MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹Računari i InternetHardverRačunari i InternetOperativni sistemi

  Prikaži 8 puta
  veću sliku


  Organizacija i arhitektura računara: projekat u funkciji performansi (11. izdanje)
  Autor: William Stallings
  Strana: 896
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  SVEOBUHVATNI OPIS NAJVAŽNIJIH ELEMENATA
  PROJEKTOVANJA PROCESORA I RAČUNARA.
  Knjiga „Organizacija i arhitektura računara“, 11. izdanje, opisuje strukturu i funkciju računara. Njena svrha je da predstavi, što je jasnije i potpunije moguće, prirodu i karakteristike savremenih računarskih sistema. Pišući jasnim, sažetim i prijemčivim stilom, autor William Stallings nudi sveobuhvatno razmatranje najvažnijih pitanja koja se tiču organizacije i arhitekture računara, kao i prikaz problema pri projektovanju savremenih računara. Teme kao što su U/I funkcije i strukture, računari sa smanjenim skupom instrukcija (RISC) i paralelni procesori se podrobno istražuju, uporedo sa primerima iz stvarnog sveta kojima se tekst poboljšava i dodatno budi zanimanje studenata. Uključivanjem potpuno novih delova i poboljšanom pristupu datim temama, 11. izdanje nudi studentima poslednje inovacije i unapređenja iz oblasti organizacije i arhitekture računara.
  Udžbenik je namenjen nastavnicima i studentima osnovnih i poslediplomskih studija za računarske nauke, računarsku tehniku i elektrotehniku.

