MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹EnciklopedijeBiljke i životinjeHobiji i interesovanjaAktivnosti u prirodi

  Prikaži 1.9 puta
  veću sliku


  Velika ilustrovana enciklopedija lovstva 1 i 2, 2. dopunjeno izdanje
  Autor: Grupa autora
  Strana: 940
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Enciklopedija lovstva sadrži sve najvažnije oblike delatnosti usmerenih ka moralnom i ekonomskom sređivanju odnosa između ljudi i divljači. Materijal je, iz praktičnih razloga, razvrstan na deset osnovnih grana, odabranih po naučnom i stručnom principu, tako da čitalac može da ih sagleda pojedinačno, ali i kao sastavni deo celine - lovstva, kao nauke o divljači, njenom očuvanju, gajenju i korišćenju. Enciklopedija je namenjena lovcima i radnicima u lovačkim udruženjima i organizacijama koje se bave lovstvom, ali takođe i svim dragim prijateljima prirode i divljači. Priroda, kao što se svakodnevno uveravamo, ne poznaje nikakve granice, a Šekspir veli da priroda najbolje uči životinje kako će da upoznaju svoje prijatelje. Mnoge vrste divljači su ugrožene, a neke od njih su na granici nestanka. Savesni lovci, koji su lov usvojili kao sportsku granu, uvažavaju sadašnju situaciju, pridržavaju se lovačke etike, poštuju zakone i propise i pomažu napore lovačkih organizacija, da se očuvaju fondovi divljači.

  Obično se kaže da što više čitaš više znaš, a što više znaš više vidiš. Iskusnim lovcima i radnicima u lovstvu je poznato da ukoliko lovac bolje poznaje divljač, utoliko je više ceni kao jedinku, vrstu i prirodno bogatstvo države. U lovu je to mnogo puta potvrđeno, a isto tako i u situacijama kada divljači treba priteći u pomoć - u vreme poplava, visokog snega, zimske oskudice hrane i dr. Jasno je da poznavanje divljači doprinosi jačanju odgovornosti čoveka prema divljači. Mnoge vrste divljači, posebno među pticama, liče jedna na drugu i treba dobro poznavati njihove odlike da bi se raspoznala vrsta o kojoj se radi. U ovoj enciklopediji čitalac će naći opise za svaku vrstu naše lovne divljači, a prikazana je i većina ostalih vrsta -ukupno 169 dlakave i 490 pernate. Opisi su dopunjeni velikim brojem slika u boji i drugim, što će korisniku knjige pomoći da brže i bolje raspozna vrstu za koju je zainteresovan. U drugom tomu enciklopedije prikazani su načini korišćenja divljači i aktivnosti lovaca i drugih prijatelja prirode i divljači - književnika, slikara, vajara i drugih koji su svojim umetničkim delima iskazali ljubav prema prirodi.

  SADRŽAJ (prvi tom)

  PRIRODA, DIVLJAČ I ČOVEK
  DIVLJAČ U SAVREMENIM ŽIVOTNIM ZAJEDNICAMA, 25
  PORUKE IZ ISTORIJE LOVA, 32
  OSNOVI LOVSTVA, 35

  BIOLOGIJA DIVLJAČI
  RAZVRSTAVANJE DIVLJAČI, 42
  EVROPSKA DIVLJAČ, 43
  DLAKAVA DIVLJAČ, 44
  Krupna divljač, 46
  Sitna divljač, 97
  Grabljivice, 111

  PERNATA DIVLJAČ, 133
  Poljske i šumske koke, 133
  Golubovi, 157
  Ždralovi, barske koke i droplje, 160
  Šljuke i galebovi, 166
  Čaplje i rode, 175
  Labudovi, guske, patke, 181
  Kako prepoznati divlju gusku?, 185
  Kako prepoznati divlju patku?, 196
  Kako prepoznati njorku?, 200
  Pelikani i vranci, 207
  Ptice grabljivice, 211
  Jastrebovi, lešinari i orlovi, 212
  Sokolovi, 237
  Sove, 246
  Pevačice, 254
  Tajne ptičjih seoba, 261

  DIVLJAČ DRUGIH KONTINENATA
  AFRIKA, 267
  AZIJA, 281
  SEVERNA AMERIKA, 296
  JUŽNA AMERIKA, 303
  AUSTRALIJA, 307

  PERNATA DIVLJAČ DRUGIH KONTINENATA, 311
  Azija, 312
  Afrika, 312
  Amerika, 314
  Australija, Nova Gvineja, Novi Zeland, 316
  Okeani i daleka ostrva, 319

