МИКРО КЊИГА
  од 1984. год.
  ✚ Православни подсетник
  ♥ Подсетник
  Билтен
  Форум
  Контакти и питања

  Prikaži 8 puta
  veću sliku


  Црквено-брачно право 2: Брачно право и црквеносудски поступак Српске православне цркве
  Dodaj u podsetnik - Wish List
  Уџбеник за српске православне богословије

  ГЛАВА I

  ЦРКВЕНИ БРАК И ЊЕГОВА СУШТИНА

  1. ПОЈАМ О БРАЧНОМ ПРАВУ И МЕТОД ПРОУЧАВАЊА

  Брачно право је скуп норми које регулишу односе у браку и питања узајамних права и дужности брачних другова и права и дужности у погледу њихове деце.Ту су обухваћени прописи о условима закључења брака, брачним сметњама, начину склапања брака и о узроцима престанка брака, као и прописи о личним односима брачних другова и о последицама склапања брака.

  Не постоји сагласност о томе у коју област права спада брачно право. Многи од световних правника га убрајају у приватно право (jus privatum) док га црквени правници убрајају у јавно право (jus publicum). У исто време велики број и световних и црквених правника сматра да брачно право јесте својеврсно право (jus generis), тј. право које има у исто време и јавни и приватни карактер.

  Не може се оспоравати да у браку велику улогу игра индивидуална воља брачних лица и да у њему има доста елемената чисто интимног тј. приватног карактера. Но у исто време брак је основа породице а породица је база сваког националног и државног живота који засеца у друштвени и јавни карактер. Стога су правне норме за постојање брака и породице као равнотежа између јавног и приватног елемента и у брачном праву и оне помажу остварењу како индивидуалног тако и друштвеног циља брака. Јер брак, по учењу Православне цркве, није само природна појава социјалног карактера, него и црквена институција, уздигнута у једну натприродну институцију, између мужа и жене.

  Како извесни прописи брачнога права имају више морални него правни карактер, те њихово извршење више зависи од добре воље брачних лица (јер се на пр. брачни другови не могу присиљавати на заједнички живот, ако то они сами неће и сл.) — многи оспоравају брачном праву карактер правне дисциплине.

  Но премда се у брачном праву не регулишу извесна права и дужности, за која се сматра да извиру из саме природе — ипак је прописано да њихово неизвршавање повлачи извесне правне последице. На пр. невршење брачних дужности из обести, или противприродно извитоперавање истих — може послужити за развод брака. Према томе, иако брачно право обухвата у себи природне, моралне и правне моменте — они се као такви не могу издвајати из области правних наука.


  Из садржаја

  ПРЕДГОВОР
  БРАЧНО ПРАВО
  ГЛАВА I
  ЦРКВЕНИ БРАК И ЊЕГОВА СУШТИНА
  Страна
  1. Појам о брачном праву
  2. Појам о браку уопште
  3. Учење о постанку и суштини брака
  I Хришћански поглед на брак
  II Материјалистичко схватање брака и породице
  4. Историјски преглед развоја форме хришћанског брака
  1. Црквени брак
  2. Грађански брак
  5. Црквени и државни прописи о браку или извор брачног права
  А) Општи извори брачнога права
  I) Канонски извори брачнога права
  1. Главни канонски извори брачнога права
  2. Супсидијарни канонски извори брачнога права
  II) Грађански правни извори брачнога права
  А) Главни грађанскоправни извори брачнога права
  1. Период византијског права од цара Јустинијана до
  цара Ираклија
  2. Период од цара Ираклија до цара Василија Македонца
  3. Период од цара Василија Македонца до цара Константина XI Мономаха
  4. Период од цара Константина XI до пропасти Византије
  Б) Супсидијарни грађански извори брачнога права
  III) Номокани
  IV) Обичајно право
  Б) Специјални или локални извори брачног права
  1. Извори брачног права Српске прав. цркве и СФРЈ
  6. Црквеноправна литература из брачног права и црквеносудског поступка:
  На Западу
  У православном свету
  7. Брачни услови
  .....

  ГЛАВА VI
  МЕШОВИТИ И НЕХРИШЋАНСКИ БРАК И КОНКУБИНАТ
  Одељак 1.
  МЕШОВНТИ БРАК
  1. Поглед православне цркве на мешовити брак
  2. Склапање мешовнтог брака у Српској православној цркви 185
  3. Разрешење мешовитог брака
  Одељак 2.
  НЕХРИШНАНСКИ БРАК
  1. Православна црква и нехришћански брак
  Одеаљак 3.
  ВАНБРАЧНИ ОДНОС ИЛИ КОНКУБИНАТ
  1. Поглед православне цркве и државе на конкубинат
  ЦРКВЕНОСУДСКИ ПОСТУПАК
  1. Уопште о црквсносудској власти њеном значају и кругу надлежности 195
  2. Црквеносудскн поступак 197
  3. Правна начела црквеносудског поступка 200

  ГЛАВА I
  ЦРКВЕНИ СУДОВИ
  1. Организација и састав црквених судова Српске прав. цркве 202
  а) Епархијски суд 202
  б) Велики црквенн суд 202
  2. Искључење и нзузеће судија 203
  3. Већање и гласање у црквеним судовнма 204
  Ндлежност црквеннх судова 205
  а) Стварна (предметна) надлежност 205
  Месна надлежност 205

