MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Anatomija čoveka
  Autor: Marijan Bošković
  Strana: 300 ► Ostali detalji
  Oblast: MedicinaAnatomija
  A A A
  Dodaj u podsetnik - Wish List
  Deskriptivna i funkcionalna. Namenjena studentima medicine i sportske akademije.

  SADRŽAJ

  OPŠTI DEO

  Uvod, 9
  I. O MIKROSKOPSKOJ GRAĐI ČOVEČIJEG TELA, 10
  1. NAUKA O ĆELIJI (CYTOLOGIA), 10
  2. NAUKA O TKIVIMA (HISTOLOGIA), 11
  Epitelno tkivo, 11
  Potporno tkivo, 12
  Mišićno tkivo, 14
  Nervno tkivo, 16
  3. NAUKA O ORGANIMA, 17

  II ČOVEČJE TELO KAO CELINA, 17
  1. RAZVITAK ČOVEKA, 17
  Razvitak začetka čoveka, 17
  Rastenje čoveka, 20
  2. ODLIKE OBLIKA ČOVEČJEG TELA, 21
  Delovi čovečjeg tela, 21
  O proporcijama tela, 23
  O konstituciji čoveka, 24
  Osnovni stav čoveka, 24

  III PODELA SISTEMATSKE ANATOMIJE, 25

  Posebni deo
  OSTEOLOGIJA

  Uvod, 26
  I KOSTUR TRUPA, 29
  2. KOSTI KIČMENOG STUBA, 29
  Zajedničke odlike pršljenova, 29
  Posebne odlike pršljenova, 30
  Kičmeni stub kao celina, 32
  2. KOSTI GRUDNOG KOŠA, 33
  GRUDNI KOŠ KAO CELINA, 35

  II KOSTUR GLAVE, 35
  1. KOSTI LOBANjE (OSSA CRANII), 38
  2. KOSTI LICA (OSSA FACIEI), 45
  KOSTUR GLAVE KAO CELINA, 47

  III KOSTI GORNjEG UDA, 51

  IV KOSTI DONjEG UDA, 59
  Karlica (pelvis), 61
  Kosti noge kao celina, 67

  SYNDESMOLOGIJA
  Uvod, 69
  1. NEPOKRETNI ZGLOBOVI, 69
  2. POKRETNI ZGLOBOVI, 69

  I. ZGLOBOVI TRUPA, 71
  1. SPOJEVI KIČMENOG STUBA (JUNCTURAE COLUMNAE VERTEBRALIS), 71
  Statika kičmenog stuba, 72
  Dinamika kičmenog stuba, 73
  2. SPOJ KIČMENOG STUBA SA GLAVOM, 73
  3. SPOJEVI GRUDNOG KOŠA, 74
  Mehanika spojeva grudnog koša, 75

  II. ZGLOBOVI GLAVE, 75

  III. ZGLOBOVI GORNjEG UDA, 77

  IV. ZGLOBOVI DONjEG UDSA, 82

  MYOLOGIJA
  Uvod, 92
  OPŠTA MEHANIKA MIŠIĆA, 95

  I. MIŠIĆI TRUPA, 97
  1. MIŠIĆI LEĐA, 97
  Površni mišići leđa, 97
  Duboki mišići leđa, 100
  Dejstvo dubokih mišića leđa, 102
  Fascije leđa, 103
  2. MIŠIĆI TRBUHA, 103
  Aponevrotična ploča prednjeg zida, 104
  Dejstvo prednje-bočnih mišića, 105
  Fascije trbušnog zida, 106
  Slabe tačke trbušnog zida, 106
  3. MIŠIĆI GRUDNOG KOŠA, 107
  Površni grudni mišić, 107
  Duboki grudni mišići, 108
  Mehanika disanja, 110
  Fascije grudnog koša, 112
  4. MIŠIĆI VRATA, 112
  Dejstvo vratnih mišića, 115
  Fascije vrata, 115

  II. MIŠIĆI GLAVE, 116
  1. MIMIČNI MIŠIĆI, 116
  Dejstvo mimičnih mišića, 118
  2. MASTIKATORNI MIŠIĆI, 119
  Dejstvo mastikatornih mišića, 120
  Fascije glave, 120

