MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹Računari i InternetArduino / Raspberry PiRačunari i InternetCRačunari i InternetHardver

  Prikaži 4 puta
  veću sliku


  C programiranje za Arduino: AVR mikrokontroleri i Atmel Studio
  Autor: Warwick A. Smith
  Strana: 330
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Tehnologija se konstantno menja. Novi mikrokontroleri postaju dostupni svake godine. Ono što je ostalo isto je programski jezik C koji se koristi za programiranje ovih mikrokontrolera. Ako želite da naučite ovaj standardni jezik da biste programirali mikrokontrolere, onda je ova knjiga za vas!

  Arduino je hardverska platforma koja se koristi za učenje C programskog jezika, jer su Arduino pločice dostupne širom sveta i sadrže popularne AVR mikrokontrolere kompanije Atmel.

  Atmel Studio se koristi kao razvojno okruženje za pisanje programa u jeziku C za AVR mikrokontrolere. To je potpuno integrisano razvojno okruženje (IDE) koje koristi GCC C softverske alatke za AVR mikrokontrolere i može se besplatno preuzeti.

  • Započnite učenje programiranja još u prvom poglavlju
  • Nije potrebno nikakvo iskustvo u programiranju
  • Učite radeći – ukucajte i pokrenite primere programa
  • Zabavan način da naučite C programski jezik
  • Idealno za hobiste koji se bave elektronikom, studente i inženjere koji žele da nauče C programski jezik u ugrađenom okruženju na AVR mikrokontrolerima
  • Koristite besplatni Atmel Studio IDE softver za Windows
  • Pišite C programe za 8-bitne AVR mikrokontrolere koji se nalaze na Arduino Uno i MEGA pločicama
  • Primeri koda rade na pločicama Arduino Uno i Arduino MEGA 2560, a mogu biti prilagođeni i za rad na drugim AVR mikrokontrolerima ili pločicama
  • Koristite AVR Dragon programer i debager u kombinaciji sa okruženjem Atmel Studio da biste debagirali programe pisane u C jeziku

  O autoru

  Warwick A. Smith živi u Južnoj Africi i radi kao inženjer elektrotehnike i programer ugrađenih sistema. Warwick je najprodavaniji autor knjiga “Programming for Embedded Microcontrollers”, “ARM Microcontroller Interfacing” i “Open Source Electronics on Linux”.

  SADRŽAJ

  Uvod, 17
  Učenje jezika C, 17
  Ciljna publika, 17
  AVR mikrokontroleri, 17
  AVR arhitektura, 18
  Tehnički termini, 18
  Ugrađeni sistemi, 18
  Tehnički termini, 18
  Odabir ugrađenog sistema na kojem ćete učiti jezik C, 19
  Zašto treba da koristite programski jezik C?, 20
  Preduslovi, 21
  Zahtevi hardvera, 21
  Arduino pločica, 21
  Uređaj za programiranje, 22
  Pristup koji je korišćen u ovoj knjizi, 23
  Nekoliko dobrih saveta, 24
  Prateće datoteke i veb sajt za podršku, 24

  Poglavlje 1 • Vaš prvi program u jeziku C, 25
  1.1 • Preuzimanje i instaliranje Atmel Studia, 25
  1.1.1 • Preuzimanje Atmel Studia, 25
  1.1.2 • Instaliranje Atmel Studia, 26
  1.2 • Preuzimanje i instaliranje emulatora terminala, 26
  1.3 • Instaliranje datoteka šablona, 26
  1.4 • Povezivanje hardvera, 27
  1.5 • Kako se kreiraju programi u jeziku C, 27
  1.6 • Početak programiranja, 27
  1.6.1 Kreiranje novog projekta iz datoteka šablona, 28
  1.6.2 • Izrada projekta, 32
  1.6.3 • Problemi sa izradom i rešenja, 32
  1.6.4 • Učitavanje i pokretanje programa, 32
  1.6.5 • Problemi i rešenja prilikom učitavanja i pokretanja programa, 34
  1.7 • O vašem prvom C programu, 34
  • 5
  1.8 • Analiziranje programa, 35
  1.8.1 • Znakovi i stringovi, 35
  1.8.2 • Funkcije, 36
  1.8.3 • Naredbe programa, 37
  1.8.4 • Pretprocesorske naredbe, 37
  1.8.5 • Znakovi za belinu u tekstu, 37
  1.8.6 • Završetak programa, 38
  1.9 • Vežbe, 38
  1.9.1 • Tri reda teksta, 38
  1.9.2 Pronađite greške, 38
  1.10 • Rešenja, 39
  1.10.1 • Rešenje za 1.9.1, 39
  1.10.2 • Rešenje za 1.9.2, 39
  1.11 • Rezime, 40