  ГЛАВА II
  СТРАНКЕ ПРЕД СУДОМ
  1. Улога странака пред црквеним судом и њихова деоба 209
  2. Странке пред црквеннм судовнма и њихова права 209
  I Повереници епархијских црквеннх судова 209
  а) Судски тужилац 211
  б) Браннлац брака 212
  Приватне странке пред црквеннм судовима
  а)Приватни тужилац
  б) Приватни учесник (умешач) 214
  III Заступници странака 214
  а) По закону и сужбеној дужности
  б) По овлашћењу или пуномоћници

  ГЛАВА III
  ОПШТЕЊЕ СУДА И СТРАНАКА
  1. Опште напомене
  2. Поднесци
  3. Записници
  4. Судске одлуке позиви и њихаво достављање
  5. Рокови и рочишта
  6. Обустављање прекид и мировање судског поступка

  ГЛАВА IV
  ИСЛЕДНИ ПОСТУПАК И ДОКАЗНА СРЕДСТВА
  1. Деоба поступка
  2. Општи прописи о припремном поступку пред епарх. цркв. судовима
  3. Припремни поступак у брачним споровима
  4. Припремни поступак за развод брака по државним прописима СФРЈ
  5. Доказна средства у парничном поступку
  1. Исправе
  2. Сведоци
  3. Вештаци
  4. Судски увиђај
  5. Судски тумач

  ГЛАВА V
  ТОК ГЛАВНОГ ПОСТУПКА
  1. Основни прописи о главном поступку
  2. Тужба и одговор на тужбу
  3. Главна расправа
  а) Утврђивање захтева странака
  б) Доказни поступак
  в) Коначни предлози и одговори странака
  г) Записници о главној расправи и о већању и гласању
  4. Пресуда
  5. Посебни поступак у брачном спору против несталих
  6. Црквеносудски поступак Српске прав цркве у кривичним стварима и у сукобима свештених лица због парохијског прихода и због покретног и непокретног црквеног имања
  1. Поступак у кривичним стварима
  2. Поступак у споровима свештених лица због црквених послова и парохијских прихода

  ГЛАВА VI
  ПРАВНИ ЛЕКОВИ
  1. Уопште о правним лековима
  2. Редовни правни лекови
  а) Жалба
  б) Призив (апелација)
  3. Извршење судских одлука
  4. Ванредни правни лекови
  а) Обнављање поступка
  б) Ванредно ублажавање казне

  Глава V
  ПРЕСТАНАК БРАЧНЕ ВЕЗЕ
  1. Опште напомене о престанку брачне везе

  Одељак 1.
  ПРЕСТАНАК БРАКА БЕЗ ПРЕСУДЕ
  1. Случајеви престанка брака без пресуде
  а) Престанак брака смрћу једног брачног лица
  б) Престанак брака проглашењем брачног лица мртвим
  в) Престанак брака полагањем монашког завета
  г) Престанак брака рукоположењем за епископа

  Одељак 2.
  ПРЕСТАНАК БРАКА ПО ПРЕСУДИ ИЛИ РАЗВОД
  1. Опште учење о престанку брака по пресуди или разводу
  2. Случајеви прељубе као узроци развода брака
  а) Презумптивна прељуба
  б) Фиктивна прељуба
  3. Случајеви рађења о глави брачном другу као узрок развода брака
  4. Хотимичан побачај као узрок развода брака
  5. Случајеви злобног напуштања брачног друга као узрок развода
  6. Нестанак брачног друга као узрок за развод брака
  7. Телесна и душевна болеет као урзоци развода брака
  8. Случајеви моралне покварености као узроци развода брака
  9. Случајеви отпадништва од православие вере као узроци развода брака
  10. Неподношљив брачни живот као узрок за развод брака по државним прописима СФРЈ

  Одељак 3.
  ПОСЛЕДИЦЕ РАЗВОДА БРАКА
  1. Последице развода за црквено правно подручје
  а) У погледу новога брака
  б) У погледу казне за кривца
  в) У Погледу сродничких односа из разведеног брака
  2. Последице развода брака за државно правно подручје
  а) У погледу употребе заједничког презимена
  б) У погледу деце
  в) У погледу имовинсюог права
  г) У погледу права на издржавање необезбеђеног супруга
  д) У погледу накнаде парничних трошкова


  Детаљни подаци о књизи
  Наслов: Црквено-брачно право 2: Брачно право и црквеносудски поступак Српске православне цркве
  Издавач: Свети архијерјески синод СПЦ
  Страна: 264 (cb)
  Повез: меки
  Писмо: ћирилица
  Формат: 24 cm
  Година издања: 1973
  ИСБН:
  Naručite
  Cena:
  550,00 DIN
  Cena za inostranstvo:
  6,00 EUR
  Kom.:

  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Kanonsko pravo
  800 din.

  Uvod u Novi Zavet
  1500 din.

  Mučenje ljubavi: Kelijni zapisi
  850 din.

  Starac hadži Georgije Svetogorac
  480 din.

  Biblijski atlas
  4320 din.

  Sveti Nikodim Svetogorac - Duhovne vežbe
  1590 din.

  Edicija Aleksandar Torik: Flavijan, knjiga 4: Armagedon
  450 din.

  Edicija Aleksandar Torik: Flavijan, knjiga 5: Ispovest slučajnog saputnika
  400 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  IDI NA VRH STRANE
  Ⓒ 1984-2019 Mikro knjiga