MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹GrađevinaČelikGrađevinaKonstrukcije

  Prikaži 5 puta
  veću sliku


  Čelične konstrukcije u zgradarstvu: Opšta pravila za projektovanje prema SRPS EN standardima i nacionalnim prilozima
  Autori: Jelena Dobrić, Nina Gluhović, Dragan Buđevac
  Strana: 853
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Knjiga koja je pred vama rezultat je našeg višegodišnjeg pedagoškog rada u obrazovanju studenata Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ekspertize i praktičnog iskustva u projektovanju i realizaciji čeličnih konstrukcija u građevinarstvu, kao i međunarodnih referenci koje smo stekli u naučnom i istraživačkom radu. Opšta pravila za projektovanje čeličnih konstrukcija u zgradarstvu, u skladu sa važećim SRPS EN standardima i nacionalnim prilozima, prezentovana su u knjizi numerički i grafički s namerom da ciklus interakcije i razmene znanja sa studentima i inženjerima u praksi bude efektivniji i efikasniji. Knjiga Čelične konstrukcije u zgradarstvu na sistematičan način opisuje procedure za projektovanje nosećih konstrukcija hala i višespratnih zgrada prema teoriji graničnih stanja, kroz niz detaljnih i funkcionalno povezanih celina.

  SADRŽAJ

  1. Uvod 12

  2. Analiza konstrukcija 26

   1. Modeliranje konstrukcije za analizu 26

   2. Metode globalne analize 28

   3. Uticaj deformisane geometrije 32

   4. Početne imperfekcije konstrukcije 34

   5. Metode analiza koje uzimaju u obzir nelinearnosti 36

   6. Modeliranje, klasifikacija i idealizacija veza 39

    1. Modeliranje veza 41

    2. Klasifikacija veza 42

    3. Elastična idealizacija za elastičnu analizu 45

    4. Kruto-plastična idealizacija za kruto plastičnu analizu 46

    5. Nelinearna idealizacija za elasto-plastičnu analizu 46

    6. Osnove za proračun veza 47

  3. Industrijske hale i skladišta 50

   1. Uvod 50

   2. Opšta pravila za izradu dispozicionog rešenja hale 53

   3. Osnovni elementi noseće konstrukcije hale 61

  4. Transport unutar hale 68

   1. Kranovi u industrijskim halama 68

   2. Tehničke karakteristike mostnih kranova 73

   3. Dejstva usled mostnih kranova 78


    1. Vertikalna promenljiva opterećenja 80

    2. Horizontalna promenljiva opterećenja 84

     1. Horizontalne sile izazvane ubrzanjem ili usporavanjem krana 84

     2. Horizontalne sile izazvane ubrzanjem ili usporavanjem kolica 86

     3. Horizontalne sile izazvane zakošenjem krana 87

    3. Incidentna opterećenja 91

     1. Horizontalne sile usled udara krana u odbojnik 91

     2. Horizontalne sile usled udara kolica u odbojnik 91

    4. Ispitno opterećenje 91

    5. Kombinacije opterećenja 92

    6. Zamor opterećenje 94

     1. Pojedinačna dejstva krana 94

     2. Efekti opsega napona kod višestrukih dejstava točkova ili kranova (stress range effects of multiple wheel or crane actions) 96

