MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹Računari i InternetC#

  Prikaži 3 puta
  veću sliku


  Rešeni zadaci iz programskog jezika C#, drugo izdanje
  Autor: Laslo Kraus
  Strana: 278
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
   
  PREDGOVOR

  Ova zbirka zadataka je pomoćni udžbenik za učenje programiranja na jeziku C#. Zadaci prate gradivo autorove knjige Programski jezik CU sa rešenim zadacima ([1]). Zbirka je namenjena za upotrebu u fa-kultetskoj nastavi ali može da se koristi i za samostalno produbljivanje znanja iz programiranja.

  Rešenja svih zadataka su potpuna u smislu da priloženi programi mogu da se izvršavaju na računaru. Pored samih tekstova programa priloženo je samo malo objašnjenja, prvenstveno u obliku slika i formula. Očekuje se da će izvođač nastave dati dodatna usmena objašnjenja slušaocima. Uz malo više napora za-daci mogu da se shvate i samostalno. Uz svaki program dat je i primer izvršavanja da bi se olakšalo razu-mevanje rada programa.

  Kroz zadalke, pored elemenata samog jezika, prikazani su osnovni principi objektno orijentisanog progra-miranja (sakrivanje podataka, ponovno korišćenje koda, nasleđivanje i polimorfizam) i konkurentnog programiranja (rad s nitima). Prikazani su i najčešće korišćeni postupci u programiranju: pretraživanje i uređivanje nizova, obrada znakovnih podataka, rad s bitovima, rad s dinamičkim strukturama podataka (kao što su liste i stabla) i obrada datoteka. Posebna pažnja posvećena je i inženjerskim aspektima progra-miranja: preglednosti, razumljivosti i efikasnosti.

  Jezik C# vrlo je složen. Nisu svi detalji neophodni svakome, a naročito ne početnicima. Zadaci u zbirci koji mogu da se preskoće u prvom čitanju, bilo zbog složenosti, bilo zbog manjeg značaja, obeleženi su sa △

  Izvomi tekstovi svih programa iz ove zbirke mogu da se preuzmu preko Intemeta sa adrese home.etf.rs/~kraus/knjige/. Svoja zapažanja Čitaoci mogu da upute elektronskom poštom na adresu kraus @ etf. rs.

  Beograd, decembar 2016.
  Laslo Kraus

  SADRŽAJ

  Predgovor, 3
  Preporučena literatura,

  1 Opcratori, 9

  Zadatak 1.1 Ispisivanjc tcksta na glavnom izlazu, 10
  Zadatak 1.2 Izračunavanje zbira dva ccla broja, 11
  Zadatak 1.3 Izračunavanjc obima i površine kruga, 12
  Zadatak 1.4 Izračunavanje površine trougla, 13
  Zadatak 1.5 Pakovanje i raspakivanje vremena, 14

  2 Naredbe, 15

  Zadatak 2.1 Nalaženje najmanjeg od tri broja, 16
  Zadatak 2.2 Uredivanjc tri broja, 17
  Zadatak 2.3 Rešavanje sistema od dve lineame jednačine, 19
  Zadatak 2.4 Rešavanje kvadratne jcdnačine, 19
  Zadatak 2.5 Tabeliranje vrednosti izraza, 20
  Zadatak 2.6 Izračunavanje vrednosti složenijih izraza, 21
  Zadatak 2.7 Tabeliranje vrednosti složenijih izraza, 23
  Zadatak 2.8 Izračunavanje aritmetičke srednje vrednosti i standardne devijacije niza brojeva, 24
  Zadatak 2.9 Značaj redosleda sabiranja niza realnih brojeva, 25
  Zadatak 2.10 Odredivanje datuma za narcdni dan, 26
  Zadatak 2.11 Ispisivanje celih brojcva u binamom brojevnom sistemu, 27

