 152
  8.3 Projekat - Grafikon temperature i vlažnosti u stvarnom vremenu, 155
  8.4 Rezime, 159

  POGLAVUE 9 • KORIŠĆENJE MODULA PYGAME ZA PRIKAZ VLAŽNOSTII TEMPERATURE, 160

  9.1 Pregled, 160
  9.2 Pygame, 160
  9.3 Iscrtavanje oblika, 160
  9.3.1 Pravougaonik, 160
  9.3.2 Krug, 161
  9.4 Projekat - Grafikon temperature i vlažnosti u stvarnom vremenu, 162
  9.5 Rezime, 165

  POGLAVUE 10 • KORIŠĆENJE PI 3 CLICK SHIELD-A, 166

  10.1 Pregled, 166
  10.2 Pi 3 Click Shield, 166
  10.3 Projekat - Korišćenje Click ploče sa 7-segmentnim displejem, 168
  10.4 Rezime, 172

  POGLAVUE 11 • KORIŠĆENJE SENSE HAT PLOČE, 173

  11.2 Sense HAT ploča , 173
  11.3 Sense HAT-a, 174
  11.4 Prikaz teksta na Sense HAT-u, 174
  11.5 Prikaz slika na Sense HAT-u, 175
  11.6 Odtavanje temperature, pritiska i vlažnosti, 179
  11.7 Inercijalni merni senzor, 181
  11.7.1 Čitanje pravca kompasa, 181
  11.7.2 Čitanje akceleracije, 181
  11.8 Čitanje orijentacije (nagib, obrtanje, skretanje), 182
  11. 9 Korišćenje džojstika, 183
  11.10 Projekat 1 - Kontrola LED-a pomoću džojstika, 185
  11.11 Projekat 2 - Prikaz temperature pomoću LED brojača, 189
  11.12 Projekat 3 - Prikaz temperature kao decimalnog broja koji se zasniva na LED-u192
  11.13 Projekat 14 - Trepćuća LED novogodišnja svetla na Sense HAT plod, 195
  11.14 Projekat 5 - Glasovna vremenska prognoza, 196
  11.15 Rezime, 200

  POGLAVUE 12 • KORIŠĆENJE RASPBERRY PI KAMERE, 201

  12. 1 Pregled, 201
  12.2 Funkcije Raspberry Pi kamere, 201
  12.3 Korišćenje kamere, 201
  12.4 Korišćenje kamere u Python programima, 202
  12.5 Projekat 1 - Snimanje vise fotografija, 203
  12.6 Postavke kamere, 204
  12.6.1 Dodavanje teksta na slikama, 204
  12.6.2 Promena osvetljenosti i kontrasta slike, 205
  12.6.3 Efekti slike, 205
  12.6.4 Režimi ekspozicije kamere za sliku, 205
  12.7 Snimanje video zapisa, 206
  12.8 Projekat 2 - Snimanje fotografija pomoću dugmeta, 206
  12.9 Projekat 3 - Snimanje video zapisa pomoću dugmeta, 209
  12.10 Rezime, 210

  PROJEKAT 13 • KORIŠĆENJE MOTOPI PLOČE, 211

  13.1 Pregled, 211
  13.2 Funkcije MotoPi ploče, 211
  13.3 Analogni i digitalni portovi, 213
  13.3 Projekat 1 - Korišćenje analognih portova, 214
  13.4 Projekat 2 - Korišćenje digitalnih portova, 216
  13.5 Servo motori , 218
  13.6 MotoPi PWM kanali , 218
  13.7 Projekat 3 - Jednostavna kontrola servo motora, 220
  13.8 Projekat 4 - Detekcija prepreka kontrolisanog servo motora, 223
  13.9 Rezime, 229

  PROJEKAT 14 - UPOTREBA SWISS PI PLOČE, 230

  14.1 Pregled, 230
  14.2 Funkcije Swiss Pi kartice, 230
  14.3 Softver, 232
  14.3.1 Upotreba programa I/O Card Explorer, 234
  14.3.2 Upotreba Swiss Pi-ja iz Python-a, 236
  14.4 Projekat 1 -Termostat sa zujalicom koji se zasniva na Swiss Pi ploči.239
  14.5 Projekat 2 - Kontrola brzine DC motora koja se zasniva na Swiss Pi-ju .242
  14.6 Rezime, 245

  POGLAVUE 15 • UPOTREBA WI-FI VEZE NA RASPBERRY PI 3 PLOČI, 246

  15.1 Pregled, 246
  15.2 Projekat - Slanje temperature i vlažnosti na servis Cloud, 246
  15.3 Rezime, 251

  POGLAVUE 16 • KORIŠĆENJE BLUETOOTH-A NA RASPBERRY PI 3 PLOČI, 252

  16.1 Pregled, 252
  16.2 Projekat - Kontrola zujalice i LED-a pomoću Bluetooth-a, 252
  16.3 REZIME, 260

  DODATAK A • KONFIGURACIJA GPIO PINOVA NA RASPBERRY PI 3 PLOČI, 261
  DODATAK B • ANDROID APLIKACIJE ZA RASPBERRY PI, 262
  B.l Fing, 262
  B.2 Raspi Check, 262
  B.3 VNC Viewer, 263
  B.4 RPiREF, 264
  B.5 Mobile SSH , 265
  B.6 Pi HealthCheck, 265


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Raspberry Pi 3: od osnovnih do naprednih projekata
  Izdavač: EHO
  Strana: 266 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: B5
  Godina izdanja: 2018
  ISBN: 978-86-80134-17-8
  RASPRODATO
  Nije u planu obnavljanje izdanja

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Arduino UNO: 45 projekata za početnike i stručnjake
  1790 din.

  Raspberry Pi - Hardverski projekti
  1600 din.

  Raspberry Pi 4 kroz 45 elektronskih projekata
  2100 din.

  Kontrola motora: Projekti za Arduino i Raspberry Pi
  1800 din.

  Kolekcija projekata sa senzorima: više od 40 projekata za Arduino, Raspberry Pi i ESP32, treće izdanje
  2250 din.

  Kontrola vašeg doma uz Raspberry Pi
  2100 din.

  KiCad kao profesionalac: obiman priručnik za učenje omiljenog svetskog alata otvorenog koda za dizajn štampanih ploča
  2150 din.

  Projekti za kamere: 39 projekata za Arduino i Raspberry Pi
  1500 din.

  Projektovanje ugrađenih sistema pomoću ARM Cortex-M razvojne ploče od 0 do 1
  2000 din.

  Elektronika za sve: priručnik praktične elektronike
  2200 din.

  Linearna integrisana kola
  2750 din.

  Fizičke osnove i karakteristike elektrotehničkih materijala
  1980 din.

  Raspberry Pi Full Stack
  2100 din.

  MicroPython za mikrokontrolere
  1700 din.

  KOD: skriveni jezik kompjuterskog hardvera i softvera, prevod drugog izdanja
  2926 din.

  Raspberry Pi kuvar za Python programere
  1777 din.

  Fotonaponska postrojenja: planiranje, montaža, provera, održavanje
  1750 din.

  Digitalna elektronika
  3300 din.

  Arduino: uvod u programiranje, prevod 2. izdanja
  1520 din.

  C programiranje za Raspberry Pi
  2100 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2024