  5. Nosači kranskih staza 98

   1. Proračun nosača kranskih staza prema SRPS EN 1993 102

    1. Geometrijske karakteristike poprečnog preseka 103

    2. Globalni uticaji kod kranskih nosača 104

    3. Lokalni naponi u rebru kranskog nosača 105

     1. Lokalni normalni napon pritiska 106

     2. Lokalni napon smicanja 108

     3. Lokalni napon savijanja usled ekscentričnog položaja dejstava usled krana 109

    4. Lokalni napon savijanja u donjoj nožici visećeg krana 112

     1. Metode proračuna 113

    5. Analiza uticaja torzije kod kranskih nosača 116

    6. Kontrola graničnih stanja nosivosti 121

     1. Nosivost poprečnog preseka 121

     2. Nosivost nosača na izvijanje 124

     3. Nosivost rebra kranskog nosača 126

     4. Nosivost donje nožice nosača visećeg ili monorejl krana 127

     5. Lokalni naponi u ugaonim šavovima na mestu veze šine i gornje nožice kranskog nosača 129

    7. Kontrola graničnih stanja upotrebljivosti 132

  5.2.8.1 Opšte 132

     1. Kontrola deformacija 132

     2. Ograničenje treperenja rebra 135

     3. Elastično ponašanje kranskih nosača 135

     4. Bočna vibracija donje nožice 137

    1. Zamor proračunske situacije 137

     1. Opseg spektra napona usled zamora 138

     2. Verifikacija zamora 139

     3. Višestruka dejstva kranova (Multiple crane actions) 141

     4. Klasifikacija konstrukcijskih detalja 142

   1. Konstrukcijsko oblikovanje nosača kranskih staza 145

   2. Oslanjanje kranskih nosača 150

   3. Kranske šine 155

   4. Inspekcija kranskih nosača 162

  1. Glavni nosači 166

   1. Okvirni nosači 167

    1. Konstrukcijski sistemi 167

     1. Okviri na tri zgloba 172

     2. Okviri na dva zgloba 173

     3. Okviri sa zategom 174

     4. Uklešteni okviri 175

    2. Globalna analiza okvirnih nosača 176

    3. Stabilnost okvirnog nosača u ravni 179

    4. Stabilnost okvirnog nosača van ravni 183

    5. Imperfekcije okvirnih nosača 184

    6. Metode proračuna okvirnih nosača 188

    7. Uticaji drugog reda u seizmičkoj linearno-elastičnoj analizi 192

    8. Dužine izvijanja pritisnutih elemenata okvirnih nosača 193

    9. Kriterijumi za projektovanje okvirnih nosača usled seizmičkih dejstava 197

     1. Projektni kriterijumi za grede 197

     2. Projektni kriterijumi za stubove 199

     3. Projektni kriterijumi za veze greda–stub 200

    10. Kontrola graničnih stanja nosivosti prema SRPS EN 1993 201

     1. Kontrola nosivosti poprečnih preseka 203

     2. Kontrola nosivosti elemenata 206

     3. Stabilnost elemenata koji sadrže plastične zglobove 208

     4. Verifikacija nosivosti elemenata koji sadrže plastične zglobove na izvijanje izvan ravni 212

     5. Elementi konstantnog poprečnog preseka od vrućevaljanih I-profila ili sličnih zavarenih preseka 213

     6. Elementi sa vutama i elementi promenljive visine od vrućevaljanih I-profila ili sličnih zavarenih preseka 216

     7. Koeficijenti modifikacije za promenljiv dijagram momenata kod elemenata koji su pridržani duž zategnute nožice 220

     8. Stabilnost elemenata bez plastičnih zglobova koji su pridržani duž zategnute nožice 223

     9. Kontrole nosivosti krovnog nosača i stubova 225

     10. Kontrola stabilnosti rebra na izbočavanje 234

   1. Momentne veze između elemenata okvirnih nosača 235

    1. Uvod 235

    2. Konstrukcijska rešenja 237

    3. Momentne veze prema SRPS EN 1993-1-8 245

    4. Modeliranje veza greda–stub 247

    5. Proračunska kriva M–φ 251

    6. Osnovne komponente veze 253

    7. Ojačanje veze greda–stub 256

    8. Ekvivalentni zategnuti T-element 256

    9. Pojedinačni redovi zavrtnjeva, grupe zavrtnjeva i grupe redova zavrtnjeva 261

    10. Proračunske nosivosti osnovnih komponenata momentnih veza sa zavrtnjevima i čeonom pločom 261

    11. Smičući panel rebra stuba 262

    12. Rebro stuba opterećeno poprečnim pritiskom 264

    13. Rebro stuba opterećeno poprečnim zatezanjem 268

    14. Nožica stuba opterećena poprečnim savijanjem 270

    15. Neukrućena nožica stuba u zavarenim vezama 278

