MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Napredna pretraga knjiga

  Autor


  Naslov


  ISBN


  Izdavač


  Ključne reči


  Oblast  UPUTSTVO
  U polje upište deo imena, naslova, ISBN-a...
  Ako dobijete previše rezultata, upišite duži deo imena, naslova, ISBN-a ili upište dodatni podatak u drugo polje, čime ćete zaoštriti upit i smanjiti broj rezlutata.

  PRIMER 1: Tražite priče za decu od Petrovića. Unesite Petrović u polje Autor. Dobićete više rezultata. Dopišite priče u polje Naslov. Rezlutat će biti odgovarajuće knjige.

  PRIMER 2: Tražite rečnike u izdanju Kreativnog centra. Unesite rečnik u polje Naslov. Dobićete mnogo rezultata. Dopišite Kreativni u polje Izdavač i dobićete tražene rečnike.

  Pretragu po ISBN broju radite tako što ćete upisati deo ISBN broja ili ceo broj. Najbolje je da upišete pretposlednju grupu brojeva. Svaki ISBN se sastoji iz 5 delova. Prvi deo je oznaka tipa broja, drugi označava državu, treći izdavača, četvrti knjigu i peti je kontrolni broj. Na primer ako je ISBN broj 978-86-7555-340-3, dovoljno je da unesete 340 u polje ISBN.

  Po ključnim rečima možete pretraživati samo izdanja Mikro knjige.