Prikaži 10 puta
veću sliku


Tehnologija gajenja vinove loze
Sadržaj

Predgovor, 5
UVOD, 7

I. ISTORIJSKI PREGLED GAJENJA VINOVE LOZE, 9

II. ZASNIVANJE ZASADA VINOVE LOZE, 27

1. VRSTE VINOGRADARSKIH ZASADA, 33
Karakteristike važnijih tipova zasada vinove loze, 33

2. PROJEKTOVANJE VINOGRADA I MATIČNJAKA, 36

3. IZBOR TERENA ZA VINOGRADE I MATIČNJAKE, 39

4. IZBOR SORTI I LOZNIH PODLOGA ZA GAJENJE, 50
Izbor sorti vinove loze, 51
Izbor loznih podloga, 55

5. NAČINI GAJENJA LOZE, 59
Uskoredno gajenje loze, 59
Špalirski načini gajenja loze, 61
Gajenje loze na pergolama, 62
Ostali načini gajenja loze, 63

6. PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA ZASNIVANJE ZASADA VINOVE LOZE, 64
Regulacioni radovi, 64

7. POPRAVKA FIZIČKIH, HEMIJSKIH I BIOLOŠKIH OSOBINA ZEMLJIŠTA, 80

8. DUBOKA OBRADA ZEMLJIŠTA, 92
Vreme obavljanja duboke obrade zemljišta, 97

9. PLITKA OBRADA, SITNJENJE I RAVNANJE POVRŠINE ZEMLJIŠTA, 98

10. ORGANIZACIJA TERITORIJE U VINOGRADU I MATIČNJAKU, 99
Određivanje veličine i oblika parcela (tabli), 100
Razdaljina sađenja loze, 102
Pravac redova, 106
Vetrozaštitni pojasevi, 107
Razmeštaj sorti na parcelama, 108
Izbor građevinskih objekata i njihova lokacija, 109
Prenošenje organizacije teritorije na teren, 111

11. VREME I NAČIN SATJENJA VINOVE LOZE, 113
Vreme sađenja loze, 113
Izbor i priprema kalemova i korenjaka za sađenje, 114
Dubina sađenja loze, 115
Načini sađenja loze, 115

12. NEGA MLADIH VINOGRADA I MATIČNJAKA, 122
Radovi u prvoj godini, 123
Održavanje humki i sasecanje brandusa, 124
Zelena rezidba, raspoređivanje i vezivanje lastara, 125
Đubrenje zemljišta i folijarno prihranjivanje
mladih biljaka, 125
Zaštita loze od bolesti i štetočina, 126
Popunjavanje praznih mesta, 127
Rezidba loze, 128
Jesenja duboka obrada i zagrtanje čokota, 128
Postavljanje naslona, 129
Radovi u drugoj godini, 130
Radovi u trećoj godini, 131
Ostale mere, 133

13. SPECIFIČNOSTI ZASNIVANJA VINOGRADA STONOG SORTIMENTA, 134
Izbor i priprema zemljišta, 134
Sadnja vinograda, 134
Uzgojni oblici, 135
Đubrenje, navodnjavanje i obrada zemljišta, 135
Čuvanjeroda, 136
Ubrzavanje sazrevanja grožđa, 137
Zaštita mrežama, 137
Odlaganje sazrevanja grožđa, 138

14. SPECIFIČNOSTI ZASNIVANJA VINOGRADA I MATIČNJAKA NA PESKU, 138
Priprema peska za sađenje vinove loze, 141
Sađenje i nega loze u mladom zasadu, 142

15. SPECIFIČNOSTI SA^ENJA LOZE U DVORIŠTIMA I NA OKUĆNICI, 144

16. NASLONI ZA VINOVU LOZU, 146
Gajenje loze bez naslona, 146
Gajenje loze uz drveće, 147
Gajenje lozeuz naslon, 148
Materijal za naslon, 149
Kolje i stubovi od drveta , 149
Kolje i stubovi od metala, 152
Kolje i stubovi od plastike, 153
Kolje i stubovi od betona, 153
Žica kao naslon vinovoj lozi, 155
Ostali materijal naslona vinove loze, 157
Postavljanje naslona, 158
Postavljanje kolja kao naslona vinovoj lozi, 159
Formiranje špalirskog naslona u vinogradima, 160
Nasloni u vinogradima tipa pergole , 165
Nasloni u amaterskim zasadima, 165
Vreme postavljanja naslona, 165
Nasloni u matičnjacima , 166
Nasloni u obliku pokretnih postolja, 167
Nasloni u obliku pojedinačnog kolja, 167
Nasloni u obliku piramida i kućnog krova, 167
Špalirski nasloni u matičnjacima, 168

