MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹Računari i InternetOsnove korišćenja računara

  Prikaži 3 puta
  veću sliku


  Preuzmite
  Poglavlje 1
  Sadržaj
  Naučite programiranje
  Autor: Steven Foote
  Strana: 336
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Ova knjiga će vam pomoći da naučite programiranje – i da pri tom uživate.

  Računari su svuda oko nas, skoro u svakom aspektu našeg života, ipak većina nas u stvari ne shvata kako oni funkcionišu, niti znamo kako da ih nateramo da rade za nas. Pošto se svet sve više oslanja na računare, umeće programiranja će biti bitno za svakoga, ne samo za profesionalne softverske inženjere i programere.

  Pomoću ove knjige izgradićete osnove programiranja koje će vas pripremiti za postizanje svih vaših programerskih ciljeva. Ako želite da postanete programer profesionalnog softvera, treba da naučite kako efikasnije da komunicirate sa programerima, a ako ste prosto radoznali da saznate kako programiranje funkcioniše, ova knjiga je odličan prvi korak koji će vam pomoći da to postignete. Učenje programiranja će i dalje biti teško, ali će biti moguće – a nadamo se da može da bude zabavno, a ne frustrirajuće.

  SADRŽAJ
  Uvod
  Zašto sam napisao ovu knjigu 1
  Zašto bi trebalo da pročitate ovu knjigu 3
  Vaš projekat 3

  1 „Hello, World!” pisanje prvog programa 5
  Biranje tekst editora 5 Osnovne funkcije 6
  Biranje 8
  Sublime Text 9
  TextMate 9
  Notepad++ 9
  Gedit 9
  Vim 10
  Eclipse 10
  IntelliJ 11
  Xcode 11
  Visual Studio 11
  Napravite direktorijum za projekat 12
  Počnite od malog: napravite fajl za testiranje 12
  Kako HTML i JavaScript sarađuju u pretraživaču 13
  Značaj malih promena 15
  Gradite na svom uspehu 17
  Referencirajte svoj JavaScript u fajlu manifest.json 20
  Neka radi! 20
  Veča moč, veča odgovornost 21
  Rezime 21

  2 Kako softver radi 23
  Šta je to „softver”? 23
  Životni ciklus softvera 24
  Izvorni kod - tu sve počinje 25
  Skup instrukcija 25 Programski jezici 26
  Od izvornog koda do nula i jedinica 31
  Prevedeni i interpretirani jezici: kada izvorni kod postaje binaran? 31
  Izvršno okruženje 32
  Izvršavanje u procesoru 34
  Ulaz i izlaz 34
  Korisniji softver (za višekratnu upotrebu), pomoću ulaza 34
  Odakle ulaz stiže? 35
  Kako softver pribavlja ulaz 36
  Vrste izlaza 36
  Đubre ušlo, đubre izašlo 37
  Stanje 38
  Dodavanje stanja u Kittenbook 39
  Memorija i promenljive 41
  Promenljive 41
  Skladištenje promenljive 42
  Konačan resurs 44
  Curenje memorije 44
  Rezime 45

  3 Upoznavanje računara 47
  Vaš računar je glup 47
  Vaš računar je čaroban 48
  Stajanje na ramenima džinova 48
  Unutrašnjost računara 48
  Procesor 48
  Kratkoročna memorija 49
  Dugoročna memorija 49
  Korišćenje računara 50
  Sistem fajlova 50
  Komandna linija: preuzimanje kontrole 52
  Rezime 62

  4 Alatke za izgradnju 63
  Automatizujte (skoro) sve 63
  Instalirajte Node
  64 Instalirajte Grunt 66
  Softver koji pomaže da se pravi softver 69
  Izbegavanje grešaka 70
  Raditi brže 70
  Zadaci koje treba automatizovati 71
  Prevođenje 71
  Testiranje 71
  Pakovanje 72
  Postavljanje 72
  Izgradite svoju vlastitu izgradnju 73
  Gruntfile.js 73
  Dodatni moduli za Grunt 73
  Učitavanje dodatnih modula za Grunt 76
  Registrovanje zadataka 76
  Pazite ovo! 78
  Rezime 80

  5 Tipovi podataka, strukture podataka, baze podataka 83
  Tipovi podataka 83
  Zašto postoje različiti tipovi podataka 84
  Osnovni tipovi podataka 84 Složeni tipovi podataka 89
  Dinamički i statički tipizirani jezici 96 Strukture podataka 96
  Skup 99
  Stek 99
  Stablo 100
  Graf 101
  Kako izabrati efikasnu strukturu podataka 104
  Baze podataka 104
  Dugotrajno (postojano) skladištenje 104
  Relacione baze podataka 104
  Kratak uvod u SQL 106
  Rezime 107