  Sadržaj
  Predgovor
  O autoru
  PRVI DEO UVOD
  Poglavlje 1 Osnovni pojmovi i evolucija računara
  1.1 Organizacija i arhitektura
  1.2 Struktura i funkcija
  1.3 IAS računar
  1.4 Logička kola, memorijske ćelije, čipovi i moduli sa više čipova
  1.5 Evolucija Intel x86 arhitekture
  1.6 Ugrađeni sistemi
  1.7 Arhitektura ARM procesora
  1.8 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  Poglavlje 2 Pojam i smisao performansi računara
  2.1 Projektovanje za performanse
  2.2 Procesori sa više jezgara, MIC i CPGPU procesori
  2.3 Dva zakona koja nude bolji uvid: Amdalov zakon i Litlov zakon
  2.4 Osnovna merila performansi računara
  2.5 Izračunavanje srednje vrednosti
  2.6 Merenje performansi i SPEC merenje performansi
  2.7 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  Poglavlje 3 Pogled odozgo na funkcije i međusobne veze unutar računara
  3.1 Komponente računara
  3.2 Funkcije računara
  3.3 Strukture veza između komponenti računara
  3.4 Povezivanje pomoću sabirnica
  3.5 Povezivanje od tačke do tačke
  3.6 PCI Express
  3.7 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  Poglavlje 4 Hijerarhija memorije: lokalnost i performanse
  4.1 Princip lokalnosti
  4.2 Karakteristike memorijskih sistema
  4.3 Hijerarhija memorije
  4.4 Modelovanje performansi hijerarhije memorije sa više nivoa
  4.5 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  Poglavlje 5 Keš memorija
  5.1 Principi keš memorije
  5.2 Elementi projektovanja keš memorije
  5.3 Organizacija keš memorije familije procesora Intel x86
  5.4 Organizacija keš memorije procesora IBM z13
  5.5 Modeli performansi keš memorije
  5.6 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  Poglavlje 6 Unutrašnja memorija
  6.1 Poluprovodnička glavna memorija
  6.2 Ispravljanje grešaka
  6.3 DDR DRAM memorija
  6.4 eDRAM memorija
  6.5 Fleš memorija
  6.6 Novije tehnologije postojanih poluprovodničkih memorija
  6.7 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  Poglavlje 7 Spoljašnja memorija
  7.1 Magnetni disk
  7.2 RAID diskovi
  7.3 Poluprovodnički (SSD) diskovi
  7.4 Optička memorija
  7.5 Magnetna traka
  7.6 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  Poglavlje 8 Ulazno/izlazne operacije
  8.1 Spoljašnji uređaji
  8.2 U/I moduli
  8.3 Programirane U/I operacije
  8.4 U/I operacije upravljane prekidima
  8.5 Direktno pristupanje memoriji
  8.6. Direktno pristupanje keš memoriji
  8.7 U/I kanali i procesori
  8.8 Standardi za povezivanje spoljašnjih uređaja
  8.9 U/I struktura računara IBM z13
  8.10 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  Poglavlje 9 Podrška operativnog sistema
  9.1 Prikaz operativnih sistema
  9.2 Raspoređivanje
  9.3 Upravljanje memorijom
  9.4 Upravljanje memorijom u procesorima Intel x86
  9.5 Upravljanje memorijom u procesoru ARM
  9.6 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  TREĆI DEO ARITMETIKA I LOGIKA
  Poglavlje 10 Brojevni sistemi
  10.1 Decimalni sistem
  10.2 Pozicioni brojevni sistemi
  10.3 Binarni sistem
  10.4 Pretvaranje između binarnih i decimalnih brojeva
  10.5 Heksadecimalna notacija
  10.6 Ključni termini i zadaci
  Poglavlje 11 Računarska aritmetika
  11.1 Aritmetičko-logička jedinica
  11.2 Predstavljanje celih brojeva
  11.3 Aritmetika celih brojeva
  11.4 Predstavljanje brojeva sa pokretnim zarezom
  11.5 Aritmetika brojeva sa pokretnim zarezom
  11.6 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  Poglavlje 12 Digitalna logika
  12.1 Bulova algebra
  12.2 Logička kola
  12.3 Kombinaciona kola
  12.4 Sekvencijalna kola
  12.5 Programabilni logički uređaji
  12.6 Ključni termini i zadaci
  ČETVRTI DEO SKUPOVI INSTRUKCIJA I ASEMBLERSKI JEZIK
  Poglavlje 13 Skupovi instrukcija: karakteristike i funkcije
  13.1 Karakteristike mašinskih instrukcija
  13.2 Tipovi operanda
  13.3 Tipovi podataka u procesorima Intel x86 i ARM
  13.4 Tipovi operacija
  13.5 Tipovi operacija procesora Intel x86 i ARM
  13.6 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  Dodatak 13a Poredak bitova sa manjeg, većeg i oba kraja
  Poglavlje 14 Skupovi instrukcija: načini i formati adresiranja
  14.1 Načini adresiranja
  14.2 Načini adresiranja koje koriste x86 i ARM
  14.3 Formati instrukcija
  14.4 Formati instrukcija procesora x86 i ARM
  14.5 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  Poglavlje 15 Asemblerski jezik i srodne teme
  15.1 Koncepti asemblerskog jezika
  15.2 Motivacija za programiranje u asemblerskom jeziku
  15.3 Elementi asemblerskog jezika
  15.4 Primeri
  15.5 Tipovi asemblera
  15.6 Asembleri
  15.7 Učitavanje i povezivanje
  15.8 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  PETI DEO CENTRALNA PROCESORSKA JEDINICA
  Poglavlje 16 Struktura i funkcija procesora
  16.1 Organizacija procesora
  16.2 Organizacija registara
  16.3 Ciklus instrukcije
  16.4 Protočna obrada instrukcija
  16.5 Organizacija procesora za protočnu obradu
  16.6 Familija procesora x86
  16.7 ARM procesor
  16.8 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  Poglavlje 17 Računari sa smanjenim skupom instrukcija
  17.1 Karakteristike izvršavanja instrukcije
  17.2 Korišćenje velikog niza registara
  17.3 Optimizacija registara kompajlerom
  17.4 Arhitektura smanjenog skupa instrukcija
  17.5 Protočna obrada u RISC arhitekturi
  17.6 Procesor MIPS R4000
  17.7 SPARC arhitektura
  17.8 Organizacija procesora za protočnu obradu
  17.9 CISC, RISC arhitekture i savremeni sistemi
  17.10 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  Poglavlje 18 Paralelna obrada na nivou instrukcija i superskalarni procesori
  18.1 Uvod
  18.2 Problemi projektovanja
  18.3 Mikroarhitektura procesora Intel Core
  18.4 Procesor ARM Cortex-A8
  18.5 Procesor ARM Cortex-M3
  18.6 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  Poglavlje 19 Operacije kontrolne jedinice i mikroprogramirana kontrola
  19.1 Mikrooperacije
  19.2 Kontrola procesora
  19.3 Ožičena realizacija
  19.4 Mikroprogramirana kontrola
  19.5 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  ŠESTI DEO PARALELNA ORGANIZACIJA
  Poglavlje 20 Paralelna obrada
  20.1 Organizacija sa više procesora
  20.2 Simetrični multiprocesori
  20.3 Koherentnost keš memorije i MESI protokol
  20.4 Višenitni rad i čip sa više procesora
  20.5 Klasteri
  20.6 Neuniformni pristup memoriji
  20.7 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  Poglavlje 21 Računari sa više jezgara
  21.1 Problemi sa performansama hardvera
  21.2 Problemi sa performansama softvera
  21.3 Organizacija sa više jezgara
  21.4 Heterogena organizacija sa više jezgara
  21.5 Procesor Intel Core i7-5960X
  21.6 Procesor ARM Coretex-A15 MPCore
  21.7 Centralni računar IBM z13
  21.8 Ključni termini, kontrolna pitanja i zadaci
  Dodatak A Sistemske sabirnice
  A.1 Struktura sabirnice
  A.2 Hijerahije sa više sabirnica
  A.3 Elementi projektovanja sabirnica
  Dodatak B Strategije pomoćne keš memorije
  B.1 Pomoćna keš memorija
  B.2 Selektivna pomoćna keš memorija
  Dodatak C Prepletena memorija
  Dodatak D Međunarodni referentni alfabet
  Dodatak E Stekovi
  E.1 Stekovi
  E.2 Način na koji se stek ostvaruje
  E.3 Izračunavanje izraza
  Dodatak F Rekurzivne procedure
  F.1 Rekurzija
  F.2 Predstavljanje stabla aktiviranja
  F.3 Ostvarivanje korišćenjem steka
  F.4 Rekurzija i iteracija
  Dodatak G Dodatne teme o protočnoj obradi instrukcija
  G.1 Tabele rezervacija protočne obrade
  G.2 Prihvatna memorija za promenu redosleda
  G.3 Tomasulov algoritam
  G.4 Praćenje pristupa
  Rečnik
  Reference
  Indeks