  GAJENJE I ZAŠTITA DIVLJAČI
  GAJENJE DIVLJAČI, 323
  USTANOVLJENJE LOVIŠTA, 329
  GAZDOVANJE LOVIŠTEM, 344
  UTVRĐIVANJE BROJNOSTI DIVLJAČI U LOVIŠTU, 348
  UREĐENJE LOVIŠTA ZA SITNU DIVLJAČ, 352
  SPECIJALIZOVANA LOVIŠTA ZA FAZANE, 355
  OGRAĐENA LOVIŠTA, 357
  SAVREMENA PROIZVODNJA FAZANSKE DIVLJAČI, 360
  NASELJAVANJE DIVLJAČI, 368
  ZAŠTITA DIVLJAČI, 379
  ŠTETA KOJU DIVLJAČ NANOSI ŠUMI, 390
  ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH KULTURA OD DIVLJAČI, 397
  POSLOVI U LOVIŠTU U TOKU GODINE, 399
  BOLESTI DIVLJAČI, 404
  O UZROCIMA NASTAJANJA BOLESTI DIVLJAČI, 404
  BOLESTI DLAKAVE DIVLJAČI, 406
  BOLESTI PERNATE DIVLJAČI, 418
  TROVANJE DIVLJAČI, 425
  BOLESTI DIVLJAČI KOJE SE MOGU PRENETI NA LJUDE (ZOONOZE), 426
  GORANI - MLADI ZAŠTITNICI PRIRODE, 431
  MEĐUNARODNA AKTIVNOST NA ZAŠTITI DIVLJAČI, 435
  POPIS VRSTA - SRPSKI I LATINSKI NAZIVI, 441

  INDEKS, 443  SADRŽAJ (drugi tom)

  EKOLOGIJA - PRIRODNJAČKA I SOCIOLOŠKA NAUKA, 14
  LOVNI TURIZAM, 18
  NACIONALNI PARKOVI JUGOSLAVIJE, 22

  LOV - KORIŠĆENJE DIVLJAČI I NAČINI LOVLJENJA
  PLANIRANJE ODSTRELA, 28
  Osnovi planiranja, 28
  Zadaci pri planiranju odstrela, 29
  Planovi odstrela pojedinih vrsta, 30
  Prostorno planiranje, 31

  VRSTE I NAČINI LOVA, 32
  Lov oružjem, 33
  Lov s psima goničima, 38
  Običaji o skupljanju ulova, 42
  Ostali načini lova, 42
  Nedozvoljeni načini lova, 50

  SOKOLARENJE, 51
  DEJSTVO POGOTKA NA DIVLJAČ, 57
  POSTUPAK S LOVINOM, 62
  LOVAČKI TROFEJI, 71
  OCENJIVANJE TROFEJA KRUPNE DIVLJAČI AMERIKE, 88
  OCENJIVANJE TROFEJA KRUPNE AFRIČKE DIVLJAČI, 93
  Lovačke izložbe, 96
  Obrada trofeja, 97
  Pregled najjačih trofeja, 98

  PREPARIRANJE PTICA I SISARA, 105
  Prepariranje ptica, 107
  Prepariranje ptičjih jaja, 113
  Prepariranje sisara, 114
  Čuvanje dermoplastičnih preparata i zbirki, 117
  Divljač kao umetnička pobuda, 118

  LOVNA KINOLOGIJA
  OD ZVERI DO DOMAĆE ŽIVOTINJE, 123
  MESTO PSA U KLASIFIKACIJI ŽIVOTINJA, 125
  GENEALOŠKO STABLO PASA, 126
  LOVAČKI PSI, 128
  GAJENJE, NEGA I ISHRANA PASA, 130
  OSNOVI OBUKE LOVAČKIH PASA, 140
  JUGOSLOVENSKE RASE LOVAČKIH PASA, 149
  STRANE RASE LOVAČKIH PASA, 156
  JUGOSLOVENSKE RASE NELOVNIH PASA, 165
  BOLESTI PASA, 169
  Zarazne bolesti, 170
  Parazitarne bolesti, 172
  Nezarazne bolesti, 174
  Tumori, 175
  Priručna apoteka i odgovarajući lekovi, 175
  Prva pomoć ozleđenom i obolelom psu, 175
  Poremećaji u reprodukciji, 177
  Zaštitne mere u lovačkim akcijama, 178

  KINOLOŠKE ORGANIZACIJE, 179
  Međunarodna kinološka federacija, FCI, 181
  Kinološke organizacije u Jugoslaviji, 182
  Ocenjivanje pasa na izložbama i utakmicama, 184

  LOVAC I LOVAČKI PAS, 185
  GRUPE PASA PO PRAVILNIKU JUGOSLOVENSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA O STRUČNOM RADU, 188
  SPISAK RASA PREMA PODELI MEĐUNARODNE KINOLOŠKE FEDERACIJE, FCI, 193

  ORUŽJE, MUNICIJA I OPREMA ZA LOV
  OD KAMENA I KOPLJA DO VATRENOG ORUŽJA, 198
  VRSTE I PODELA ORUŽJA, 202
  Sačmarice, 204
  Kuglare, 212
  Kombinovano oružje, 217
  Malokalibarsko oružje, 218

