MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: mr Svetlana Štrbac-Savić
  1Diskretna matematika i algoritmi
  200 str. (2013 god.)
  Cena: 2.300,00 DIN
  2Diskretna matematika i algoritmi – Priručnik
  128 str. (2015 god.)
  Cena: 1.500,00 DIN
  3E-trgovina - Priručnik
  136 str. (2016 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN
  4Matematika – Zbirka rešenih zadataka i testova sa prijemnih
  312 str. (2015 god.)
  Cena: 1.500,00 DIN
  5Matematika 1 i MatLab - Priručnik za laboratorijske vežbe
  128 str. (2016 god.)
  Cena: 1.500,00 DIN
  6Matematika 2
  223 str. (2015 god.)
  Cena: 2.300,00 DIN
  7Matematika 2 – Priručnik
  140 str. (2016 god.)
  Cena: 2.250,00 DIN
  8Osnovi programiranja na jeziku C
  180 str. (2016 god.)
  Cena: 1.500,00 DIN
  9Programiranje na jeziku C & osnovi C++: Zbirka primera i zadataka iz predmeta Programski jezici
  260 str. (2016 god.)
  Cena: 1.950,00 DIN
  10Rešeni zadaci na programskim jezicima C & C++
  154 str. (2007 god.)
  Cena: 900,00 DIN
  11VB.NET – Priručnik
  195 str. (2015 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN
  12Verovatnoća i statistika – Priručnik
  106 str. (2016 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN