MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹PoljoprivredaVinogradarstvo

  Prikaži 7 puta
  veću sliku


  Технологија гајења винове лозе
  Аутор: Др Небојша Марковић
  Страна: 434
  Остали детаљи
  Veličina slova: A A
  <фонт сизе=+1>Садржај

  ПРЕДГОВОР, 5
  УВОД, 7

  <б>И. ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД ГАЈЕЊА ВИНОВЕ ЛОЗЕ, 9

  <б>ИИ. ЗАСНИВАЊЕ ЗАСАДА ВИНОВЕ ЛОЗЕ, 27

  1. ВРСТЕ ВИНОГРАДАРСКИХ ЗАСАДА, 33
  Карактеристике важнијих типова засада винове лозе, 33

  2. ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВИНОГРАДА И МАТИЧЊАКА, 36

  3. ИЗБОР ТЕРЕНА ЗА ВИНОГРАДЕ И МАТИЧЊАКЕ, 39

  4. ИЗБОР СОРТИ И ЛОЗНИХ ПОДЛОГА ЗА ГАЈЕЊЕ, 50
  Избор сорти винове лозе, 51
  Избор лозних подлога, 55

  5. НАЧИНИ ГАЈЕЊА ЛОЗЕ, 59
  Ускоредно гајење лозе, 59
  Шпалирски начини гајења лозе, 61
  Гајење лозе на перголама, 62
  Остали начини гајења лозе, 63

  6. ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА ЗА ЗАСНИВАЊЕ ЗАСАДА ВИНОВЕ ЛОЗЕ, 64
  Регулациони радови, 64

  7. ПОПРАВКА ФИЗИЧКИХ, ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ ОСОБИНА ЗЕМЉИШТА, 80

  8. ДУБОКА ОБРАДА ЗЕМЉИШТА, 92
  Време обављања дубоке обраде земљишта, 97

  9. ПЛИТКА ОБРАДА, СИТЊЕЊЕ И РАВНАЊЕ ПОВРШИНЕ ЗЕМЉИШТА, 98

  10. ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕРИТОРИЈЕ У ВИНОГРАДУ И МАТИЧЊАКУ, 99
  Одређивање величине и облика парцела (табли), 100
  Раздаљина сађења лозе, 102
  Правац редова, 106
  Ветрозаштитни појасеви, 107
  Размештај сорти на парцелама, 108
  Избор грађевинских објеката и њихова локација, 109
  Преношење организације територије на терен, 111

  11. ВРЕМЕ И НАЧИН САТЈЕЊА ВИНОВЕ ЛОЗЕ, 113
  Време сађења лозе, 113
  Избор и припрема калемова и корењака за сађење, 114
  Дубина сађења лозе, 115
  Начини сађења лозе, 115

  12. НЕГА МЛАДИХ ВИНОГРАДА И МАТИЧЊАКА, 122
  Радови у првој години, 123
  Одржавање хумки и сасецање брандуса, 124
  Зелена резидба, распоређивање и везивање ластара, 125
  Ђубрење земљишта и фолијарно прихрањивање
  младих биљака, 125
  Заштита лозе од болести и штеточина, 126
  Попуњавање празних места, 127
  Резидба лозе, 128
  Јесења дубока обрада и загртање чокота, 128
  Постављање наслона, 129
  Радови у другој години, 130
  Радови у трећој години, 131
  Остале мере, 133

  13. СПЕЦИФИЧНОСТИ ЗАСНИВАЊА ВИНОГРАДА СТОНОГ СОРТИМЕНТА, 134
  Избор и припрема земљишта, 134
  Садња винограда, 134
  Узгојни облици, 135
  Ђубрење, наводњавање и обрада земљишта, 135
  Чувањерода, 136
  Убрзавање сазревања грожђа, 137
  Заштита мрежама, 137
  Одлагање сазревања грожђа, 138

  14. СПЕЦИФИЧНОСТИ ЗАСНИВАЊА ВИНОГРАДА И МАТИЧЊАКА НА ПЕСКУ, 138
  Припрема песка за сађење винове лозе, 141
  Сађење и нега лозе у младом засаду, 142

  15. СПЕЦИФИЧНОСТИ СА^ЕЊА ЛОЗЕ У ДВОРИШТИМА И НА ОКУЋНИЦИ, 144

  16. НАСЛОНИ ЗА ВИНОВУ ЛОЗУ, 146
  Гајење лозе без наслона, 146
  Гајење лозе уз дрвеће, 147
  Гајење лозеуз наслон, 148
  Материјал за наслон, 149
  Коље и стубови од дрвета , 149
  Коље и стубови од метала, 152
  Коље и стубови од пластике, 153
  Коље и стубови од бетона, 153
  Жица као наслон виновој лози, 155
  Остали материјал наслона винове лозе, 157
  Постављање наслона, 158
  Постављање коља као наслона виновој лози, 159
  Формирање шпалирског наслона у виноградима, 160
  Наслони у виноградима типа перголе , 165
  Наслони у аматерским засадима, 165
  Време постављања наслона, 165
  Наслони у матичњацима , 166
  Наслони у облику покретних постоља, 167
  Наслони у облику појединачног коља, 167
  Наслони у облику пирамида и кућног крова, 167
  Шпалирски наслони у матичњацима, 168

