MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Билтен Микро књиге: Манастир Подмаине

  Билтен Микро књиге
  децембар, 2012.

  Помаже Бог,

  Преко наше интернет књижаре
  можете набавити следеће књиге
  које је објавио:
  Манастир Подмаине

  Цртеж у песку
  Го­ди­на је 274. Цар Лу­ци­је До­ми­ци­је Ауре­ли­јан је по­но­во ује­ди­нио Рим­ско цар­ство и са­да вла­да коп­ном и мо­рем на по­ло­ви­ни те­ри­то­ри­је на­се­ље­ног све­та. Рим­ски гра­ђа­ни и вар­ва­ри под­јед­на­ко дрх­те од стра­ха ... ► више детаља | Цена: 300,00 ДИН (Ино: 3,00 ЕУР)
  Дах живота
  Про­цес ду­хов­ног фор­ми­ра­ња хри­шћа­ни­на ни­је ни ма­ло јед­но­ста­ван и сва­ко од нас то зна из лич­ног ис­ку­ства, или ће то тек осе­ти­ти. По­сто­ји мно­го објек­тив­них раз­ло­га за то. Је­дан од њих је то што ве­ћи­на љу­ди да­... ► више детаља | Цена: 650,00 ДИН (Ино: 6,50 ЕУР)
  Хришћанство и модернизам
  Архимандрит Рафаил Карелин вели да живимо у веома тешком времену. Тешко је не сложити се с том констатацијом. Ово је тешко време због тога што се свет нагло мења. Стално слушамо о такозваном новом поретку и свеопштем благостању које ће св... ► више детаља | Цена: 700,00 ДИН (Ино: 7,00 ЕУР)
  Исихазам
  Свједоци смо једног необично интересантног феномена: у наше дане све више се буди интересовање за тзв. мистику и уопште мистичке и тајанствене појаве. То је очевидан знак почетка преоријентације човјекових интересовања. Јер скоро сва чо... ► више детаља | Цена: 500,00 ДИН (Ино: 5,00 ЕУР)
  Исповест
  Садржај ОСАМ ГЛАВНИХ СТРАСТИ И ЊИМА СУПРОТНЕ ВРЛИНЕ Страст,5 Осам врлина супротних главним страстима, 13 ГРЕСИ И ПОГУБНЕ СКЛОНОСТИ САВРЕМЕНОГ ЧОВЕКА, 18 СМРТНИ ГРЕСИ, 20 ГРЕСИ ХУЛЕ НА ДУХА СВЕТОГА, 22 ГРЕСИ КОЈИ ВАПИЈУ КА... ► више детаља | Цена: 400,00 ДИН (Ино: 4,00 ЕУР)
  О монаштву
  У ма­на­сти­ри­ма се већ ри­јет­ко на­ла­зе они ко­ји су вјер­ни мо­на­шком ду­ху, нема опит­них на­став­ни­ка, ца­ру­је сво­је­во­ља, ра­ди се по сво­јим ми­сли­ма и на­ра­ви. Мно­ги мо­на­си из­ми­шља­ју сво­ја уче­ња, из­во­де сво­је ... ► више детаља | Цена: 250,00 ДИН (Ино: 2,50 ЕУР)
  Пад гордих
  Раскол је оружје којим се непријатељ рода људског бори против Цркве Христове кроз читаву њену историју. Господ вели: По томе ће сви познати да сте моји ученици ако будете имали љубав међу собом (Јн. 13, 35), а у молитви Оцу Небес... ► више детаља | Цена: 400,00 ДИН (Ино: 4,00 ЕУР)
  Православље и наука
  Збор­ник са­др­жи ми­сли, по­у­ке и из­ре­ке, при­ку­пље­не из ра­до­ва, про­по­ве­ди и пи­са­ма све­тог Те­о­фа­на За­твор­ни­ка, по­све­ће­не раз­ма­тра­њу уза­јам­ног од­но­са ве­ре и зна­ња, те­ме ко­ја је са пра­во­слав­не тач­ке гл... ► више детаља | Цена: 300,00 ДИН (Ино: 3,00 ЕУР)
  Приносимо ти љубав своју
  Беседе у време Великог поста... ► више детаља | Цена: 550,00 ДИН (Ино: 5,50 ЕУР)
  Пустиња као град
  Историја египатског и палестинског монаштва од 4. до 6. века, обрађена у овој књизи показује колико је византијски свет и читава Византијска Империја била обележена процесима који су се догађали унутар њених манастира. Књига нас води у д... ► више детаља | Цена: 550,00 ДИН (Ино: 5,50 ЕУР)
  Пут хришћанина
  Силе таме прате нас као сенка. Демон је наш исконски непријатељ. Он нас проучава као некакав изузетни психолог, проучава све наше слабости, пороке и склоности да би нас поразио и погубио. Он нас стално напада, и то неочекивано, и наноси на... ► више детаља | Цена: 650,00 ДИН (Ино: 6,50 ЕУР)
  Свети Пајсије Величковски
  Из­вор­но из­да­ње књи­ге Бла­же­ни Пај­си­је Ве­лич­ков­ски, ко­ју је пре­вео о. Се­ра­фим Ро­уз, нај­пре се по­ја­ви­ло 1972. го­ди­не као се­ри­јал, и то у спо­мен 250-го­ди­шњи­це ро­ђе­ња св. Пај­си­ја, док је у об­ли­ку књи­ге шт... ► више детаља | Цена: 500,00 ДИН (Ино: 5,00 ЕУР)
  Светост брака
  У нашој светој Цркви постоји седам Светих Тајни, а једна од њих је Света Тајна брака. Рађање је Творац благословио одмах по стварању света, а прво чудо које је наш Господ Исус Христос учинио док је земљом ходио било је благосиљање бра... ► више детаља | Цена: 600,00 ДИН (Ино: 6,00 ЕУР)
  Трагање за истином
  Човек по својој природи припада и духовном и телесном плану, а по потенцијалним могућностима своје воље и Божијем и демонском свету. Тако се он у сваком тренутку свог живота налази на раскрсници одакле један пут води на небо, а други у пак... ► више детаља | Цена: 600,00 ДИН (Ино: 6,00 ЕУР)
  Умеће умирања или уметност живљења
  У чему се састоји уметност живљења? Аутор дате књиге, архимандрит Рафаил (Карелин) на ово питање даје одговор од којега ће се многи у првом тренутку можда осећати нелагодно. По његовом мишљењу, уметност живљења састоји се у умећу у... ► више детаља | Цена: 650,00 ДИН (Ино: 6,50 ЕУР)

  Nazad na spisak biltena
  IDI NA VRH STRANE
  O Mikro knjizi
  Kontakt
  Najčešća pitanja - FAQ
  Forum
  Vaši podaci
  Korpa
  Istorija pregleda
  List želja - Wish List
  ►IDENTIFIKACIJA
  ►KORISNIČKI SERVIS
  Ⓒ 1984-2020 Mikro knjiga