MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Nisu nađeni podaci za autora: priredila Marijana Kali��anin