  Poglavlje 2 • Osnove programskog jezika C, 41
  2.1 • Ulaz, izlaz i promenljive, 41
  2.1.1 • Promenljive, 43
  2.1.2 • Dobijanje unosa od korisnika pomoću funkcije scanf(), 44
  2.2 • Tipovi promenljive, 47
  2.2.1 • Promenljive sa pokretnom tačkom, 48
  2.2.2 • Promenljive znaka, 48
  2.3 • Aritmetičke operacije, 49
  2.4 • Specifikatori širine polja, 51
  2.5 • Kompajliranje i povezivanje, 52
  2.6 • Greške i upozorenja, 53
  2.6.1 • Greška tokom kompajliranja, 54
  2.6.2 • Greške tokom povezivanja, 55
  2.7 • Vežbe, 56
  2.7.1 • Izračunavanja pomoću Omovog zakona, 56
  2.7.2 • Nazivi promenljivih, 57
  2.8 • Rešenja, 57
  2.8.1 • Rešenje za 2.7.1, 57
  2.8.2 • Rešenje za 2.7.2, 58
  2.9 • Rezime, 58
  • 6

  Poglavlje 3 • Operator poređenja i odluke, 61
  3.1 • Upoređivanje vrednosti, 61
  3.1.1 • Vrednost True i False, 61
  3.1.2 • Operatori poređenja u jeziku C, 62
  3.2 • Odluke, 63
  3.2.1 • Upotreba naredbe if za donošenje odluka, 63
  3.2.2 • Upotreba naredbe else u kombinaciji sa naredbom if, 64
  3.2.3 • Operatori = i ==, 65
  3.2.4 • Upotreba konstrukcije else – if u kombinaciji sa naredbom if, 67
  3.3 • Vežbe, 70
  3.3.1 • Poređenje promenljive, 70
  3.3.2 • Poređenje promenljive 2, 70
  3.4 • Rešenja, 70
  3.4.1 • Rešenje za vežbu 3.3.1, 70
  3.4.2 • Rešenje za vežbu 3.3.2, 71
  3.5 • Rezime, 72

  Poglavlje 4 • Petlja while i komentarisanje koda, 73
  4.1 • Petlja while, 73
  4.2 • Upotreba naredbe if unutar petlje while, 75
  4.3 • Igra “Pogodi broj”, 76
  4.4 • Povratak na primer programa za kontrolu temperature, 78
  4.5 • Komentarisanje programa, 79
  4.6 • Stil programiranja, 81
  4.6.1 • Postavke tabulatora u Atmel Studiu, 81
  4.6.2 • Odabir širine tabulatora, 81
  4.6.3 • Primeri uvlačenja koda, 82
  4.6.4 • Drugi aspekti stila programiranja, 84
  4.7 • Vežbe, 84
  4.7.1 • Oduzimanje, 84
  4.7.2 • Programska petlja, 85
  4.8 • Rešenja, 85
  4.8.1 • Rešenje za vežbu 4.7.1, 85
  4.8.2 • Rešenje za vežbu 4.7.2, 86
  4.9 • Rezime, 87
  • 7

  Poglavlje 5 • Funkcije, 89
  5.1 • Vaša druga funkcija, 89
  5.2 • Prosleđivanje podataka funkciji, 91
  5.3 • Prosleđivanje više vrednosti funkciji, 92
  5.4 • Prosleđivanje promenljive funkciji, 94
  5.5 • Vraćanje vrednosti iz funkcije, 95
  5.6 • Prosleđivanje vrednosti funkciji i vraćanje vrednosti, 96
  5.7 • Program za simulaciju trepćućeg LED-a, 97
  5.7.1 • Petlja while(1), 98
  5.7.2 • Tip podataka long, 98
  5.8 • Pretprocesorske naredbe, 99
  5.9 • Funkcije pozivaju funkcije, 103
  5.10 • Korićenje više izvornih datoteka, 103
  5.10.1 • Dodavanje nove C izvorne datoteke u Atmel Studio projekat .104
  5.10.2 • Projekat koji sadrži dve C datoteke izvornog koda, 104
  5.11 • Datoteke zaglavlja, 106
  5.12 • Kako su funkcije povezane sa datotekama povezivanja i biblioteke, 106
  5.13 • Vežbe, 107
  5.13.1 • Paralelno izračunavanje otpora u otporniku, 107
  5.13.2 • C datoteka formule za otpornik, 107
  5.14 • Rešenja, 108
  5.14.1 • Rešenje za vežbu 5.13.1, 108
  5.14.2 • Rešenje za vežbu 5.13.2, 109
  5.15 • Rezime, 110
  • 8