  III. MIŠIĆI GORNjEG UDA, 121
  1. MIŠIĆI RAMENA, 121
  Dejstvo mišića ramena, 123
  2. MIŠIĆI NADLAKTA, 124
  Dejstvo mišića nadlakta, 126
  3. MIŠIĆI PODLAKTA, 126
  Dejstvo mišića podlakta, 129
  4. MIŠIĆI ŠAKE, 130
  Dejstvo mišića šake, 132
  RUKA KAO CELINA, 132

  IV. MIŠIĆI DONjEG UDA, 133
  1. MIŠIĆI BEDRA, 133
  2. MIŠIĆI BUTA, 135
  Bedreni i butni mišići, 139
  3. MIŠIĆI POTKOLENICE, 141
  4. MIŠIĆI STOPALA, 144
  Mišići potkolenice i stopala kao celina, 145

  SPLANCHNOLOGIA
  Uvod, 147
  I. PRIBOR ZA VARENjE (APPARATUS DIGESTORIUS), 149
  USNA DUPLjA (CAVUM ORIS), 149
  ZUBI (DENTES), 152
  JEZIK (LINGUA), 155
  ŽDRELO (PHARYNX), 157
  JEDNjAK (ESOPHAGUS), 159
  ŽELUDAC (VENTRICULUS S. GASTER), 160
  TANKO CREVO (INTESTINUM TENUE), 164
  DEBELO CREVO (INTESTINUM CRASSUM), 166
  JETRA (HEPAR), 168
  GUŠTERAČA (PANCREAS), 170

  II. PRIBOR ZA DISANjE (APPARATUS RESPIRATORIUS), 171
  NOSNA DUPLjA (CAVUM NASI), 171
  GRKLjAN (LARYNX), 173
  DUŠNIK (TRACHEA) I DUŠNICE (BRONCHI), 176
  PLUĆA (PULMONES), 177
  GRUDNA DUPLjA (CAVUM THORACIS), 182

  III. MOKRAĆNO-SPOLNI PRIBOR(APPARATUS UROGENITALIS), 182
  1. MOKRAĆNI ORGANI (ORGANA UROPOETICA), 182
  Bubreg (Ren), 183
  Mokraćna bešika (Vesica urinaria), 186
  Mokraćna cev (urethra), 187
  2. SPOLNI ORGANI (ORGANA GENITALIA), 187
  A. MUŠKI SPOLNI ORGANI (ORGANA GENITALIA MASCULINA), 188
  Semenik (testis), 188
  Semeni kanali, 189
  Spoljni spolni organi (Partes genitales externae), 191
  B. ŽENSKI SPOLNI ORGANI (ORGANA GENITALIA FEMININA), 193
  Jajnik (ovarium), 193
  Jajovod (tuba uterina), 195
  Materica (uterus), 196
  Usmina (vagina), 198
  Spoljni spolni organi (Partes genitales externae), 198
  Međica (perineum), 199
  Mehanika međice, 201
  TRBUŠNA MARAMICA (PERITONEUM), 202
  TRBUŠNA DUPLjA (CAVUM ABDOMINIS), 204
  ENDOKRINE ŽLEZDE (GLANDULAE SINE DUCTIBUS),205

  ANGIOLOGIJA (SYSTEMA VASORUM)
  Uvod, 208
  SRCE (COR), 210
  SRČANA KESA (PERICARDIUM), 218
  ARTERIJSKI SISTEM, 218
  Truncus pulmonalis, 218
  Aorta, 218
  1. GRANE LUKA AORTE, 219
  A. carotis communis, 219
  A. subclavia, 221
  2. GRANE GRUDNE AORTE, 222
  3. GRANE TRBUŠNE AORTE, 223
  A. iliaca communis, 224
  A. iliaca externa, 225
  VENSKI SISTEM, 227
  VENE VELIKOG KRVOTOKA, 227
  1. V. CAVA SUPERIOR, 227
  V. brachiocephalica, 227
  V. jugularis interna, 227
  V. subclavia, 228
  1. V CAVA INFERIOR, 229
  V. iliaca communis, 230
  V. iliaca interna, 230
  V. iliaca externa, 230
  Razvoj krvnih sudova, 231
  Fetalni krvotok, 231
  KRV, 232
  HEMATOPOETIČNI ORGANI, 233
  LIMFNI SISTEM (SYSTEMA LYMPHATICUM), 234
  DUCTUS THORACICUS, 235
  SLEZINA (LIEN), 237

