MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: dr Vera V. Petrović
  1Osnovi informatike i računarstva
  196 str. (2013 god.)
  Cena: 1.500,00 DIN
  2Osnovi informatike i računarstva – Priručnik
  136 str. (2016 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN
  3Osnovi računarske tehnike – Zbirka zadataka
  148 str. (2013 god.)
  Cena: 2.250,00 DIN
  4Upravljanje dinamičkim sistemima – Priručnik
  132 str. (2016 god.)
  Cena: 2.250,00 DIN