Anatomija čoveka
Autor: Marijan Bošković
Strana: 300 ► Ostali detalji
Oblast: MedicinaAnatomija
A A A
Dodaj u podsetnik - Wish List
Deskriptivna i funkcionalna. Namenjena studentima medicine i sportske akademije.

SADRŽAJ

OPŠTI DEO

UVOD, 9
I. O MIKROSKOPSKOJ GRAĐI ČOVEČIJEG TELA, 10
1. NAUKA O ĆELIJI (CYTOLOGIA), 10
2. NAUKA O TKIVIMA (HISTOLOGIA), 11
Epitelno tkivo, 11
Potporno tkivo, 12
Mišićno tkivo, 14
Nervno tkivo, 16
3. NAUKA O ORGANIMA, 17

II ČOVEČJE TELO KAO CELINA, 17
1. RAZVITAK ČOVEKA, 17
Razvitak začetka čoveka, 17
Rastenje čoveka, 20
2. ODLIKE OBLIKA ČOVEČJEG TELA, 21
Delovi čovečjeg tela, 21
O proporcijama tela, 23
O konstituciji čoveka, 24
Osnovni stav čoveka, 24

III PODELA SISTEMATSKE ANATOMIJE, 25

Posebni deo
OSTEOLOGIJA

UVOD, 26
I KOSTUR TRUPA, 29
2. KOSTI KIČMENOG STUBA, 29
Zajedničke odlike pršljenova, 29
Posebne odlike pršljenova, 30
Kičmeni stub kao celina, 32
2. KOSTI GRUDNOG KOŠA, 33
GRUDNI KOŠ KAO CELINA, 35

II KOSTUR GLAVE, 35
1. KOSTI LOBANjE (OSSA CRANII), 38
2. KOSTI LICA (OSSA FACIEI), 45
KOSTUR GLAVE KAO CELINA, 47

III KOSTI GORNjEG UDA, 51

IV KOSTI DONjEG UDA, 59
Karlica (pelvis), 61
Kosti noge kao celina, 67

SYNDESMOLOGIJA
UVOD, 69
1. NEPOKRETNI ZGLOBOVI, 69
2. POKRETNI ZGLOBOVI, 69

I. ZGLOBOVI TRUPA, 71
1. SPOJEVI KIČMENOG STUBA (JUNCTURAE COLUMNAE VERTEBRALIS), 71
Statika kičmenog stuba, 72
Dinamika kičmenog stuba, 73
2. SPOJ KIČMENOG STUBA SA GLAVOM, 73
3. SPOJEVI GRUDNOG KOŠA, 74
Mehanika spojeva grudnog koša, 75

II. ZGLOBOVI GLAVE, 75

III. ZGLOBOVI GORNjEG UDA, 77

IV. ZGLOBOVI DONjEG UDSA, 82

MYOLOGIJA
UVOD, 92
OPŠTA MEHANIKA MIŠIĆA, 95

I. MIŠIĆI TRUPA, 97
1. MIŠIĆI LEĐA, 97
Površni mišići leđa, 97
Duboki mišići leđa, 100
Dejstvo dubokih mišića leđa, 102
Fascije leđa, 103
2. MIŠIĆI TRBUHA, 103
Aponevrotična ploča prednjeg zida, 104
Dejstvo prednje-bočnih mišića, 105
Fascije trbušnog zida, 106
Slabe tačke trbušnog zida, 106
3. MIŠIĆI GRUDNOG KOŠA, 107
Površni grudni mišić, 107
Duboki grudni mišići, 108
Mehanika disanja, 110
Fascije grudnog koša, 112
4. MIŠIĆI VRATA, 112
Dejstvo vratnih mišića, 115
Fascije vrata, 115

II. MIŠIĆI GLAVE, 116
1. MIMIČNI MIŠIĆI, 116
Dejstvo mimičnih mišića, 118
2. MASTIKATORNI MIŠIĆI, 119
Dejstvo mastikatornih mišića, 120
Fascije glave, 120