  Poglavlje 6 • Brojevni sistemi, 111
  6.1 • Osnove binarnog sistema, 111
  6.2 • Potreba za binarnim brojevima, 112
  6.3 • Brojevni sistemi, 112
  6.3.1 • Kratak pregled decimalnih brojeva, 112
  6.3.2 • Binarni brojevi, 113
  6.3.3 • Heksadecimalni brojevi, 116
  6.4 • Korišćenje heksadecimalnih brojeva u C programima, 122
  6.5 • ASCII alfanumerički kod, 125
  6.6 • Vežbe, 127
  6.6.1 Upišite heksadecimalni broj u port, 127
  6.7.1 • Rešenje za vežbu 6.6.1, 127
  6.7.2 • Rešenje za vežbu 6.6.2, 128
  6.8 • Rezime, 128

  Poglavlje 7 • Memorija i mikrokontroleri, 129
  7.1 Osnove memorije, 129
  7.1.1 ROM (Memorija samo za čitanje), 129
  7.1.2 RAM (Radna memorija), 129
  7.1.3 Podaci uskladišteni u memoriju, 129
  7.2 Pregled memorijskog čipa, 130
  7.3 • Kako mikroprocesori pristupaju memoriji i periferijama, 133
  7.4 • Pokazivači, 134
  7.5 • Više o C tipovima podataka, 138
  7.6 • Veličine memorije mikrokontrolera, 143
  7.7 • Rezime, 144
  • 9

  Poglavlje 8 – Pristup AVR portovima u C programu, 145
  8.1 • AVR pinovi i portovi, 145
  8.2 • Uključivanje i isključivanje LED-a na pločici, 148
  8.3 • Kontrolisanje LED-ova koji su povezani sa portom, 152
  8.3.1 • Povezivanje hardvera, 152
  8.3.2 • Započinjanje novog Atmel Studio projekta od nule, 155
  8.3.3 • Program za kontrolu porta LED-a, 157
  8.4 • Operatori uvećanja i umanjenja, 159
  8.4.1 • Prefiksno uvećanje i umanjenje, 159
  8.4.2 • Sufiksno uvećanje i umanjenje, 159
  8.5 • Rezime, 161

  Poglavlje 9 • I/O i mape memorije, 163
  9.1 • Ulazni pinovi, 163
  9.1.1 • Povezivanje prekidača sa pinom porta, 163
  9.1.2 • Očitavanje stanja prekidača u C programu, 164
  9.2 • Ulazni i izlazni pinovi porta koji se nalaze na istom portu, 166
  9.2.1 • Povezivanje prekidača i LED-a, 166
  9.2.2 • Programiranje prekidača i LED-a, 166
  9.2.3 • Operator konjukcije nad bitovima (AND), 167
  9.3 • Mapa memorije AVR mikrokontrolera, 169
  9.3.1 • Arhitektura memorije, 170
  9.3.2 • Programska memorija Flash, 170
  9.3.3 • Podaci memorije, 171
  9.4 • Rezime, 171
  • 10

  Poglavlje 10 • Prethodne revidirane teme o C programiranju, 173
  10.1 • Specifikatori formata, 173
  10.2 • Revidirani specifikatori širine polja, 173
  10.3 • Izlazne sekvence, 176
  10.4 • Petlje, 178
  10.4.1 Petlja while koja koristi naredbe break i continue, 178
  10.4.2 Petlja do – while, 180
  10.4.3 Petlja for, 181
  10.5 • Problem sa funkcijom printf() u ugrađenim sistemima, 182
  10.5.1 • Programiranje serijskog porta, 183
  10.5.2 • Pisanje funkcija serijskog porta, 184
  10.6 • Ugnežđene petlje i odluke, 188
  10.6.1 • Ugnežđavanje petlji, 188
  10.6.2 • Ugnežđavanje odluka, 189
  10.7 • Donošenje odluke pomoću naredbe switch, 191
  10.8 • Uslovni operator, 193
  10.9 • Funkcije i pokazivači, 194
  10.9.1 • Prosleđivanje adrese funkciji, 195
  10.9.2 • Vraćanje više vrednosti iz funkcije, 196
  10.10 • Promenljive i opseg primene, 197
  10.10.1 • Lokalne promenljive, 197
  10.10.2 • Globalne promenljive, 197
  10.11 • Statičke promenljive, 199
  10.12 • Tipovi podataka sa pokretnom tačkom, 200
  10.14 • Vežbe, 202
  10.14.1 • Odbrojavanje pomoću petlje for, 202
  10.14.2 • Kontrolisanje LED-a pomoću konstrukcije switch, 202
  10.15 • Rešenja, 202
  10.15.1 • Rešenje za vežbu 10.14.1, 202
  10.15.2 • Rešenje za vežbu 10.14.2, 203
  10.16 • Rezime, 204
  • 11