  IZBOR LOVAČKOG ORUŽJA, 220
  Sačmarice, 220
  Kuglare, 221

  DODACI LOVAČKOM ORUŽJU, 224
  Dodaci za sačmarice, 224
  Dodaci za kuglare, 225

  ODRŽAVANJE LOVAČKOG ORUŽJA, 228
  LOVAČKA MUNICIJA, 229
  Municija za sačmarice, 229
  Municija za kuglare, 231

  VEŠTINA GAĐANJA, 233
  Gađanje sačmaricama, 233
  Gađanje kuglarama, 235
  Gađanje glinenih golubova, 237

  RUČNO VATRENO ODBRAMBENO ORUŽJE Š PIŠTOLJI I REVOLVERI, 239
  Upotreba pištolji i revolvera u lovu, 242

  LOVAČKI PRIBOR I OPREMA, 245
  O BEZBEDNOM RUKOVANJU LOVAČKIM ORUŽJEM, 251
  BALISTIKA, 257
  Unutrašnja balistika, 257
  Oznake i žigovi oružja, 258
  Spoljna balistika, 260
  Balističke tablice, 264

  RAZVOJ DOMAĆE INDUSTRIJE LOVAČKOG ORUŽJA I MUNICIJE, 270
  SPISAK RASA PASA PREMA PODELI MEĐUNARODNE KINOLOŠKE FEDERACIJE, FCI
  (prema Odluci od 26. 8. 1991.), 274
  MEĐUNARODNI SAVET ZA GAJENJE, ZAŠTITU DIVLJAČI I LOV - CIC, 282
  LOVAČKI SAVEZ JUGOSLAVIJE, 285
  ZAKONODAVSTVO U LOVSTVU, 289
  Zakonodavstvo u lovstvu nekih zemalja, 289
  Zakoni o lovstvu Jugoslavije, 292
  Kodeks lovaca i lovna etika, 295
  Struktura lovačkih organizacija, 297
  Normativna akta lovačkih organizacija, 298

  OBRAZOVANJE U LOVSTVU, 301
  Stručno osposobljavanje kadrova, 301
  Stručno osposobljavanje lovaca, 303

  LOVNA STATISTIKA, 304
  Tabelarni prikazi statističkih podataka, 306
  Loproduktivne površine, 307
  Odstrel divliači, 308
  Produkcija mesa, 309

  PREGLED VAŽNIJIH LOVIŠTA I DIVLJAČI U NJIMA, 310
  LOVNE SEZONE U JUGOSLAVIJI, 312

  LOVAC U PRIRODI
  ZADOVOLJSTVA LOVA, 316
  LOVAČKA ETIKA I LOVAČKI OBIČAJI, 319
  PRVA POMOĆ U LOVU, 323
  SNALAŽENJE U PRIRODI, 335
  FOTO-KAMERA I KINO-KAMERA U LOVU, 341
  LOGOROVANJE, 347
  ISHRANA U PRIRODI, 352
  SPREMANJE JELA OD DIVLJAČI, 370

  DIVLJAČ I LOV U UMETNOSTI
  DIVLJAČ I LOV U LIKOVNOJ UMETNOSTI, 378
  DIVLJAČ NA GRBOVIMA, HERALDIKA, 417
  LOVAČKA FILATELIJA, 422
  DIVLJAČ NA PLAKATU, 426
  DIVLJAČ I LOV U LITERATURI, 429
  KNJIGE O LOVSTVU NA JEZICIMA JUGOSLOVENSKIH NARODA 1777 - 1987, 441
  LOVAČKI MUZEJI, ZBIRKE I IZLOŽBE, 447

  REČNIK LOVAČKIH REČI I POJMOVA, 460

  AUTORI
  POREKLO ILUSTRACIJA
  REGISTAR IMENA
  INDEKS


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Velika ilustrovana enciklopedija lovstva 1 i 2, 2. dopunjeno izdanje
  Izdavač: Građevinska knjiga, Stylos
  Strana u boji: 940
  Povez: tvrdi
  Pismo:
  Format: 24x33 cm
  Godina izdanja: 1991
  ISBN: 86-395-0319-2
  RASPRODATO
  Nije u planu obnavljanje izdanja

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Psi za neupućene
  1440 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja... (Pređite u forum →)
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima


  SELECT ekranskoime,porukauforumu,mesto,datumvreme,poruka FROM f_poruke,webkupci WHERE webkupci.ID=f_poruke.IDadd AND (IDteme=484) GROUP BY IDporuke ORDER BY datumvreme DESC LIMIT 100
  Poruku poslaoPoruka
  knjigoljubac
  Poruka: 1
  Veternik
  04.06.2016, 22:15
  Poštovani,
  imam komplet Enciklopedije lovstva (2 knjige) kao što je ovaj vaš na fotografiji.Hteo bih da ga ponudim za prodaju ako je dozvoljeno.
  S poštovanjem,
  knjigoljubac
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2024