MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: dr Petar Bošnjaković
  1Analogna elektronika
  300 str. (2012 god.)
  Cena: 3.800,00 DIN
  2Analogna elektronika – Zbirka rešenih ispitnih zadataka
  158 str. (2005 god.)
  Cena: 1.500,00 DIN
  3Industrijska metrologija
  380 str. (2015 god.)
  Cena: 3.000,00 DIN
  4Merenja 2 – Priručnik
  104 str. (2015 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN
  5Osnovi elektronike – Zbirka rešenih zadataka
  354 str. (2010 god.)
  Cena: 2.250,00 DIN
  6Specijalna elektronska kola
  316 str. (2013 god.)
  Cena: 4.500,00 DIN
  7Specijalna elektronska kola – Priručnik
  108 str. (2016 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN
  8Specijalna elektronska kola – Zbirka zadataka
  320 str. (2013 god.)
  Cena: 4.500,00 DIN
  9Umeće merenja
  332 str. (2011 god.)
  Cena: 2.300,00 DIN