III. MIŠIĆI GORNjEG UDA, 121
1. MIŠIĆI RAMENA, 121
Dejstvo mišića ramena, 123
2. MIŠIĆI NADLAKTA, 124
Dejstvo mišića nadlakta, 126
3. MIŠIĆI PODLAKTA, 126
Dejstvo mišića podlakta, 129
4. MIŠIĆI ŠAKE, 130
Dejstvo mišića šake, 132
RUKA KAO CELINA, 132

IV. MIŠIĆI DONjEG UDA, 133
1. MIŠIĆI BEDRA, 133
2. MIŠIĆI BUTA, 135
Bedreni i butni mišići, 139
3. MIŠIĆI POTKOLENICE, 141
4. MIŠIĆI STOPALA, 144
Mišići potkolenice i stopala kao celina, 145

SPLANCHNOLOGIA
UVOD, 147
I. PRIBOR ZA VARENjE (APPARATUS DIGESTORIUS), 149
USNA DUPLjA (CAVUM ORIS), 149
ZUBI (DENTES), 152
JEZIK (LINGUA), 155
ŽDRELO (PHARYNX), 157
JEDNjAK (ESOPHAGUS), 159
ŽELUDAC (VENTRICULUS S. GASTER), 160
TANKO CREVO (INTESTINUM TENUE), 164
DEBELO CREVO (INTESTINUM CRASSUM), 166
JETRA (HEPAR), 168
GUŠTERAČA (PANCREAS), 170

II. PRIBOR ZA DISANjE (APPARATUS RESPIRATORIUS), 171
NOSNA DUPLjA (CAVUM NASI), 171
GRKLjAN (LARYNX), 173
DUŠNIK (TRACHEA) I DUŠNICE (BRONCHI), 176
PLUĆA (PULMONES), 177
GRUDNA DUPLjA (CAVUM THORACIS), 182

III. MOKRAĆNO-SPOLNI PRIBOR(APPARATUS UROGENITALIS), 182
1. MOKRAĆNI ORGANI (ORGANA UROPOETICA), 182
Bubreg (Ren), 183
Mokraćna bešika (Vesica urinaria), 186
Mokraćna cev (urethra), 187
2. SPOLNI ORGANI (ORGANA GENITALIA), 187
A. MUŠKI SPOLNI ORGANI (ORGANA GENITALIA MASCULINA), 188
Semenik (testis), 188
Semeni kanali, 189
Spoljni spolni organi (Partes genitales externae), 191
B. ŽENSKI SPOLNI ORGANI (ORGANA GENITALIA FEMININA), 193
Jajnik (ovarium), 193
Jajovod (tuba uterina), 195
Materica (uterus), 196
Usmina (vagina), 198
Spoljni spolni organi (Partes genitales externae), 198
Međica (perineum), 199
Mehanika međice, 201
TRBUŠNA MARAMICA (PERITONEUM), 202
TRBUŠNA DUPLjA (CAVUM ABDOMINIS), 204
ENDOKRINE ŽLEZDE (GLANDULAE SINE DUCTIBUS),205

ANGIOLOGIJA (SYSTEMA VASORUM)
UVOD, 208
SRCE (COR), 210
SRČANA KESA (PERICARDIUM), 218
ARTERIJSKI SISTEM, 218
Truncus pulmonalis, 218
Aorta, 218
1. GRANE LUKA AORTE, 219
A. carotis communis, 219
A. subclavia, 221
2. GRANE GRUDNE AORTE, 222
3. GRANE TRBUŠNE AORTE, 223
A. iliaca communis, 224
A. iliaca externa, 225
VENSKI SISTEM, 227
VENE VELIKOG KRVOTOKA, 227
1. V. CAVA SUPERIOR, 227
V. brachiocephalica, 227
V. jugularis interna, 227
V. subclavia, 228
1. V CAVA INFERIOR, 229
V. iliaca communis, 230
V. iliaca interna, 230
V. iliaca externa, 230
Razvoj krvnih sudova, 231
Fetalni krvotok, 231
KRV, 232
HEMATOPOETIČNI ORGANI, 233
LIMFNI SISTEM (SYSTEMA LYMPHATICUM), 234
DUCTUS THORACICUS, 235
SLEZINA (LIEN), 237