  <б>ИИИ. ГАЈЕЊЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ, 171

  1. ЕВОЛУЦИЈА СИСТЕМА ГАЈЕЊА ВИНОВЕ ЛОЗЕ, 172

  2. РЕЗИДБА ВИНОВЕ ЛОЗЕ, 174
  Основна резидба - резидба у периоду мировања лозе, 176

  3. УЗГОЈНИ ОБЛИЦИ ЧОКОТА, 184
  Узгојни облици ниског стабла, 194
  Узгојни облици средње високог стабла, 204
  Роајатска кордуница, 205
  Казенављева кордуница, 206
  Асиметрична кордуница, 207
  Кордуница облика рибље кости, 208
  Скљарова кордуница, 209
  Узгојни облици високог стабла, 212
  Мозерова кордуница, 214
  Модификована Нифинова кордуница, 216
  Задарска лепеза, 217
  Вишеспратне кордунице, 218
  Кордуница облика амрела, 219
  Силво-кордуница, 221
  Силво-кордуница по методу „казарса", 221
  Двоповршински шпалири, 222
  Лира, 223
  Калифорнијска пергола, 224
  Израелска пергола (веранда, јужноафричка пергола), 225
  Италијанска пергола са косим и равним отвореним кровом, 226
  Пергола тендоне (пергола затвореног равног крова), 227
  Тунелска пергола, 231
  Комбиновани облици чокота, 233
  Узгојни облици чокота у аматерским виноградима, 234

  4. УТИЦАЈ УЗГОЈНИХ ОБЛИКА НА РАСТЕЊЕ, РОДНОСТ И КВАЛИТЕТ ГРОЖТЈА , 235

  5. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ФОРМИРАЊА УЗГОЈНИХ ОБЛИКА, 237

  6. ОДРЖАВАЊЕ СТАБЛА УЗГОЈНИХ ОБЛИКА У ВРЕМЕ РЕДОВНЕ РОДНОСТИ, 239

  7. ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРИНОСА, БРОЈА ОКАЦА И НАЧИНА РЕЗИДБЕ, 239
  Пројектовање приноса и резидбе, 240
  Утицај степена оптерећења чокота родним окцима на растење, родност и квалитет грожђа, 243

  8. ВЕЗИВАЊЕ СТАБЛА И ЛУКОВА, 245

  9. ДОПУНСКА РЕЗИДБА - РЕЗИДБА У ПЕРИОДУ ВЕГЕТАЦИЈЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ, 247
  Лачење (плевљење, очењивање младих ластара), 248
  Прекраћивање врхова ластара, 250
  Уклањање и заламање заперака, 252
  Уклањање листова око гроздова (дефолијација), 253
  Повремене - допунске мере зелене резидбе, 254

  10. ВЕЗИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЛАСТАРА, 256

  11. СПЕЦИФИЧНИ НАЧИНИ РЕЗИДБЕЛОЗЕ, 257
  Оштећења изазвана градом и поступак обнове, 257
  Оштећења изазвана мразом, 259
  Оштећења изазвана високом температуром, 262
  Оштећења изазвана пожаром, 262

  12. РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАРИХ ЗАСАДА И ПОДМЛАТЈИВАЊЕ ЧОКОТА, 263

  13. ОДРЖАВАЊЕ И ОБРАДА ЗЕМЉИШТА, 264
  Обрада земљишта, 264

  14. ЗАТРАВЉИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА, 274
  Контролисано природно затрављивање, 277
  Перманентно затрављивање, 278

  15. МУЛЧИРАЊЕ И ЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉИШТА ФОЛИЈАМА, 279

  16. ПРИМЕНА ХЕРБИЦИДА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У ВИНОГРАДИМА И МАТИЧЊАЦИМА, 281

  17. ЂУБРЕЊЕ ВИНОГРАДА И МАТИЧЊАКА, 282
  Методе одређивања потреба винове лозе за ђубрењем, 285
  Врсте ђубрива, 289
  Појединачна ђубрива, 290
  Сложена ђубрива, 292
  Време и начини ђубрења винограда и матичњака, 293
  Специфични начини ђубрења винограда и матичњака, 296
  Ђубрење помоћу инјектора, 296
  Ђубрење при наводњавању винограда, 297
  Ђубрење киселих и алкалних земљишта, 297
  Ђубрење хлоротичних винограда, 298
  Остали облици жутила и хлорозе, 300
  Ђубрење винограда и матичњака оштећених од мразева и града, 303
  Примена ђубрива у производњи лозног садног материјала, 304

  18. НАВОДЊАВАЊЕ ВИНОГРАДА И МАТИЧЊАКА, 305
  Утицај наводњавања, 308
  Одређивање времена и норми наводњавања, 310
  Биолошке методе, 311
  Норме заливања и наводњавања, 313
  Начини наводњавања, 313