    16. Čeona ploča opterećena savijanjem 280

    17. Nožica i rebro grede opterećeni pritiskom 286

    18. Rebro grede opterećeno zatezanjem 287

    19. Nožica grede u zavarenim vezama 287

    20. Zavrtnjevi opterećeni na zatezanje 287

    21. Zavrtnjevi opterećeni na smicanje 288

    22. Zavrtnjevi opterećeni na pritisak po omotaču rupe 288

    23. Proračunski moment nosivosti veza greda–stub i nastavaka 289

    24. Veze greda–stub i nastavci sa čeonom pločom i zavrtnjevima 291

    25. Moment savijanja i aksijalna sila 294

    26. Sile smicanja 295

    27. Šavovi 295

    28. Rotaciona krutost 299

    29. Veze sa čeonim pločama sa dva ili više redova zavrtnjeva u zoni zatezanja 301

    30. Uprošćena metoda za čeone ploče sa prepustom i dva reda zavrtnjeva u zoni zatezanja 302

    31. Kapacitet rotacije 302

    32. Pravila za projektovanje nastavaka 304

   1. Oslonačka stopa stuba 305

    1. Konstrukcijska rešenja 305

    2. Metode proračuna 313

     1. Ležišna ploča opterećena savijanjem i beton opterećen pritiskom pritisnuti ekvivalentni T-element 315

     2. Nožica i rebro stuba opterećeni pritiskom 320

     3. Ležišna ploča opterećena savijanjem usled zatezanja 321

     4. Ankeri opterećeni smicanjem 322

     5. Anker-komponente opterećene na smicanje 323

     6. Ankeri opterećeni na zatezanje 324

     7. Anker-komponente opterećene na zatezanje 325

     8. Ankeri opterećeni na interakciju smicanja i zatezanje 326

     9. Nosivost trna na smicanje 327

     10. Proračunska nosivost stopa stubova i ležišnih ploča 330

     11. Proračun nosivosti tangencijalnog čeličnog ležišta prema SRPS EN 1337-6 335

   2. Sistemi sa zglobnom vezom krovnih nosača i stubova 339

    1. Puni krovni nosači 343

     1. Konstrukcijska rešenja 343

     2. Kontrola graničnih stanja nosivosti 350

    2. Rešetkasti krovni nosači 355

     1. Konstrukcijska rešenja 355

     2. Globalna analiza 364

     3. Kontrola graničnih stanja nosivosti elemenata rešetkastih nosača 366

     4. Konstrukcijsko oblikovanje i analiza nosivosti čvorova rešetkastih nosača 380

     5. Montažni i radionički nastavci elemenata rešetkastih nosača 397

     6. Vezni ugaonici 408

    3. Rešetkasti nosači od šupljih profila 409

     1. Uvod 409

     2. Opšte odredbe i zahtevi za projektovanje rešetkastih nosača

      od šupljih profila prema SRPS EN 1993 414

     3. Globalna analiza rešetkastih nosača od šupljih profila 423

     4. Proračun nosivosti veza 426

     5. Zavarene veze između šupljih profila CHS kružnog poprečnog preseka –

      ravanske konfiguracije veza 437

     6. Zavarene veze između elementa ispune od CHS ili RHS ili SHS profila

      i pojasnih elemenata od RHS ili SHS profila – ravanske konfiguracije veza 442

     7. Zavarene veze između elementa ispune od RHS ili SHS ili

      CHS profila i pojaseva I ili H preseka – ravanske konfiguracije veza 461

     8. Zavarene veze između elemenata ispune od RHS ili SHS ili

      CHS profila i pojaseva U-preseka – ravanske konfiguracije veza 465

     9. Montažni nastavci elemenata od šupljih profila 467

    4. Oslonci rešetkastih nosača 473

    5. Glavni stubovi 479

     1. Konstrukcijska rešenja 479

     2. Kontrola graničnih stanja nosivosti 491

   3. Nosači sa otvorima u rebru 504

   4. Zavareni profilisani I-nosači 513

   5. Glavni nosači višebrodnih hala 517

   6. Hale sa testerastim krovovima 520

   7. Zglobne veze 526

    1. Uvod 526

    2. Proračunska nosivost veze 529

     1. Zahtevi u pogledu duktilnosti i kapaciteta rotacije 531

     2. Proračunska nosivost na smicanje 534

     3. Proračunska nosivost na povezanost (tying resistance) 541

  1. Spregovi i ukrućenja 546

   1. Prijem i prenos podužnih horizontalnih sila 550

    1. Poprečni krovni spreg 554

    2. Horizontalni spreg uz kalkanski zid 561

    3. Vertikalni spreg u podužnom zidu 563

    4. Spreg za kočenje 566

   2. Prijem i prenos poprečnih horizontalnih sila 570

    1. Podužni krovni spreg 574