NEUROLOGIJA
UVOD, 239
CENTRALNI NERVNI SISTEM (SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE), 241

I. KIČMENA MOŽDINA (MEDULLA SPINALIS), 241

II. MOZAK (ENCEPHALON), 243
1. RHOMBENCEPHALON, 244
SPOLjNI IZGLED PRODUŽENE MOŽDINE I MOSTA, 244
MALI MOZAK (CEREBELLUM), 245
ČETVRTA MOŽDANA KOMORA (VENTRICULUS QUARTUS), 246
1. SREDNjI MOZAK (MESENCEPHALON), 246
SIVA MASA MOŽDANOG STABLA, 246
BELA MASA MOŽDANOG STABLA, 251
3. MEĐUMOZAK (DIENCEPHALON), 252
4. VELIKI MOZAK (TELENCEPHALON), 253
SIVA MASA VELIKOG MOZGA, 255
BELA MASA VELIKOG MOZGA, 257
PUTEVI NERVNOG SISTEMA, 257
MOTORNI PUTEVI, 258
SENZITIVNI PUTEVI, 259
SENZORIJELNI PUTEVI, 260
MOŽDANICE (MENINGES), 262
KRVNI SUDOVI, 262
PERIFERNI NERVNI SISTEM (SYSTEMA NERVOSUM PERIPHERICUM), 263
MOŽDANI ŽIVCI (NERVI CRANIALES), 263
KIČMENI ŽIVCI (NERVI SPINALES), 269
VRATNI SPLET (PLEXUS CERVICALIS), 270
RAMENI SPLET (PLEXUS BRACHIALIS), 271
MEĐUREBARNI ŽIVCI (NN. INTERCOSTALES), 273
SLABINSKI SPLET (PLEXUS LUMBALIS), 274
KRSNI SPLET (PLEXUS SACRALIS), 274
STIDNI I TRTIČNI SPLET (PLEXUS PUDENDUS ET COCCYGEUS), 276
AUTONOMNI NERVNI SISTEM (SYSTEMA NERVOSUM AUTONOMICUM), 277
PARS SYMPATHICA, 277
PARS PARASYMPATHICA, 280

ORGANA SENSUUM
UVOD, 281
ORGAN ZA VID (ORGANUM VISUS), 281
OČNA JABUČICA (BULBUS OCULI), 281
POMOĆNI ORGANI OKA (ORGANA OCULIACCESSORIA), 286
ORGAN ZA SLUH I ZA RAVNOTEŽU (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE), 288
SPOLjNO UHO (AURIS EXTERNA), 288
SREDNjE UHO (AURIS MEDIA), 290
UNUTRAŠNJE UHO (AURIS INTERNA), 291
ORGAN ZA UKUS (ORGANUM GUSTUS), 294
ORGAN ZA MIRIS (ORGANUM OLEACTUS), 294
ČULO ZA POVRŠNI I DUBOKI SENZIBILITET, 294
KOŽA I NjENE TVOREVINE, 295


Detaljni podaci o knjizi
Naslov: Anatomija čoveka
Izdavač: Naučna KMD
Strana: 300
Povez: tvrdi
Pismo:
Format: A4
Godina izdanja: 2005
ISBN: 86-84153-58-8
Naručite
Cena:
1.100,00 DIN
Cena za inostranstvo:
11,00 EUR
Kom.:

Naručite telefonom:
+381 11 3055010
+381 11 3055015


Kupljeno uz ovu knjigu

Anatomski atlas
850 din.

Farmaceutska tehnologija 2 za 3. razred medicinske škole
1060 din.

Povrede u sportu
3000 din.

Dijagnostika i lečenje bola
4500 din.

Sveti Fotije Veliki: Otac jedinstva Crkve
500 din.

Alergijske bolesti
1790 din.

Psihologija za II i III razred medicinske škole
910 din.

Аналитичка хемија
1030 din.

Post-Američki svet
864 din.

Pravoslavlje i savremena medicina
450 din.

Mikrobiologija sa epidemiologijom za 2. razred medicinske škole
1040 din.

Patologija za 2. razred medicinske škole
960 din.

Istorija pregleda BRISANJE ISTORIJE

Ocene i mišljenja čitalaca
Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


Pitanja, odgovori, mišljenja...
Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

Poruku poslaoPoruka
IDI NA VRH STRANE
Ⓒ 1984-2019 Mikro knjiga