  6 Regularni izrazi 109
  Ctrl+F na steroidima: traženje uzoraka 109
  Upotreba regularnih izraza u JavaScriptu 110
  Ponavljanje 111
  Specijalni znakovi i izlazne sekvence 112
  {1,10}: pravite vlastite super moći 113
  Upariti bilo šta, tačka 114
  Ne budite gramzivi 114
  Uglaste zagrade od [A-Za-z] 115
  Liste znakova 115
  Rasponi 115
  Negacija 116
  Šablon za brojeve telefona 116
  Treba mi s 119
  Prečice za uglaste zagrade 119
  Ograničenja 121
  Hvatanje oznake 124
  Napredno traženje i zamena 125
  Početak i kraj (reda) 126
  Indikatori 126
  Global 126
  Ignore Case 126
  Multiline 127
  Da li ćete ikad koristiti Regex? 127
  grep 127
  Menjanje koda 127
  Provera ispravnosti 128
  Izdvajanje podataka 128
  Rezime 129

  7 if, for, vvhile i when 131
  Operatori 131
  Operatori poređenja 131
  Logički operatori 132
  Unarni operatori 134
  Binarni operatori 134
  Ternarni operatori 136
  Istinitost 139
  „Sintaksne poslastice” 140
  Petlja nad nizom 142
  Petlja nad slikama 142
  Ugnežđene petlje 143
  Potreban vam je prekid 143
  Beskonačne petlje 145
  Još jedan prekid 146
  Ako ne znate kada da stanete 146
  VVhen 147
  Događaji 147
  Osluškivači 147
  Cron zadaci 148
  Vremensko odlaganje 149
  Catch kada nešto nije u redu 150
  Pisanje robustnog koda 151
  Rezime 151

  8 Funkcije i metodi 153
  Struktura funkcije 153
  Definicija 154
  Pozivanje 154
  Argumenti 155
  Stek poziva 157
  Enkapsuliranje koda 158
  Uradi jednu stvar kako treba 158
  Podeli pa vladaj 159
  Mesto za svaku stvar i svaka stvar na svom mestu Višekratno koriščenje koda 163
  Rešavanje opšteg problema 163
  Uraditi više sa manje 163
  Ne ponavljaj se 165
  Opseg 166
  Globalne promenljive 167
  Lokalne promenljive 168
  Kako se promenljive traže 168
  Rezime 171

  9 Programski standardi 173
  Konvencije kodiranja 173
  Određivanje standarda 174
  Hakerisati ili ne hakerisati 174
  Platiti na mostu ili na ćupriji 175
  Pisanje održivog koda 175
  Formatiranje koda 176
  Neka bude konzistentno 177
  Beline 178
  Neće se desiti samo: uvedite pravila 178
  Upotreba tuđeg rada 180
  Radite brže 180
  Softver otvorenog koda 181
  Napravila zajednica 181
  Kada da pravite sami 182
  Oprobana praksa 182
  Dokumentacija 182
  Planiranje 183
  Testiranje 183
  Rezime 183

  10 Dokumentacija 185
  Dokumentovati nameru 186
  Samodokumentovan kod 186
  Ne dokumentujte ono što je oćigledno 189
  Opasnost od zastarele dokumentacije 190
  Pronalaženje grešaka uz pomoć dokumentacije 191
  Dokumentujte za sebe 191
  Koliko dobro pamtite? 191
  Dokumentujte da biste ućili 192
  Dokumentacija van komentara 192
  Dokumentacija za druge 196
  Dokumentujte svoje odluke 196
  Dokumentujte svoje resurse 197
  Dokumentacija kao lekcija 197
  Rezime 198

  11 Planiranje 199
  Razmišljajte pre nego što gradite 199
  Napravite specifikaciju 200
  Projektovanje arhitekture 200
  Crtanje dijagrama 201
  Pokušajte da oborite svoj sistem 202
  Iterativno planiranje 203
  Projektujte proširivanje 203
  Koji su vaši prioriteti? 204
  Doživljaj korisnika 204
  Performanse 204
  Bezbednost 205
  Skalabilnost 205
  Rokovi 205
  Kompromisi 206
  Utvrdite i postavite ograničenja 206
  Saznajte šta možete i šta ne možete 206
  Rezime 207

  12 Testiranje i otklanjanje grešaka 209
  Ručno testiranje 209
  Testirajte dok radite 210
  Probajte nešto ludo 210
  Jedite vlastitu pseču hranu 211
  Automatizovano testiranje 211
  Jedinično testiranje 212
  Napravite testove za kittenbook 215
  Velika greška! 218
  Špijuni kao mi 219
  Integraciono testiranje 221
  Hvatajte probleme što pre 222
  Otklanjanje grešaka 222
  Poruke o greškama 223
  Evidencije 224
  Tačke prekida 224
  Inspekcija, osmatranje i konzola 228
  Koračanje kroz kod 229
  Stek poziva 231
  Pronađite osnovni uzrok 231
  Kodirajte, testirajte, otklanjajte greške, pa opet 231
  Rezime 232

  13 Naučite da pecate: kako da steknete znanje programiranja za ceo život 233
  Kako se traži 234
  Biranje pravih izraza 235
  Tražite unazad 236
  Prepoznavanje kvalitetnih resursa 236
  Lični blogovi: skrivene dragocenosti 237
  Gde, kada i kako postavljati programerska pitanja 237
  Gde 237
  Kada 240
  Kako 241
  Učite tako da podučavate 241
  Rezime 242