  Poglavlje 11 • Nizovi i stringovi, 205
  11.1 • Nizovi, 205
  11.2 • Stringovi, 209
  11.2.1 • Upisivanje u string, 210
  11.2.2 • Inicijalizovanje stringa, 212
  11.2.3 • Funkcije stringa C biblioteke, 213
  11.3 • Nizovi i adrese, 215
  11.3.1 • Adrese nizova i elemenata niza, 215
  11.3.2 • Prosleđivanje niza funkciji, 216
  11.4 • Stringovi kao pokazivači, 219
  11.5 • Upisivanje u string pomoću funkcije sprintf(), 219
  11.6 • Višedimenzionalni nizovi, 221
  11.7 • Vežbe, 227
  11.7.1 • Poruka za dugme, 227
  11.7.2 • Čekanje dugmeta, 227
  11.8 • Rešenja, 227
  11.8.1 • Rešenje za vežbu 11.7.1, 227
  11.8.2 • Rešenje za vežbu 11.7.2, 227
  11.9 • Rezime, 228

  Poglavlje 12 • Upravljanje bitom i logički operatori, 229
  12.1 • Upravljanje bitom pomoću operatora nad bitovima, 229
  12.1.1. • Zašto treba da koristimo operatore nad bitovima?, 231
  12.1.2 • Upotreba AND i OR operatora nad bitovima, 232
  12.1.3 • Upotreba NOT operatora nad bitovima, 234
  12.1.4 • Upotreba XOR operatora nad bitovima, 235
  12.1.5 • Operatori za pomeranje ulevo i udesno, 237
  12.1.6 • C operatori dodele, 238
  12.2 • Logički operatori, 239
  12.3 Prioritet operatora, 242
  12.4 • Upotreba unapred definisanih naziva bita pomoću operatora pomeranja, 243
  12.4.1 Unapred definisani nazivi bita u C kodu, 243
  12.4.2 Makro _BV() AVR mikrokontrolera, 246
  12.5 • Vežbe, 248
  12.5.1 • Ispisivanje binarnog broja, 248
  • 12
  12.6 • Rešenja, 248
  12.6.1 • Rešenje za vežbu 12.5.1, 248

  Poglavlje 13 • Programiranje hardvera, 251
  13.1 Hardverski tajmer/brojač, 251
  13.1.1 Zadato vreme kašnjenja tajmera, 253
  13.1.2 • Funkcija hardverskog tajmera, 256
  13.2 • Analogno-digitalni pretvarač (ADC), 257
  13.3 Nadzorni tajmer, 260
  13.4 • I/O portovi, 262
  13.4.1 • Funkcionalnost registra I/O porta, 262
  13.4.2 Registar za promenu stanja pina, 263
  13.4.3 • Aktiviranje pull-up otpornika, 264
  13.5 • Rezime, 266

  Poglavlje 14 • Debagiranje, 267
  14.1 • Konfigurisanje Arduino pločica radi debagiranja, 267
  14.2 • Debagiranje primera programa, 268
  14.3 • Isključivanje optimizacije kompajlera, 269
  14.4 • Aktiviranje režima debugWire na AVR-u, 269
  14.5 • Upotreba debagera, 271
  14.5.1 • Pokretanje debagera, 271
  14.5.2 Kretanje korak po korak i dodavanje praćenja, 271
  14.5.3 • Prikaz hardverskih registara, 271
  14.5.4 • Prikaz i modifikovanje vrednosti promenljivih i registra, 273
  14.5.5 • Prikaz promenljivih u memoriji, 273
  14.5.6 Zaustavljanje debagiranja i podešavanje tačaka prekida, 275
  14.5.7 Prikaz promena stanja pina, 276
  14.5.8 • Prikaz promena vrednosti promenljive i podešavanje
  uslovnih tačaka prekida, 276
  14.5.9 • Ulazak u funkciju, 277
  14.6 • Aktiviranje ISP-a na AVR-u i isključivanje debugWIRE-a, 278
  14.7 • Vežbe, 278
  14.8 • Rezime, 278
  • 13

  Poglavlje 15 • Prekidi, 279
  15.1 • Obrada prekida u C programu, 279
  15.2 • Korišćenje prekida tajmera, 279
  15.3 Prekid tajmera od jedne milisekunde, 282
  15.4 • Rezime, 284

