Računarski rečnik Mikro knjige
English-Serbian Computer Dictionary | Englesko-srpski / srpsko-engleski rečnik računarskih (kompjuterskih) termina

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | + | U RADU: Matematički rečnik

fabric layer • strukturni sloj
fabrication • fabrikovanje
Facade pattern • obrazac Facade
face • pismo
face • tipografsko pismo
face • font
face • lik slova
face • izgled slova
face • stranica objekta
face • stranica objekta
face • površina
face • površ
face down • licem nadole
face draft • nagib stranice
face name • ime fonta
face normal • normala površine
face to face fillets • zaobljenja između stranica
face up • licem nagore
facing pages • naspramne stranice
facing pages • naporedne strane
facsimile • faksimil
facsimile • faks poruka
fact attribute • činjenični atribut
fact table • tabela činjenica
factor • faktor
factor • činilac
factor extraction • izdvajanje faktora
factor loading • faktorska težina
factorial • faktorijel
factory • pomoćna Java klasa