Računarski rečnik Mikro knjige
English-Serbian Computer Dictionary | Englesko-srpski / srpsko-engleski rečnik računarskih (kompjuterskih) termina

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | + | U RADU: Matematički rečnik

U direction • U smer
U-turn arrow • strelica u obliku slova U
U. S. standard • američki standard
UA • korisnički agent
UAC • korisnički klijentski agent
UAM
UAT
ubiquitous computing • sveprisutno računarstvo
UCR
UCS • korisnički koordinatni sistem
UCSD • University of California San Diego
UCSD Extension • Program za permanentno obrazovanje UCSD
UDF
UDP • protokol za korisničke datagrame
UEPS • univerzalni sistem za elektronsko plaćanje
UFD • korisnički direktorijum
UI culture
UI thread
Ultimate Packer for eXecutables
Ultra WideSCSI • ultraširoki SCSI
UltraSCSI • ultraSCSI
UMB
UML • objedinjeni jezik za modelovanje
UML • zajednički jezik za modelovanje
UMS
UMTS • univerzalni sistem mobilnih telekomunikacija
unary • unarni
unary operator • unarni operator
unattached • nevezan
unattached text • nevezan tekst