MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹ŠumarstvoPrerada drvetaUniverzitetski udžbeniciŠumarski fakultet

  (veća slika...)

  Finalna prerada drveta: Obradni sistemi, kvalitet obrade
  Autori: Dr Dušan Skakić, urednik Vladimir Lale Janković
  Izdavač: Mikro knjiga
  Strana: 190
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  PREDGOVOR

  Nastavnim planom i programom predviđeno je da studenti IV godine Šumarskog fakulteta, profila obrade drveta, slušaju predmet Finalna prerada drveta.

  Materija koju obuhvata predmet Finalna prerada drveta je veoma široka, pa je zbog sistematlčnosti u izlaganju podeljena u dva dela.

  U prvom delu obradeni su OBRADNI SISTEMI U FINALNOJ PRERADI DRVETA kao osnovni nosioci tehnologije u sferi finalne prerade drveta.

  U drugom delu obradenl su TEHNOLOŠKI PROCESI U FINALNOJ PRERADI DRVETA.

  Tekst prvog dela udžbenika, koji je nazvan FINALNA PRERADA DRVETA 1 - obradni sistemi i kvalitet obrade, sastoji se iz VII poglavlja.

  Uvodno lzlaganje sadrži definiciju tehnologije uopšte sa posebnim osvrtom na tehnologiju u finalnoj preradi drveta.

  U prvom poglavlju, su date osnovne karakteristike i medusobni odnosi sistema u mehaničkoj preradi drveta.

  U drugom poglavlju se definiše obradni sistem, kao i objekti sistema. U ovom poglavlju je data i podela osnovnih metoda obrade.

  U trećem poglavlju definisane su tehnlčke karakteristike obradnih sistema grupom funkdonalnih sistema, koji predstavljaju posebnu grupu podsistema u okviru obradnih sistema. Naročita pažnja poklonjena je komunikaciono-informacionom sistemu u okviru kojeg je dosta opširno obrađeno numeričko upravljanje.

  Četvrto poglavlje sadrži pokazatelje kvaliteta obradnih sistema. Obradeni su početni pokazatelji kvaliteta kao i pokazatelji definisani grupom poremećajnih podsistema obradnog sistema.

  U petom poglavlju obradena je oblast tačnosti obrade u tehnologiji finalnih proizvoda.

  Šesto poglavlje obuhvata primenu teorije rezanja u obradi drveta sa posebnim osvrtom na kvalitet obrade i režime obrade u finalnoj preradi drveta.

  U sedmom poglavlju obradena je oblast primene plastičnog deformisanja u finalnoj preradi drveta.

  Tekst drugog dela udžbenika, koji je nazvan FINALNA PRERADA DRVETA 2 - tehnološki procesi sastoji se iz VI poglavlja:
  I Ulazni element! proizvodnje,
  II Proces krojenja materijala,
  III Proces dimenzionisanja i konačna obrada detalja i delova,
  IV Proces sastavljanja (lepijenja) obradaka (delova) u sastave,
  V Proces dimenzionisanja i konačna obrada sastava,
  VI Proces montaže i pakovanja proizvoda.

  Napominje se da je učinjen pokušaj izbegavanja enciklopedijskog preseka kroz proizvodne tehnologije, kao i to da se ukaže na ključne probleme proizvodne prakse u jednom prelazu izmedu klasičnog pristupa i modernog sistema analize obradnih sistema.

  Koristim ovu priliku da se zahvalim recenzentima ovog udžbenika a posebno prof. dr Momiru Nikoliću na korisnim primedbama i sugestijama.

  Neizmernu zahvalnost dugujem ing. Almiru Krdžoviću, asistentu na uloženom trudu na osmišljavanju i izradi crteža, grafikona i shema, kao i na tehničkom uredenju knjige.
  Autor

  Sadržaj

  Predgovor, VII
  Opšti deo, IX

  1. UVOD, 1
  1.1. Tehnologija kao naučna dlsciplina, 1
  1.2. Tehnologija mehaničke prerade drveta, 2

  2. OBRADNI SISTEMI U FINALNOJ MEHANIČKOJ PRERADI DRVETA, 5
  2.1. Definidja sistema, 5
  2.2. Osnovne katakteristike sistema, 6
  2.3. Medusobni odnosi sistema u mehaničkoj preradi drveta, 7
  2.4. Procesi u sistemima mehaničke prerade drveta, 8
  2.5. Obradni sistem, 11
  2.5.1. Obradni procesi, 13

  3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OBRADNIH SISTEMA, 17
  3.1. Geometrljskl sistem, 17
  3.1.1. Radni prostor mašine, 17
  3.1.2. Geometrija alata, 18
  3.2. Kinemadčki sistem, 22
  3.2.1. Metode formlranja površlna prl obradl rezanjem, 23
  3.2.2. Prenosnicl mašina alatki, 25
  3.3. Sistem materijala, 25
  3.4. Energetski sistem, 25
  3.4.1. Pogonska snaga i stepen lskorišćenja, 26
  3.5. Komunikaciono - informacionl sistem, 29
  3.5.1. Upravljanje obradnim sistemima, 29
  3.5.2. Sistem numerlčkog programskog upravljanja, 36
  3.5.2.1. Osnovi numeričkog upravljanja proizvodnim mašlnama. 36
  3.5.2.2. Programiranje, 45
  3.5.2.3. Opšta struktura i sadržaj programa za NU mašine, 46
  3.5.2.4. Metode i organizadja programiranja NU mašina, 54
  3.6. Koncepti fleksibilne automatlzovane proizvodnje, 58

