Računarski rečnik Mikro knjige
English-Serbian Computer Dictionary | Englesko-srpski / srpsko-engleski rečnik računarskih (kompjuterskih) termina

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | + | U RADU: Matematički rečnik

DAA • ovlašćena organizacija
DAC • kôd za proveru identiteta podataka
daemon • usluga
daemon • sistemska usluga
daemon • usluga operativnog sistema
daemon • MySQL-ov servis
daemon • sistemski servis
daemon • servisna nit
daemon process • sistemski proces
daemon thread • servisna nit
dagger • bodež (znak)
daily backup • dnevna rezervna kopija
Daisy • Daisy (funkcionalni programski jezik)
daisy chaining • ulančavanje uređaja
daisy wheel • lepeza štampača
daisy wheel printer • štampač sa lepezom
daisy-chain • lanac
damaged • oštećen
damping • prigušivanje
damping factor • faktor prigušenja
dangling • neupareno
DAO • objekti za pristup podacima
DAP • stranice za pristup podacima
darken • zatamniti
DAS
dash • crta
dash • crtica
dash style • stil isprekidanih linija
dashboard • kontrolna tabla s instrumentima
dashboard • komandna tabla