  <б>ИВ. ЗАШТИТА ВИНОВЕ ЛОЗЕ ОД БОЛЕСТИ, ШТЕТОЧИНА И КОРОВА, 317

  1. ПРОУЗРОКОВАЧИ БОЛЕСТИ ВИНОВЕ ЛОЗЕ, 320
  Микозе и псеудомикозе, 320
  Бактериозе, 348
  Фитоплазмозе, 352
  Вирозе, 356

  2. ШТЕТОЧИНЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ, 361

  3. ЗАШТИТА ОД ПТИЦА И ГЛОДАРА, 369

  4. КОРОВИ ВИНОГРАДА И БОРБА ПРОТИВ КОРОВА, 371

  <б>В. ИНТЕГРААНА И ОРГАНСКА (БИОЛОШКА, ЕКОЛОШКА) ПРОИЗВОДЊА ГРОЖЂА, 377

  1. СПЕЦИФИЧНОСТИ СПРОВОТ)ЕЊА АГРОТЕХНИЧКИХ И АМПЕЛОТЕХНИЧКИХ МЕРА У ЕКОЛОШКОМ ВИНОГРАДАРСТВУ, 380
  Обрада земљишта у еколошким виноградима, 380
  Исхрана и ђубрење у еколошком винограду, 381
  Заштита од болести и штеточина у еколошком винограду, 383
  Избор прикладног положаја и сорте за правилно спровођење агротехничких и ампелотехничких мера, 384
  Повећање разноликости врста у винограду, 385

  2. ЕКОЛОШКА ПРОИЗВОДЊА ГРОЛСђА У СРБИЈИ, 386

  3. ЗАСНИВАЊЕ ЕКОЛОШКОГ ВИНОГРАДА, 389
  Агротехничке мере у току плодоношења, 389
  Резидба, 389
  Плодност земљишта, 389
  Обрада земљишта, 390
  Уништавање корова, 391
  Заштита, 391
  Природни фактори за сузбијање, 391
  Директно сузбијање, 394
  Индиректно сузбијање, 394
  Наводњавање, 396
  Берба, 396

  <б>ВИ. БЕРБА ГРОЖЂА, 397

  1. ВРЕМЕ БЕРБЕ ГРОЖЂА, 397

  2. ОРГАНИЗАЦИЈА БЕРБЕ ГРОЖЂА, 405

  3. БЕРБА ВИНСКОГ ГРОЖђА, 406

  4. БЕРБА И КЛАСИРАЊЕ СТОНОГ ГРОЖЂА, 409
  Чување стоног грожђа, 411

  5. ПРОИЗВОДЊА СУВОГ ГРОЖЂА, 412

  <б>ВИИ. ПОВРЕМЕНЕ - ДОПуНСКЕ МЕРЕ ТЕХНОАОГИЈЕ ГАЈЕЊА ЛОЗЕ, 415

  Попуњавање празних места у родним виноградима и матичњацима, 415
  Допунско опрашивање, 416
  Примена регулатора растења у виноградарству, 418
  Прекалемљивање матичњака и винограда, 421
  Реконструкција старих засада и подмлађивање чокота, 422

  КРЧЕЊЕ ВИНОГРАДА И МАТИЧЊАКА, 423

  ЛИТЕРАТУРА, 425


  Детаљни подаци о књизи
  Наслов: Технологија гајења винове лозе
  Издавач: Задужбина Светог манастира Хиландара
  Страна у боји: 434
  Povez: тврди
  Писмо: ћирилица
  Формат: 17,5 x 24,5 cm
  Година издања: 2012
  ИСБН: 978-86-7768-055-8
  RASPRODATO
  Nije u planu obnavljanje izdanja

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Priručnik za savremeno vinarstvo
  720 din.

  Опште виноградарство
  2450 din.

  Priručnik za spravljanje vina
  630 din.

  Vino za neupućene, prevod 4. izdanja
  1440 din.

  Vina i vinorodni tereni Šumadije i Velike Morave
  605 din.

  Гајење домаћих животиња: уз помоћ научних и традиционалних знања
  2000 din.

  Povrede u sportu
  4500 din.

  Organska proizvodnja lekovitog bilja
  800 din.

  Priručnik za spravljanje rakije
  21900 din.

  Organsko vinogradarstvo
  800 din.

  Kalemljenje voćaka
  840 din.

  Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru, II izdanje
  864 din.

  Mali kućni ogledi 4
  830 din.

  Monaška trpeza
  10690 din.

  Откривам, стварам и смишљам са 3 године
  740 din.

  Откривам, стварам и смишљам са 4 године
  740 din.

  Откривам, стварам и смишљам са 5 годинa
  740 din.

  Larousse Montesori радна свеска: Математика: од 3 до 6 година
  900 din.

  Домаће животиње: Kњига са више од 1000 налепница + 7 листова сa налепницама
  620 din.

  100 Montesori aktivnosti kao priprema za čitanje i pisanje: 2-6 godina
  1280 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2023