MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Nisu nađeni podaci za autora: prevod sa starogr��kog izvornika: Marijana Milunovi��