  4. POKAZATELJI KVALITETA OBRADNIH SISTEMA, 63
  4.1. Početni pokazateljl kvallteta, 63
  4.1.1. Gcometrijska tačnost, 63
  4.1.1.1. Netačnost elemenata koji služe za bazlranjc, 64
  4.1.1.2. Netačnost elemenata na kojima je fiksiran alat, 64
  4.1.1.3. Netačnost medusobnog položaja baznih elemenata
  1 elemenata kojl nose alat, 64
  4.1.2. Kinematlčka tačnost, 66
  4.2. Pokazateljl kvallteta definisani grupom poremcćajnih podslstema obradnog
  sistema, 66
  4.2.1. Toplotne pojave, 66
  4.2.2. Statičke deformadje, 67
  4.2.2.1. Analiza uticaja na veličinu statičke deformadje, 71
  4.2.3. Dinamičko ponašanje obradnih sistema, 71
  4.2.4. Trenje i habanje, 72
  4.2.4.1. Habanje elemenata mašine, 72
  4.2.4.2. Habanje alata, 73
  4.2.5. Buka (šum), 78
  4.2.6. Pouzdanost, 78

  5. POJAM GREŠKE I TAČNOSTI U TEHNOLOGIJI FINALNIH PROIZVODA, 81
  5.1. Greške obrade, 81
  5.1.1. Geometrijska karakteristlka kvallteta, 81
  5.1.2. Klasifikadja grešaka obrade, 85
  5.1.2.1. Podela grešaka prema nosiodma, 85
  5.1.2.2. Podela grcšaka prema toku procesa obrade, 87
  5.1.2.3. Podela grešaka prema karakteru njihove promene, 88
  5.1.3. Greške podešavanja alata, 90
  5.1.3.1. Podela metoda podešavanja alata, 90
  5.1.3.1.1. Greške metoda probnih prolaza, 91
  5.1.3.1.2. Greške metoda probnih delova, 92
  5.1.3.1.3. Greške statičnog podešavanja alata pomoću etalona, 94
  5.1.3.2. Princip statističkog proračuna radnih mera, 95
  5.1.3.3. Metodi sinteze elementamih grešaka obrade, 103
  5.1.3.3.1. Metod apsolutne zamenljlvosti, 104
  5.1.3.3.2. Metod nepotpune zamenljlvosti, 106
  5.1.3.4. Analiza frekvendja, », 108

  6. PRIMENA TEORIJE REZANJA U OBRADI DRVETA, 115
  6.1. Vidovi rezanja, 120
  6.2. Osnovni dementi procesa rezanja, 121
  6.2.1. Piljenje, 123
  6.2.2. Rendlsanje, 124
  6.2.3. Glodanje, 125
  6.2.4. Bušcn|e, 126
  6.2.5. Struganjc (tokarenje), 127
  6.3. Obradljivost 1 glavni faktori obrade, 128
  6.3.1. Glodanje, 128
  6.3.2. BuŠenje,
  6.3.3. Struganjc (tokarenje), 232
  6.4. Kvalitet obrade, 132
  6.4.1. Kvalitet obradene površlne, 133
  6.4.2. Režlml obrade, 141
  6.4.2.1. Nadmere na obradu, 142
  6.4.2.1.1. Nadmere na dimenzije detalja od masivnog drveta, 142
  6.4.2.2. Izbor dubine rezanja (a), 147
  6.4.2.3. Izbor brzine rezanja (v), 147
  6.4.2.4. Izbor brzine pomoćnog krctanja (u), 149
  6.4.3. Korelacija izmedu kvaliteta i metoda obrade, 151

  7. PRIMENA TEORIJE PLASTIČNOG DEFORMISANJA U OBRADI DRVETA, 153
  7.1. Osnovl teorije deformlsanja, 153
  7.2. Reološki modcll drveta i matcmatlčka prcdstava, 158
  7.3. Tečenje kod drveta, 152
  7.3.1. Primer, 152
  7.4. Savijanje drveta, 153
  7.4.1. Princip savijanja masivnog drveta, 154
  7.4.2. Značaj šine (trake) pri savljanju drveta, 171

  LITERATURA, 173
  PRILOZI, 175
  Tabele, 177
  Index, 185


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Finalna prerada drveta: Obradni sistemi, kvalitet obrade
  Izdavač: Mikro knjiga
  Strana: 190 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: 24 cm
  Godina izdanja: 1992
  ISBN: 86-7557-007-4
  Izdavač originala: Mk/Bit
  RASPRODATO
  Nije u planu obnavljanje izdanja

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Између живота и смрти: Тајни живот душе после телесне смрти
  700 din.

  Gitara
  1850 din.

  Технологија тапетарске производње
  700 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2024