MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹ElektrotehnikaMikrokontroleri

  Prikaži 4 puta
  veću sliku


  Projektovanje ugrađenih sistema pomoću ARM Cortex-M razvojne ploče od 0 do 1
  Autor: Jason Lang
  Strana: 550
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Ova knjiga je studija slučaja u ugrađenom sistemu, uključujući razmatranje hardvera, inicijalizaciju procesora, razvoj drajvera niskog nivoa i dizajn interfejsa aplikacije za proizvod. Iako ovo opisujemo kroz specifičnu primenu Cortex-M3 razvojne ploče, naša misija je da pomognemo čitaocu da izgradi osnovne veštine koje su izuzetno važne da bi postao odličan u razvoju proizvoda. Kompletna razvojna ploča je dostupna da biste povećali uticaj ove knjige i da biste radnu platformu koju kreirate, zatim, koristili kao osnovu za dalji razvoj i učenje.

  Detaljan opis
  Hobisti mogu da kombinuju odlične funkcionalne sisteme pomoću platformi, kao što su Arduino ili Raspberry Pi, ali je neophodno da inženjeri i dizajneri proizvoda imaju osnovno znanje o projektovanju ugrađenih sistema. Postoji vrlo malo dostupnih izvora u kojima se opisuju razmišljanje, strategije i procesi koji će vam dati uvid u dizajn hardvera i razvoj drajvera niskog nivoa i uspešnu izradu potpuno ugrađenog sistema. Mnogi inženjeri na kraju nauče na teži način ili nikada stvarno ne nauče.

  ARM procesori su u suštini sveprisutni u ugrađenim sistemima. Projektanti koji izrađuju nove uređaje moraju da znaju osnove ovih sistema i da budu u stanju da podele velike komplikovane ideje na delove kojima se može upravljati. Uspešan razvoj proizvoda znači da treba da pročitate obimnu dokumentaciju da biste mogli da razumete kako da postignete ono što vam je potrebno, a zatim da sastavite sve da biste kreirali robusni sistem koji će pouzdano funkcionisati i biti održiv u godinama koje dolaze.

  Ova knjiga je studija slučaja u ugrađenom sistemu, uključujući razmatranje hardvera, inicijalizaciju procesora, razvoj drajvera niskog nivoa i dizajn interfejsa aplikacije za proizvod. Iako ovo opisujemo kroz specifičnu primenu Cortex-M3 razvojne ploče, naša misija je da pomognemo čitaocu da izgradi osnovne veštine koje su izuzetno važne da bi postao odličan u razvoju proizvoda. Kompletna razvojna ploča je dostupna da biste povećali uticaj ove knjige i da biste radnu platformu koju kreirate, zatim, koristili kao osnovu za dalji razvoj i učenje.

  Program Embedded in Embedded se bavi podučavanjem osnovnih veština koje inženjerima pomažu da izgrade čvrste temelje znanja koji se mogu primeniti u svakom okruženju za projektovanje. Sa skoro 20 godina iskustva u industriji autor govori o razvoju veština kritičkog mišljenja koje zahtevaju kompanije i koje su od suštinskog značaja za uspešno projektovanje. U ovoj knjizi se podjednako razmatraju odlični procesi projektovanja, kritičko razmišljanje, pa čak i društveni aspekti koji su važni za programere, koliko i tehnički dizajn hardvera i firmvera.

  O autoru
  Jason Long je dizajnirao i koristio proizvode, od GPS uređaja za praćenje do vojnih komunikacionih sistema. On je 1999. godine pokrenuo univerzitetski program Embedded in Embedded (EiE), a 2010. godine osniva svoju kompaniju „Engenuics Technologies“ specijalizovanu za inženjersko obrazovanje. Jason je viši član organizacije IEEE.

  Sadržaj
  Predgovor
  POGLAVLjE 1 POČETAK
  1.1 Mikro šta?
  1.2 32-bitni procesor
  1.3 Programi mikrokontrolera
  1.4 Radnitakt
  1.5 Funkcije
  1.5.1 Brojčani sistemi
  1.5.2 Omov zakon
  1.6 Prekidači
  1.7 Svetleće diode (LED-ovi)
  1.8 Tranzistori
  1.9 Napajanja
  1.9.1 Linearni regulatori
  1.9.2 Prekidačka napajanja
  1.10 Hardver razvojne ploče
  1.11 Blok dijagrama
  1.12 Ulaz napajanja
  1.13 Glavni procesor, JTAG, radni takt i veze
  1.14 ANT 2.4 GHz primopredajnik
  1.15 Korisnički IO: LCD, LED-ovi, dugmad, zujalica
  1.16 Link ploča
  1.17 Rezime