  3 Nizovi, 29

  Zadatak 3.1 Tabeliranje vrednosti polinoma, 30
  Zadatak 3.2 Izračunavanje srcdnjc vrednosti elemenata niza, 31
  Zadatak 3.3 Nalaženje vrcdnosti najmanjeg elementa u nizu, 32
  Zadatak 3.4 Obrtanjc redosleda elemenata niza, 33
  Zadatak 3.5 Izračunavanje binomnih koeflcijenata, 34
  Zadatak 3.6 Nalažcnjc fuzije dva uredcna niza, 35
  Zadatak 3.7 Uređivanje niza, 36
  Zadatak 3.8 Umetanjc niza u dmgi niz, 38
  Zadatak 3.9 Mcđusobna zamena najmanjeg i najvećeg elcmcnta matrice, 39
  Zadatak 3.10 Transponovanje pravougaone matrice,
  Zadatak 3.11 Izdvajanjc donjeg trougla matrice,

  4 Klase, 43

  Zadatak 4.1 Tačke u ravni, 44
  Zadatak 4.2 Numerisani trouglovi, 45
  Zadatak 4J Uglovi, 47
  Zadatak 4.4 Stekovi ograničenog kapaciteta, 49
  Zadatak 4.5 Uređeni skupovi brojeva, 52
  Zadatak 4.6 Racionalni brojevi, 54
  Zadatak 4.7 Liste brojeva, 56
  Zadatak 4.8 Redovi brojeva neograničenog kapaciteta, 62
  Zadatak4.9 Uređena stabla brojeva A, 64
  Zadatak 4.10 Komplcksn i brojevi, 70
  ZLadatak 4.11 Nizovi kompleksnih brojeva, 74

  5 Prostori imena, 75

  Zadatak 5.1 Tačke i krugovi koji ne smeju da se preklapaju u ravni, 76
  Zadatak5.2 Rečnik, 79

  6 Nasleđivanje, 83

  Zadatak 6.1 Valjci i kante, 84
  Zadatak6.2 Osobe, đaci i zaposleni, 86
  Zadatak 6 J Vozila, teretna vozila i putnička vozila, 89
  Zadatak 6.4 Predmeti, sferc i kvadri, 92
  Zadatak 6.5 Geometrijske figure, krugovi, kvadrati i trouglovi u ravni, 95
  Zadatak 6.6 Tačke, linije, duži, izlomljene linije i poligoni u ravni, 99
  Zadatak 6.7 Radnici, prodavci, šefovi i flrme, 103
  Zadatak 6.8 Električni potrošači, uređaji, grupe i izvori, 106
  Zadatak 6.9 Prosti i složeni otpomici; redne i paralelne veze otpomika, 110
  Zadatak 6.10 Vektori, brzine, pokretni objekti i tačke u prostoru, 114
  Zadatak 6.11 Uporedivi objekti, razne vrste uređivača objekata i celi brojevi, 117
  Zadatak 6.12 Predmeti koji mogu da se kopiraju, tela, sfere, kvadri i sklopovi, 125
  Zadatak 6.13 Graflčki prikaz funkcija, 129
  Zadatak 6.14 Generatori slučajnih brojeva, statistički pokazatelji i statistički analizator.132
  Zadatak 6.15 Izrazi, konstante, promenljive, dodele vrednosti i aritmetičke operacije A, 137
  Zadatak 6.16 Naredbe, proste naredbe, sekvence i ciklusi A, 142

  7 Vrednosni tipovi, 147

  Zadatak 7.1 Tačke u ravni, 148
  Zadatak 7.2 Dani. meseci i kalendari, 150

  8 Izuzeci, 153

  Zadatak 8.1 Vektor realnih brojeva sa zadatim opsezima indeksa, 154
  Zadatak 8.2 Verižni razlomci, 157
  Zadatak 83 Matrice realnih brojeva, 160
  Zadatak 8.4 Police za prcdmete, 166
  Zadatak 8.5 Liste objekata i greške, 172
  Zadatak 8.6 Funkcije sa izračunavanjem određenog integrala, 176
  Zadatak 8.7 Funkcije za koje mogu da se stvaraju izvodi, monomi, eksponencijalne funkcije i
  zbirovi funkcija, 180
  Zadatak 8.8 Mašine, mašine za sfere, mašine za kvadre i radnici, 184
  Zadatak 8.9 Uporedive stvari, proizvodi, kvadri, sfere, skladišta, osobe, radnici, kupci, 188
  Zadatak 8.10 Vrednosne i merljive stvari, robe, artikli, paketi, kamioni, 193
  Zadatak 8.11 Časovnici, pokretni radnici, kupci, prodavci i radnje A, 197
  Zadatak 8.12 Zbirke, iteratori, neuređeni i uređeni nizovi i lisle A, 204

