MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: prof. dr Dragan Milićev
    1Osnovi operativnih sistema
    406 str. (2020 god.)
    Cena: 2.400,00 DIN