  POGLAVUE 2 RAZVOJNO OKRUŽENJE I UPRAVLJANJE VERZIJAMA.
  2.1 Integrisano razvojno okruženje IAR
  2.2 Instalacija lAR-a
  2.3 Podešavanje novog projekta
  2.4 Datoteke u novom projektu
  2.5 IAR simulator i debager
  2.6 Druge programerske alatke
  2.6.1 Tera Term
  2.6.2 GitHub Desktop
  2.6.3 ANTware II
  2.6.4 nRFgo Studio
  2.6.5 Windows postavke
  2.7 Upravljanje verzijama pomoću Git-a

  POGLAVLJE 3 ARM CORTEX-M3 ASEMBLERSKI JEZIK, 91
  3.1 Registri jezgra, 91
  3.2 Instrukcije, 93
  3.3 Sintaksa asemblerskog jezika, 94
  3.4 Instrukcije za učitavanje i skladištenje, 101
  3.5 Hello World na asemblerskom jeziku, 103

  POGLAVLJE 4 UGRAĐENI C, 115
  4.1 Dokumentacija, 115
  4.2 Doxygen, 117
  4.2.1 Dokumentovanje "pravih informađja", 117
  4.2.2 Kreiranje konfiguracione datoteke, 118
  4.2.3 Blokovi specijalnih komentara, 120
  4.2.4 Doxgen tagovi u kodu, 122
  4.2.5 Doxygen primer, 123
  4.3 Konvencije kodiranja, 125
  4.3.1 Definicije tipova, 125
  4.3.2 Mađarska notacija, 126
  4.3.3 Definicija pretprocesorskih simbola, 127
  4.3.4 Zagrade { } , 127
  4.3.5 Iskazi switch, 127
  4.3.6 Razmak, 128
  4.3.7 Globalne promenljive, 128
  4.3.8 Doxygen tagovi, 129
  4.3.9 Deklaracije funkcija, 129
  4.3.10 Deklaracije stanja, 130
  4.3.11 Tabulatori i uvlačenje, 130
  4.3.12 Prioritet operatora, 130
  4.4 Pregled C datoteke projekta, 131
  4.4.1 Pristupanje registrima, 135
  4.5 Kako pokrenuti procesor, 137
  4.5.1 Watchdog tajmer, 137
  4.5.2 Inicijalizacija radnog takta i napajanja, 139
  4.5.3 Implementiranje podešavanja radnog takta, 141
  4.6 Inicijalizacija GPIO-a, 143
  4.7 Programske strukture, 144
  4.7.1 Beskonačna petlja, 144
  4.7.2 Operativni sistemi, 146
  4.7.3 Nadređena petlja mašine stanja, 147
  4.8 Implementiranje SM nadređene petlje, 151
  4.8.1 Inicijalizacija, 1 52
  4.8.2 Nadređena petlja stanja mašine, 152
  4.9 helloworld.c, 155
  4.10 Sledeći koraci, 159

  POGLAVLJE 5 GPIO I LED DRAJVER, 161
  5.1 SAM3U2 ulazi i izlazi opšte namene, 1 61
  5.2 Spoljni hardver, 1 62
  5.2.1 Dodela pinova, 163
  5.3 PIO periferija, 168
  5.4 PIO unutrašnji hardver, 169
  5.4.1 Logički blok dijagram, 170
  5.5 PIO registri, 1 74
  5.6 Dodavanje novog zadatka, 1 78
  5.7 LED drajver, 1 81
  5.8 Implementacija drajvera, 184
  5.9 Treptanje, 1 88
  5.9.1 Datoteka mape, 191
  5.10 Poglavlje za vežbu, 1 93