III. GAJENJE VINOVE LOZE, 171

1. EVOLUCIJA SISTEMA GAJENJA VINOVE LOZE, 172

2. REZIDBA VINOVE LOZE, 174
Osnovna rezidba - rezidba u periodu mirovanja loze, 176

3. UZGOJNI OBLICI ČOKOTA, 184
Uzgojni oblici niskog stabla, 194
Uzgojni oblici srednje visokog stabla, 204
Roajatska kordunica, 205
Kazenavljeva kordunica, 206
Asimetrična kordunica, 207
Kordunica oblika riblje kosti, 208
Skljarova kordunica, 209
Uzgojni oblici visokog stabla, 212
Mozerova kordunica, 214
Modifikovana Nifinova kordunica, 216
Zadarska lepeza, 217
Višespratne kordunice, 218
Kordunica oblika amrela, 219
Silvo-kordunica, 221
Silvo-kordunica po metodu „kazarsa", 221
Dvopovršinski špaliri, 222
Lira, 223
Kalifornijska pergola, 224
Izraelska pergola (veranda, južnoafrička pergola), 225
Italijanska pergola sa kosim i ravnim otvorenim krovom, 226
Pergola tendone (pergola zatvorenog ravnog krova), 227
Tunelska pergola, 231
Kombinovani oblici čokota, 233
Uzgojni oblici čokota u amaterskim vinogradima, 234

4. UTICAJ UZGOJNIH OBLIKA NA RASTENJE, RODNOST I KVALITET GROŽTJA , 235

5. OSNOVNI PRINCIPI FORMIRANJA UZGOJNIH OBLIKA, 237

6. ODRŽAVANJE STABLA UZGOJNIH OBLIKA U VREME REDOVNE RODNOSTI, 239

7. PROJEKTOVANJE PRINOSA, BROJA OKACA I NAČINA REZIDBE, 239
Projektovanje prinosa i rezidbe, 240
Uticaj stepena opterećenja čokota rodnim okcima na rastenje, rodnost i kvalitet grožđa, 243

8. VEZIVANJE STABLA I LUKOVA, 245

9. DOPUNSKA REZIDBA - REZIDBA U PERIODU VEGETACIJE VINOVE LOZE, 247
Lačenje (plevljenje, očenjivanje mladih lastara), 248
Prekraćivanje vrhova lastara, 250
Uklanjanje i zalamanje zaperaka, 252
Uklanjanje listova oko grozdova (defolijacija), 253
Povremene - dopunske mere zelene rezidbe, 254

10. VEZIVANJE I RASPOREĐIVANJE ZELENIH LASTARA, 256

11. SPECIFIČNI NAČINI REZIDBELOZE, 257
Oštećenja izazvana gradom i postupak obnove, 257
Oštećenja izazvana mrazom, 259
Oštećenja izazvana visokom temperaturom, 262
Oštećenja izazvana požarom, 262

12. REKONSTRUKCIJA STARIH ZASADA I PODMLATJIVANJE ČOKOTA, 263

13. ODRŽAVANJE I OBRADA ZEMLJIŠTA, 264
Obrada zemljišta, 264

14. ZATRAVLJIVANJE ZEMLJIŠTA, 274
Kontrolisano prirodno zatravljivanje, 277
Permanentno zatravljivanje, 278

15. MULČIRANJE I ZASTIRANJE ZEMLJIŠTA FOLIJAMA, 279

16. PRIMENA HERBICIDA ZA SUZBIJANJE KOROVA U VINOGRADIMA I MATIČNJACIMA, 281

17. ĐUBRENJE VINOGRADA I MATIČNJAKA, 282
Metode određivanja potreba vinove loze za đubrenjem, 285
Vrste đubriva, 289
Pojedinačna đubriva, 290
Složena đubriva, 292
Vreme i načini đubrenja vinograda i matičnjaka, 293
Specifični načini đubrenja vinograda i matičnjaka, 296
Đubrenje pomoću injektora, 296
Đubrenje pri navodnjavanju vinograda, 297
Đubrenje kiselih i alkalnih zemljišta, 297
Đubrenje hlorotičnih vinograda, 298
Ostali oblici žutila i hloroze, 300
Đubrenje vinograda i matičnjaka oštećenih od mrazeva i grada, 303
Primena đubriva u proizvodnji loznog sadnog materijala, 304