  Poglavlje 16 • Kratak pregled C jezika, 285
  16.1 • Strukture, 285
  16.1.1 • Upotreba struktura u C programima, 285
  16.1.2 Inicijalizovanje struktura, 287
  16.1.3 • Pokazivači strukture, 288
  16.2 • Unije, 288
  16.3 • Nabrojani tip, 291
  16.4 • Deklarator typdef, 294
  16.5 • Specifikator memorijske klase, 294
  16.6 • Kvalifikatori tipa, 295
  16.7 • Naredba goto, 296
  16.8 • Lista svih C ključnih reči, 296
  16.9 • Još pretprocesorskih naredbi, 296
  16.10 Tipovi promenljive C99, 298
  16.11 Alternativna kontinuirana petlja, 299
  16.12 Rezime, 299

  Poglavlje 17 • C projekti, 301
  17.1 • Funkcije za drajver serijskog porta, 301
  17.1.1 • Napomene o dizajnu drajvera serijskog porta, 301
  17.1.2 • Kod za drajver serijskog porta, 302
  17.2 • Pretvaranje brojeva u stringove, 306
  17.2.1. • Korišćenje AVR C funkcija biblioteke, 306
  17.2.2 • Pisanje broja u funkcije za konverziju stringa, 309
  17.3 • Voltmetar, 314
  17.3.1 • Funkcije projekta voltmeter, 314
  17.3.2 • Kod projekta voltmeter, 314
  17.3.3 • Aktiviranje printf familije funkcija, 317
  17.3.4 • Princip operacije koda, 317
  • 14
  17.3.5 • Ispitivanje koda, 318
  17.3.6 • Tajmiranje koda, 320
  17.4 • Štoperica, 320
  17.4.1 • Hardver i kod projekta stopwatch, 320
  17.4.2 • Projektovanje štoperice, 324
  17.4.3 • Objašnjenje koda projekta stopwatch, 324
  17.5 • Koji je sledeći korak?, 328

  Dodatak A • ASCII tabela, 329

  Dodatak B • Mapiranje pinova porta za Arduino, 331
  B.1 • Arduino Uno, 331
  B.2 • Arduino MEGA, 332

  Dodatak C • Standardno I/O kolo za Arduino, 335
  C.1 • Arduino Uno, 335
  C.2 • Arduino MEGA, 336

  Dodatak D • Reference i izvori, 337
  D.1 • Veb sajt knjige i datoteke, 337
  D.2 • Tabele sa podacima i napomene o aplikaciji, 337
  D.3 • AVR reference C standardne biblioteke, 337
  D.4 • AVR forum, 337
  D.5 • Dodatni izvori, 337


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: C programiranje za Arduino: AVR mikrokontroleri i Atmel Studio
  Izdavač: EHO
  Strana: 330 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: B5
  Godina izdanja: 2017
  ISBN: 978-86-80134-08-6
  Naručite
  Cena: 2.400 RSD
  Vaša cena: 2.200 RSD
  Cena za inostranstvo:
  22,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu.

  Kupljeno uz ovu knjigu

  PHP i MySQL: razvoj aplikacija za veb, prevod petog izdanja
  2000 din.

  Arduino UNO: 45 projekata za početnike i stručnjake
  1790 din.

  Arduino: uvod u programiranje, prevod 2. izdanja
  1520 din.

  Programiranje na jeziku C (+ disketa)
  1280 din.

  Naučite React, prevod drugog izdanja
  1440 din.

  ESP8266 i MicroPython
  1700 din.

  Naučite TypeScript, prevod 2. izdanja
  2613 din.

  HTML5, CSS3 i JavaScript: Integrisane tehnologije za izradu veb strana
  2000 din.

  Uvod u programiranje: zbirka zadataka iz programskog jezika C
  960 din.

  Java JDK9: Kompletan priručnik, prevod 10. izdanja
  2960 din.

  Naučite JavaScript
  2880 din.

  Arduino i JavaScript za povezivanje na veb
  2090 din.

  Servis Cloud: Mnogo jednostavnih IoT porjekata
  1000 din.

  Kontrola motora: Projekti za Arduino i Raspberry Pi
  1800 din.

  Projekti za kamere: 39 projekata za Arduino i Raspberry Pi
  1500 din.

  Kako radi Linux: Šta bi svaki superkorisnik trebalo da zna
  1760 din.

  Naučite WordPress
  1280 din.

  Naučite veb dizajn, prevod 4. izdanja: Vodič kroz HTML, CSS, JavaScript i veb grafiku
  2720 din.

  Python kuvar, prevod 3. izdanja
  2160 din.

  Operativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaci
  2000 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2024