  NEUROLOGIJA
  Uvod, 239
  CENTRALNI NERVNI SISTEM (SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE), 241

  I. KIČMENA MOŽDINA (MEDULLA SPINALIS), 241

  II. MOZAK (ENCEPHALON), 243
  1. RHOMBENCEPHALON, 244
  SPOLjNI IZGLED PRODUŽENE MOŽDINE I MOSTA, 244
  MALI MOZAK (CEREBELLUM), 245
  ČETVRTA MOŽDANA KOMORA (VENTRICULUS QUARTUS), 246
  1. SREDNjI MOZAK (MESENCEPHALON), 246
  SIVA MASA MOŽDANOG STABLA, 246
  BELA MASA MOŽDANOG STABLA, 251
  3. MEĐUMOZAK (DIENCEPHALON), 252
  4. VELIKI MOZAK (TELENCEPHALON), 253
  SIVA MASA VELIKOG MOZGA, 255
  BELA MASA VELIKOG MOZGA, 257
  PUTEVI NERVNOG SISTEMA, 257
  MOTORNI PUTEVI, 258
  SENZITIVNI PUTEVI, 259
  SENZORIJELNI PUTEVI, 260
  MOŽDANICE (MENINGES), 262
  KRVNI SUDOVI, 262
  PERIFERNI NERVNI SISTEM (SYSTEMA NERVOSUM PERIPHERICUM), 263
  MOŽDANI ŽIVCI (NERVI CRANIALES), 263
  KIČMENI ŽIVCI (NERVI SPINALES), 269
  VRATNI SPLET (PLEXUS CERVICALIS), 270
  RAMENI SPLET (PLEXUS BRACHIALIS), 271
  MEĐUREBARNI ŽIVCI (NN. INTERCOSTALES), 273
  SLABINSKI SPLET (PLEXUS LUMBALIS), 274
  KRSNI SPLET (PLEXUS SACRALIS), 274
  STIDNI I TRTIČNI SPLET (PLEXUS PUDENDUS ET COCCYGEUS), 276
  AUTONOMNI NERVNI SISTEM (SYSTEMA NERVOSUM AUTONOMICUM), 277
  PARS SYMPATHICA, 277
  PARS PARASYMPATHICA, 280

  ORGANA SENSUUM
  Uvod, 281
  ORGAN ZA VID (ORGANUM VISUS), 281
  OČNA JABUČICA (BULBUS OCULI), 281
  POMOĆNI ORGANI OKA (ORGANA OCULIACCESSORIA), 286
  ORGAN ZA SLUH I ZA RAVNOTEŽU (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE), 288
  SPOLjNO UHO (AURIS EXTERNA), 288
  SREDNjE UHO (AURIS MEDIA), 290
  UNUTRAŠNJE UHO (AURIS INTERNA), 291
  ORGAN ZA UKUS (ORGANUM GUSTUS), 294
  ORGAN ZA MIRIS (ORGANUM OLEACTUS), 294
  ČULO ZA POVRŠNI I DUBOKI SENZIBILITET, 294
  KOŽA I NjENE TVOREVINE, 295


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Anatomija čoveka
  Izdavač: Naučna KMD
  Strana: 300 (cb)
  Povez: tvrdi
  Pismo:
  Format: A4
  Godina izdanja: 2005
  ISBN: 86-84153-58-8
  Naručite
  Cena:
  1.100,00 DIN
  Cena za inostranstvo:
  11,00 EUR
  Kom.:

  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  IDI NA VRH STRANE
  Ⓒ 1984-2019 Mikro knjiga