MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: prevod Vladimir Jagličić
  1Иван Иљин: Изабрана дела - Загледан у живот: књига промишљања свакодневнице
  216 str. (2018 god.)
  Cena: 800,00 DIN
  2Иван Иљин: Изабрана дела - Наши задаци
  368 str. (2018 god.)
  Cena: 950,00 DIN
  3Иван Иљин: Појуће срце, књига тихих сазрцања
  216 str. (2018 god.)
  Cena: 800,00 DIN
  4Сличне самоће – Булат Окуџава
  196 str. (2006 god.)
  Cena: 1.400,00 DIN