18. NAVODNJAVANJE VINOGRADA I MATIČNJAKA, 305
Uticaj navodnjavanja, 308
Određivanje vremena i normi navodnjavanja, 310
Biološke metode, 311
Norme zalivanja i navodnjavanja, 313
Načini navodnjavanja, 313

IV. ZAŠTITA VINOVE LOZE OD BOLESTI, ŠTETOČINA I KOROVA, 317

1. PROUZROKOVAČI BOLESTI VINOVE LOZE, 320
Mikoze i pseudomikoze, 320
Bakterioze, 348
Fitoplazmoze, 352
Viroze, 356

2. ŠTETOČINE VINOVE LOZE, 361

3. ZAŠTITA OD PTICA I GLODARA, 369

4. KOROVI VINOGRADA I BORBA PROTIV KOROVA, 371

V. INTEGRAANA I ORGANSKA (BIOLOŠKA, EKOLOŠKA) PROIZVODNJA GROŽĐA, 377

1. SPECIFIČNOSTI SPROVOT)ENJA AGROTEHNIČKIH I AMPELOTEHNIČKIH MERA U EKOLOŠKOM VINOGRADARSTVU, 380
Obrada zemljišta u ekološkim vinogradima, 380
Ishrana i đubrenje u ekološkom vinogradu, 381
Zaštita od bolesti i štetočina u ekološkom vinogradu, 383
Izbor prikladnog položaja i sorte za pravilno sprovođenje agrotehničkih i ampelotehničkih mera, 384
Povećanje raznolikosti vrsta u vinogradu, 385

2. EKOLOŠKA PROIZVODNJA GROLSđA U SRBIJI, 386

3. ZASNIVANJE EKOLOŠKOG VINOGRADA, 389
Agrotehničke mere u toku plodonošenja, 389
Rezidba, 389
Plodnost zemljišta, 389
Obrada zemljišta, 390
Uništavanje korova, 391
Zaštita, 391
Prirodni faktori za suzbijanje, 391
Direktno suzbijanje, 394
Indirektno suzbijanje, 394
Navodnjavanje, 396
Berba, 396

VI. BERBA GROŽĐA, 397

1. VREME BERBE GROŽĐA, 397

2. ORGANIZACIJA BERBE GROŽĐA, 405

3. BERBA VINSKOG GROŽđA, 406

4. BERBA I KLASIRANJE STONOG GROŽĐA, 409
Čuvanje stonog grožđa, 411

5. PROIZVODNJA SUVOG GROŽĐA, 412

VII. POVREMENE - DOPuNSKE MERE TEHNOAOGIJE GAJENJA LOZE, 415

Popunjavanje praznih mesta u rodnim vinogradima i matičnjacima, 415
Dopunsko oprašivanje, 416
Primena regulatora rastenja u vinogradarstvu, 418
Prekalemljivanje matičnjaka i vinograda, 421
Rekonstrukcija starih zasada i podmlađivanje čokota, 422

KRČENJE VINOGRADA I MATIČNJAKA, 423

LITERATURA, 425


Detaljni podaci o knjizi
Naslov: Tehnologija gajenja vinove loze
Izdavač: Manastir Hilandar
Strana u boji: 434
Povez: tvrdi
Pismo: ćirilica
Format: 17,5 x 24,5 cm
Godina izdanja: 2012
ISBN: 978-86-7768-055-8
Naručite
Cena:
1.700,00 DIN
Cena za inostranstvo:
17,00 EUR
Kom.:

Naručite telefonom:
011/3055010
011/3055015
+381 11 3055010
+381 11 3055015

Kupljeno uz ovu knjigu

Opšte vinogradarstvo
1700 din.

Vino za neupućene, prevod 4. izdanja
1260 din.

Priručnik za spravljanje rakije
21900 din.

Priručnik za spravljanje vina
500 din.

Pčelarstvo, VIII dopunjeno izdanje
900 din.

Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru, II izdanje
864 din.

Kalemljenje voćaka
660 din.

Gajenje domaćih životinja: uz pomoć naučnih i tradicionalnih znanja
2000 din.

Priručnik za savremeno vinarstvo
720 din.

Priručnik za proizvodnju voćnih rakija
650 din.

Proizvodnja sira na tradicionalan način
280 din.

Tov pilića
250 din.

Orah
300 din.

Istorija pregleda BRISANJE ISTORIJE

Ocene i mišljenja čitalaca
Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


Pitanja, odgovori, mišljenja...
Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

Poruku poslaoPoruka