MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Nisu nađeni podaci za autora: prevela sa ruskog: Marina Todi��