  POGLAVLJE 6 PREKIDI I DRAJVERI DUGMADI, 194
  6.1 Prekidi, 1 94
  6.2 Prekidi na mikrokontroleru SAM3U2, 195
  6.2.1 Prekidi zavise od hardvera, 196
  6.2.2 Prekide treba konfigurisati pomoću firmvera, 196
  6.2.3 Prekidi se mogu omogućiti i onemogućiti globalno, 197
  6.2.4 Prekid „prisiljava" procesor da pokrene rutinu za obradu prekida.197
  6.2.5 Prekidi imaju prioritete, 198
  6.2.6 Prekidi mogu (i hoće) da se dešavaju bilo kada, bilo gde, 199
  6.2.7 Prekidi zahtevaju očuvanje konteksta, 199
  6.2.8 Prekidi postavljaju flegove koje treba izbrisati, 200
  6.2.9 ISRtreba da bude kratak i brz, 200
  6.3 Izvori korisničkog vodiča za prekid, 200
  Odeljak2.15 Model izuzetka, 200
  Odeljak 12.5.4 Vektorska tabela, 200
  Odeljak 12.5.5 Prioriteti izuzetaka, 201
  Odeljak 12.5.7.5. Unos izuzetka, 202
  Odeljak 12.9 Unutrašnje funkcije, 202
  Odeljak 12.19 Nested Vectored Interrupt Controller, 202
  Odeljak 11.1 Identifikatori periferija, 203
  6.4 Prekidi i C, 204
  6.4.1 Vektorska tabela, 204
  6.4.2 Prioriteti, 204
  6.4.3 Omogućavanje i onemogućavanje izvora prekida periferija, 205
  6.5 Prekidi periferija, 208
  6.5.1 GPIO prekidi, 208
  6.5.2 Prekidi tajmera/brojača, 208
  6.5.3 Prekidi komunikacionih periferija, 209
  6.5.4 Drugi prekidi periferija, 209
  6.6 Pregled i podešavanje drajvera dugmeta, 209
  6.6.1 Debaunsiranje, 209
  6.6.2 Istorija dugmeta ili detekcija ivice, 210
  6.6.3 Duži pritisak dugmeta, 210
  6.7 Rad dugmeta, 210
  6.7.1 Dugme definicija tipova (typedefs), 212
  6.8 PIO prekidi, 213
  6.9 API dugmeta, 223
  6.10 Vežba za poglavlje, 225

  POGLAVLJE 7 Spavanje, sistemski otkucaj i periferija tajmera, 226
  7.1 Spavanje, 226
  7.2 Konfiguracija sistemskog otkucaja, 227
  7.2.1 Vreme otkucaja i CTRL INIT vrednosti, 228
  7.3 Periferija tajmera, 234
  7.4 Istaknute stavke tajmera brojača (Timer Counter), 236
  7.5 Registri brojača tajmera, 238
  7.6 Drajver tajmera, 241
  7.7 API tajmera, 242
  7.8 Vežba za poglavlje, 247

  POGLAVLJE 8 MODULISANJE ŠIRINE IMPULSA, 248
  8.1 PWM koncepti, 248
  8.2 PWM na lakši način: SAM3U2 PWM periferija, 250
  8.3 Istaknute stavke periferije, 251
  8.4 PWM i zvuk, 252
  8.5 EiE hardverzvuka, 253
  8.6 PWM registri, 254
  8.7 Audio drajver razvojne ploče, 257
  8.7.1 Inicijalizacija audio funkcije, 258
  8.7.2 Audio API funkcije, 259
  8.7.3 Funkcije PWMAudioOn() i PWMAudioOff(), 262
  8.8 PWM na teži način: bit bashing, 263
  8.9 LED PWM projektovanje, 264
  8.10 Zvučni bitovi, 270
  8.1 1 Više korisničkih zadataka, 272
  8.12 Vežba za poglavlje, 274

  POGLAVLJE 9 DMA I RAZMENA PORUKA, 275
  9.1 Prenos podataka, 275
  9.2 Konflikti resursa, 277
  9.3 Direktan pristup memoriji - DMA, 278
  9.3.1 PDC registri, 282
  9.3.2 PDC prekidi, 284
  9.3.3 Prenos pomoću DMA-a, 285
  9.3.4 Prijem pomoću DMA, 286
  9.4 Povezane liste, 286
  9.5 Hardverske greške, 289
  9.6 EiE zadatak razmene poruka, 292
  9.6.1 Strukture podataka zadatka razmene poruka, 294
  9.6.2 Zaštićene funkcije zadataka razmene poruka, 299
  9.7. Slanje poruka javnih funkcija, 309
  9.7.1 QueryMessageStatus(), 309
  9.8 Mašina stanja razmene poruka, 31 1
  9.9 Vežba za poglavlje, 312

  POGLAVLJE 10 SERIJSKA KOMUNIKACIJA I BAGOVI, 313
  10.1 Pregled RS-232 serijske komunikacije, 313
  10.1.1 Taktovanje, 316
  10.1.1 Signaliziranje, 318
  10.2 Greške podataka, 319
  10.3 ASCII, 321
  10.4 Skladištenje i prikaz znakova, 322
  10.5 SAM3U2 periferija, 325
  10.5.1 Istaknute stavke periferije, 326
  10.5.2 Baud Rate Generator, 328
  10.6 UART registri, 330
  10.6.1 EIE UART drajver, 332
  10.6.2 UART strukture podataka zadataka, 333
  10.6.3 Funkcije UART drajvera, 335
  10.7 UART prekidi, 342
  10.8 Dizajn UART drajvera, 343
  10.8.1 Prenos podataka, 343
  10.8.2 Prijem podataka, 347
  10.9 Dodela dinamičke memorije, 349
  10.10 Zadatak debagovanja, 352
  10.11 API za debagovanje, 353
  10.11.1 DebugPintfO, 354
  10.11.2 DebugPrintNumber(), 355
  10.12* Citanje unosa znakova, 356
  10.12.1 Debug lnitialize(), 3 57
  10.12.2 DebugRxCallback(), 358
  10.13 Programerski pristup debagovanju, 359
  10.14 Kontrolni kodovi terminala, 369
  10.15 Vežba za poglavlje, 370

  POGLAVLJE 11 SPI KOMUNIKACIJA POMOĆU I2C, 371
  11.1 SPI signaliziranje, 371
  11.2 SPI hardver, 377
  11.3 SPI registri, 378
  11.4 EIE SPI drajver, 382
  11.5 Master prenos, 385
  11.6 Master slanje, 385
  11.7 Slave prenos, 386
  11.8 Slave prijem, 386
  11.9 Slave prenos sa kontrolom toka, 386
  11.10 Slave slanje i kontrola toka, 387
  11.11 Chip Select, 387
  11.12 SPI strukture podataka, 388
  11.13 SPI funkcije drajvera zajedno sa UART-om, 390
  11.14 Nove SPI funkcije drajvera, 391
  11.14.1 SspRequest(), 391
  11.14.2 SspRelease (), 392
  11.14.3 SspAssertCS() / SspDeassertCS() , 394
  11.14.4 SspReadByte() / SspReadData(), 394
  11.14.5 SspQueryReceiveStatus() , 395
  11.14.6 SspGenericHandler() , 397
  11.15 Ssp mašina stanja, 403
  11.16 Interfejs Blade priključne ploče, 407
  11.17 Primer projekta za Blade, 409
  11.17.1 Konfiguracione podrazumevane vrednosti i interfejs Blade firmvera 409
  11.17.2 UserAppl lnitialize(), 412
  11.17.3 UserApplSM, 41 3
  11.18 Vežba za poglavlje, 414

  POGLAVLJE 12 I2C I ASCII LCD, 416
  12.1 Inter-lntegrated Circuit (l2C) komunikacija, 416
  12.2 I2C hardver, 417
  12.3 I2C signaliziranje, 419
  12.4 EiE TWI hardver, 422
  12.5 I2C (TWI) na procesoru SAM3U2, 422
  12.6 TWI i PDC, 423
  12.7 TWI registri, 425
  12.8 TWI drajver, 427
  12.8.1 TWI strukture podataka, 428
  12.8.2 TWI funkcije drajvera, 429
  1 2.9 TWI mašina stanja i ISR, 434
  12.9.1 TWI Transmit, 434
  12.10 TWI drajver, 439
  12.10.1 NACK i greške, 442
  12.11 ASCII LCD, 444
  12.11.1 Hardver LCD-a, 445
  12.11.2 LCD kontroleri, 446
  12.11.3 Interfejs LCD-a, 447
  12.12 Character i Control Data režimi, 449
  12.13 Korišćenje LCD kontrolera, 450
  12.14 Kontrolni bajt sa bitovima Co i Rs, 451
  12.14.1 RAM za adrese znakova, 452
  12.14.2 Skup komandi za LCD, 453
  12.14.13 Inicijalizacija LCD-a, 454
  12.15 LCD aplikacija, 457
  12.15.1 LcdCommand(), 458
  12.15.2 LcdMessage(), 458
  12.15.3 LcdClearChars(), 459
  12.16 Vežba za poglavlje, 460

  POGLAVLJE 13 * ANALOGNO-DIGITALNA KONVERZIJA, 461
  13.1 Osnove ADC-a, 461
  13.1.1 Kvantizacija, 461
  13.1.2 Uzorkovanje, 461
  13.1.3 Propusni opseg i alijasing, 462
  13.1.4 Nikvistova frekvencija, 463
  13.1.5 Rezolucija, 464
  13.1.6 Isecanje (Clipping), 465
  13.2 Karakteristike ADC-ova, 465
  13.2.1 Preciznost, greška i ENOB, 466
  13.2.2 Nedostajući kodovi, 467
  13.2.3 Referentne napone, 467
  13.2.4 Šum, 468
  13.2.5 Pojedinačno i diferencijalno merenje, 468
  13.2.6 Obrada signala, 469
  13.3 EiE ADC hardver, 470
  13.4 SAM3U2 12-bitna ADC periferija, 471
  13.4.1 ADC registri, 472
  13.5 EIE ADC drajver, 475
  13.5.1 ADC inicijalizacija, 477
  13.5.2 ADC prekid, 478
  13.5.3 ADC mašina stanja, 478
  13.6 EIE ADC API, 479
  13.6.1 void Adcl 2AssignCallback() , 479
  13.6.2 bool Adcl 2StartConversion() , 480
  13.7 Vežba za poglavlje, 481