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Organizacija i arhitektura računara: projekat u funkciji performansi (11. izdanje)
  Izdavač: CET
  Strana: 896 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: 16,8 x 23,5 cm
  Godina izdanja: 2020
  ISBN: 978-86-7991-433-0
  Naručite
  Cena: 2.926 RSD
  Vaša cena: 2.700 RSD
  Cena za inostranstvo:
  27,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu.

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Operativni sistemi, prevod 9. izdanja
  3730 din.

  Arhitektura i organizacija računara (Tanenbaum) (+ CD)
  2320 din.

  Osnovi operativnih sistema
  2160 din.

  Objektno orijentisani način mišljenja (5. izdanje)
  1040 din.

  Kali Linux: Testiranje neprobojnosti veba, treće izdanje
  2090 din.

  Mašinsko učenje: Scikit-Learn, Keras i TensorFlow: koncepti, alati i tehnike za izgradnju inteligentnih sistema
  2880 din.

  Naučite veb dizajn, prevod 4. izdanja: Vodič kroz HTML, CSS, JavaScript i veb grafiku
  2720 din.

  Digitalne multimedije 1 – Priručnik
  1800 din.

  Administriranje Linux sistema - kuvar
  3135 din.

  CCNA 200-301 Zvanični vodič za sertifikat, knjiga 1
  3135 din.

  CCNA 200-301 zvanični vodič za sertifikat, knjiga 2
  3135 din.

  Linux kuvar: osnovna znanja za Linux korisnike i administratore mrežnih sistema, prevod drugog izdanja
  2080 din.

  Kali Linux: Napredno penetraciono testiranje pomoću alata Nmap, Metasploit, Aircrack-ng i Empire
  3449 din.

  Linux za mreže
  2613 din.

  Kolekcija projekata sa senzorima: više od 40 projekata za Arduino, Raspberry Pi i ESP32, treće izdanje
  2250 din.

  Veštačka inteligencija: Savremeni pristup, prevod trećeg izdanja
  3663 din.

  Elektronska sigurnost i špijunaža
  1800 din.

  The Art of LEGO Mindstorms EV3 Programming
  4960 din.

  Mašinsko učenje uz PyTorch i Scikit-Learn
  3449 din.

  Objektno orijentisano modelovanje na jeziku UML Skripta sa praktikumom
  800 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2024