MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: prevod sa grčkog Dragan Popović
    1Georgije I. Mandzaridis: Hrišćanska etika 1: Uvod osnovna načela - savremena problematika
    225 str. (2011 god.)
    Cena: 800,00 DIN