  POGLAVLJE 14 ANT RADIO SISTEM, 483
  14.1 ANT bežični radio, 484
  14.2 Izrada ANT steka, 485
  14.2.1 ANT fizički sloj, 486
  14.3 Dokument ANT Message Protocol and Usage, 487
  14.3.1 ANT protokol: odeljci od 1 do 4, 487
  14.3.2 Odeljak 5 ANT protokola: parametri kanala, 488
  14.3.3 ANTIDkanala, 489
  14.3.4 Tipovi podataka prenosa, 490
  14.3.5 Odeljak 6 ANT protokola: Uparivanje, 491
  14.3.6 Odeljak 7 ANT protokola: ANT interfejs, 492
  14.3.7 Odeljci 8 i 9 ANT protokola: Primeri i dodaci, 493
  14.4 Upravljanje porukama, 494
  14.4.1 Razmena poruka sa zatvorenim kanalom, 494
  14.4.2 Razmena poruka kada je kanal otvoren, 496
  14.5 Debagovanje ANT sistema, 497
  14.6 Programiranje ANT podsistema, 498
  14.6.1 Dizajn firmvera ant.c i ant_apl.c, 499
  14.6.2 Strukture podataka, 500
  14.6.3 Serijski drajveri i ANT hardverski interfejs, 502
  14.6.5 ANT_TICK i ANT_DATA, 528
  14.7 ANT mašina stanja, 536
  14.7.1 Inicijalizovanje ANT SM-a, 536
  14.8 Implementiranje ANT mašine stanja, 539
  14.9 Rezima API-ja, 542
  14.9.1 ANT konfiguracija, 543
  14.9.2 ANT poruke podataka, 546
  14.10 Vežba za poglavlje, 549
  14.1 1 Zaključak, 550


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Projektovanje ugrađenih sistema pomoću ARM Cortex-M razvojne ploče od 0 do 1
  Izdavač: EHO
  Strana: 550 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: B5
  Godina izdanja: 2019
  ISBN: 978-86-80134-23-9
  Naručite
  Cena: 2.200 RSD
  Vaša cena: 2.000 RSD
  Cena za inostranstvo:
  20,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Kupljeno uz ovu knjigu

  ESP8266 i MicroPython
  1700 din.

  Jasan kod: Priručnik za pisanje jasnih programa
  0 din.

  KiCad kao profesionalac: obiman priručnik za učenje omiljenog svetskog alata otvorenog koda za dizajn štampanih ploča
  2150 din.

  Raspberry Pi kuvar za Python programere
  1777 din.

  KOD: skriveni jezik kompjuterskog hardvera i softvera, prevod drugog izdanja
  2926 din.

  Raspberry Pi 3: od osnovnih do naprednih projekata
  1000 din.

  Projekti za kamere: 39 projekata za Arduino i Raspberry Pi
  1500 din.

  Kolekcija projekata sa senzorima: više od 40 projekata za Arduino, Raspberry Pi i ESP32, treće izdanje
  2250 din.

  Kontrola motora: Projekti za Arduino i Raspberry Pi
  1800 din.

  Kontrola vašeg doma uz Raspberry Pi
  2100 din.

  Elektronika za sve: priručnik praktične elektronike
  2200 din.

  Fotonaponska postrojenja: planiranje, montaža, provera, održavanje
  1750 din.

  Pragmatični programer: vaš put do stručnosti
  2195 din.

  Linearna integrisana kola
  2750 din.

  Fizičke osnove i karakteristike elektrotehničkih materijala
  1980 din.

  Prekidačka napajanja
  1700 din.

  Programiranje komunikacionog hardvera
  1400 din.

  Programiranje Alterinih FPGA čipova
  1200 din.

  Elektronika za početnike: analogna elektronika i projekti sa mikrokontrolerima
  2100 din.

  Distribuirani sistemi upravljanja sa programabilnim logičkim kontrolerima
  1650 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2024