  9 Generički tipovi i mctodc, 21S

  Zadatak 9.1 Generički stekovi, 216
  Zadatak 9.2 Generičke liste s iteratorom, 218
  Zadatak 9.3 Generička metoda za uređivanje uporedivih stvari, 22C
  Zadatak 9.4 Gcncrička uređena iista na osnovu zadatog uređivača, 222
  Zadatak 9.5 Pomerljive stvari, tačke. generički nizovi i mnogouglovi, 224
  Zadatak 9.6 Gencričke liste; datumi, osobe, ispiti, đaci i škole A, 228
  Zadatak 9.7 Tereti, sanduci, burad, generički nizovi, vozila, lokomotive, vagoni i vozovi A.233

  10 Niti, 239

  Zadatak 10.1 Vektori s konkurentnim izračunavanjem zbira i skalamog proizvoda, 240
  Zadatak 10.2 Numerički podaci, celi brojevi i matrice numeričkih podataka, 243
  Zadatak 10.3 Skladišta, aktivni proizvođači, potrošači i izveštači, 24"
  Zadatak 10.4 Uporcdivi znakovi, aktivni časovnici, uređivači i nizovi znakova, 253
  Zadatak 10.5 Lutrija (klase: Generator, Tocak, Masina, Izvlacenje), 251
  Zadatak 10.6 Fizičke veličine, aktivne promenljive veličine i aktivni merači, 261

  11 Datoteke △, 265

  Zadatak 11.1 Klasa za čitanje podataka iz tekstualnog ulaznog toka, obrada sekvencijalne tekstualne datoteke A, 26(
  Zadatak ll.2 Obrada rečenica u tekstualnoj datoteci A, 26(
  Zadatak 11.3 Obrada sekvencijalne biname datoteke A, 271
  Zadatak 11.4 Obrada rečnika u tekstualnoj datoteci A, 27:


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Rešeni zadaci iz programskog jezika C#, drugo izdanje
  Izdavač: Akademska misao
  Strana: 278 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: B5
  Godina izdanja: 2017
  ISBN: 978-86-7466-651-7
  Naručite
  Cena: 1.650 RSD
  Cena za inostranstvo:
  17,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Programski jezik C#: sa rešenim zadacima
  2500 din.

  C# osnove programiranja
  1800 din.

  Zbirka zadataka iz programskog jezika C#
  920 din.

  C# 7.0 za programere: Sveobuhvatan referentni priručnik
  2800 din.

  Programski jezik C#: pitanja, odgovori i rešeni zadaci
  1040 din.

  Verovatnoća i statistika : za inženjere i studente tehnike 4. dopunjeno i izmenjeno izd.
  2750 din.

  C# 7.1 i .NET Core 2.0: Moderno međuplatformsko programiranje, treće izdanje
  3135 din.

  Programski jezik Java sa rešenim zadacima 3. izdanje - JSE 13
  2500 din.

  Jasan kod: Priručnik za pisanje jasnih programa
  0 din.

  Osnovi operativnih sistema
  2160 din.

  Rešeni zadaci iz programskog jezika Java: (Java SE 14), 5. izdanje
  2200 din.

  C# 4.0: kako do rešenja: Rešeni zadaci iz programiranja na jeziku C#
  880 din.

  C# 5.0 za programere: Sveobuhvatan referentni priručnik
  1200 din.

  Rešeni zadaci iz programskog jezika JAVA JSE 8
  1600 din.

  C# 8 i .NET Core 3: Moderno međuplatformsko programiranje, prevod IV izdanja
  3135 din.

  C za programere
  1840 din.

  Matematička analiza - teorija i hiljadu zadataka, III izmenjeno i dopunjeno izdanje
  3990 din.

  Programiranje na jeziku C (+ disketa)
  1280 din.

  Android 9, Kotlin i Android Studio 3.2 u jednoj knjizi
  3135 din.

  JavaScript od početnika do profesionalca
  2822 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2024