  14 Gradite svoje veštine 243
  Napravite vlastiti kittenbook 243
  Preoblikujte Facebook 243
  Dodajte novu funkcionalnost 244
  Podelite vašu verziju Kittenbooka 245
  Smislite vlastiti projekat 246
  Rešite vlastiti problem 246
  Budite ambiciozni 246
  Tražite pomoč, pružajte pomoč 247
  Projekti otvorenog koda 247
  GitHub 247
  Pronalaženje projekta 248
  Različiti načini na koje možete da date svoj doprinos 248
  Napravite vlastiti projekat 249
  Besplatno onlajn obrazovanje 249
  Project Euler 249
  Udacity 250
  Coursera 250
  codecademy 251
  Khan Academy 251
  Obučavanje 251
  Plaćeno obrazovanje 252
  Pročitajte knjigu 252
  Udacity i Coursera 252
  Treehouse 253
  Rezime 253

  15 Napredne teme 255
  Kontrola verzija 255
  Zašto da se koristi kontrola verzija? 256
  Rad u timu 257
  Subversion 260
  Git 260
  00P (objektno orijentisano programiranje) 265
  Klase 266
  Nasleđivanje 266
  Primerci 267
  Uzorci za projektovanje 268
  PubSub 268
  Mediator 269
  Singleton 270
  Rezime 270
  Glosar 273
  Indeks 293


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Naučite programiranje
  Izdavač: CET
  Strana: 336 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: B5
  Godina izdanja: 2015
  ISBN: 978-86-7991-382-1
  Naručite
  Cena: 1.200 RSD
  Cena za inostranstvo:
  12,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu.

  Kupljeno uz ovu knjigu

  C za programere
  1840 din.

  Uvod u programiranje: zbirka zadataka iz programskog jezika C
  960 din.

  Um caruje: Naučite programiranje
  2160 din.

  PHP i MySQL za dinamičke veb sajtove: Bukvar za nestrpljive
  2190 din.

  HTML5, CSS3 i JavaScript: Integrisane tehnologije za izradu veb strana
  2000 din.

  SQL kuvar
  630 din.

  Kali Linux: Testiranje neprobojnosti veba, treće izdanje
  2090 din.

  Arduino: uvod u programiranje, prevod 2. izdanja
  1520 din.

  Objektno orijentisani način mišljenja
  750 din.

  Matematika 2, Zbirka zadataka i testova za 2. razred gimnazija i tehničkih škola
  1000 din.

  Programiranje na jeziku C & osnovi C++: Zbirka primera i zadataka iz predmeta Programski jezici
  1950 din.

  Algoritmi i strukture podataka
  1290 din.

  Šivenje za neupućene, prevod 3. izdanja
  1600 din.

  Nauči da programiraš: programiranje za decu : kompjuterski jezici za početnike
  1700 din.

  Kompjuterski rečnik: XIV izmenjeno i dopunjeno izdanje
  1045 din.

  Kompjuterske skraćenice
  428 din.

  Digitalna pismenost za neupućene
  1440 din.

  Algoritmi u programskom jeziku C (+ disketa)
  1120 din.

  Izrada aplikacije u praksi
  920 din.

  Modeliranje informacionih sistema
  1250 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja... (Pređite u forum →)
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima


  SELECT ekranskoime,porukauforumu,mesto,datumvreme,poruka FROM f_poruke,webkupci WHERE webkupci.ID=f_poruke.IDadd AND (IDteme=463) GROUP BY IDporuke ORDER BY datumvreme DESC LIMIT 100
  Poruku poslaoPoruka
  Mikro knjiga
  Poruka: 188
  Beograd
  18.08.2017, 13:54
  Poštovani,

  Postavili smo PDF sadržaja.
  http://www.mikroknjiga.rs/store/prikaz.php?ref=978-86-7991-382-1
  About
  Poruka: 27
  Zürich
  14.08.2017, 17:55
  Postovanje
  Mozete li postaviti sadrzaj knjige i jos jedan mali dio nekog drugog poglavlja.
  Da li je ova knjiga 'generalno o programiranju' ili je samo sadrzano HTML i JavaScript programiranje?
  Mikro knjiga
  Poruka: 188
  Beograd
  18.01.2016, 14:39
  Poštovana, proverili smo s izdavačem, kažu da je u pitanju drugo ispravljeno izdanje i da ne bi trebalo da je greška u knjizi. Da nije nea slovna greška u pisanju? Možete li još jednom da proverite pa da nam javite da li i dalje postoji problem?
  anaaa
  Poruka: 1
  Beograd
  07.01.2016, 11:45
  str.18,19 - prosirenje za chrome
  Napravila sam fajl manifest.json i sa njim je sve ok (nakon provere u json validatoru) i nakon selekcije direktorijuma kittenbook dobijam poruku:
  Failed to load extension from: ~\Desktop\kittenbook
  Manifest is not valid JSON. Access denied.
  Da li postoji jos neki nacin za ovo prosirenje? Sve sto se kasnije desava u knjizi vezano je za ovo.
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2024