    2. Spreg za bočne udare 576

    3. Vertikalni spreg u kalkanskom zidu 580

    4. Vertikalni podužni krovni spreg 582

   3. Uticaj dilatacija na raspored spregova 585

  1. Rožnjače 592

   1. Uvod 592

   2. Pravila za proračun rožnjača 595

   3. Rožnjača punog poprečnog preseka sistema proste grede 599

   4. Rožnjača punog poprečnog preseka sistema kontinualne grede 602

   5. Rožnjača punog poprečnog preseka sistema Gerberove grede 608

   6. Rožnjača punog poprečnog preseka sa kosnicima 610

   7. Rožnjača sistema grede sa zategom 611

   8. Rešetkasta „R-rožnjača” 613

   9. Rožnjača sistema rešetkaste grede 614

   10. Primena krovnih zatega u konstrukciji krova 621

   11. Primena krutog krovnog pokrivača 624

  1. Noseća konstrukcija zidova 630

   1. Konstrukcijski sistemi i pravila za njihovo projektovanje 630

  2. Granična stanja upotrebljivosti 642

  3. Višespratne zgrade 648

   1. Uvod 648

   2. Konstrukcijski sistemi višespratnih zgrada od 19. veka do danas 650

   3. Noseći sistemi i podsistemi višespratnih zgrada 656

   4. Oblici osnova i raspored stubova višespratnih zgrada 661

   5. Horizontalna noseća konstrukcija 670

    1. Funkcija i elementi horizontalne noseće konstrukcije 670

     1. Prenošenja opterećenja kod različitih sistema horizontalne noseće konstrukcije 673

     2. Prednosti unifikacije konstrukcijskih elemenata i mogućnost rekonstrukcije

      i adaptacije objekta 676

     3. Izolacija međuspratnih konstrukcija 678

     4. Integracija sistema instalacija u noseći konstrukcijski sistem 682

    2. Konstrukcijsko oblikovanje horizontalne noseće konstrukcije 684

    3. Spregnuta međuspratna konstrukcija 687

     1. Spregnuta ploča na profilisanom limu 688

     2. Spregnuti čelični nosači formirani od vrućevaljanih profila 710

     3. Spregnuti čelični nosači sa otvorima u rebru 725

     4. Integrisani čelični nosači u punoj ili spregnutoj betonskoj ploči 733

     5. Obezbeđivanje podužnog smičućeg spoja grednih nosača

      spregnute međuspratne konstrukcije 737

   6. Vertikalna noseća konstrukcija 747

    1. Prenošenje vertikalnog opterećenja 747

    2. Podela vertikalnih nosećih konstrukcijskih sistema 750

    3. Unutrašnji konstrukcijski sistemi 754

     1. Zglobni sistemi 754

     2. Ramovski sistemi 758

     3. Sistemi sa spratnim rešetkama 763

     4. Konzolni sistemi 765

     5. Sistemi sa rešetkastim dijafragmama 767

     6. Noseće potporno armiranobetonsko jezgro 774

    4. Spoljašnji konstrukcijski sistemi 776

     1. Cevni sistemi – kruti cevni sistemi, cevni sistemi sa spregovima, sistem modularne cevi, sistem „cev u cev“, dijagonalni cevni sistem,

      sistem prostorne rešetke, cevni sistem sa megastubovima 776

     2. Sistem superramova i sistem povezanih superramova 786

    5. Specifični konstrukcijski sistemi 787

     1. Ovešeni sistemi i mostovski sistemi 787

     2. Kombinovani sistemi 792

     3. Modularni sistemi 793

   7. Elementi za obezbeđivanje krutosti višespratnih zgrada 796

    1. Horizontalni elementi za obezbeđivanje krutosti 796

    2. Vertikalni elementi za obezbeđivanje krutosti 800

    3. Raspored elemenata za obezbeđivanje krutosti 806

  4. Grafički prikaz karakterističnih sistema i detalja noseće konstrukcije hale 808

  Literatura 842


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Čelične konstrukcije u zgradarstvu: Opšta pravila za projektovanje prema SRPS EN standardima i nacionalnim prilozima
  Izdavač: Akademska misao
  Strana: 853 (cb)
  Povez: tvrdi
  Pismo: latinica
  Format: cm
  Godina izdanja: 2023
  ISBN: 978-86-7466-991-4
  Naručite
  Cena: 15.400 RSD
  Cena za inostranstvo:
  154,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Stilovi dobrog i lošeg upravljanja
  1850 din.

  Upravljanje životnim ciklusima preduzeća
  1900 din.

  Sanacija klizišta i nedovoljno nosivog tla
  2420 din.

  Proračun spregnutih konstrukcija od čelika i betona - Zbirka zadataka
  2420 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2024