MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  1Arif Zolić, Zoran Kadelburg, Srđan Ognjanović
  Analiza sa algebrom 1, Udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred Matematičke gimnazije
  230 str. (2012 god.)
  Cena: 1.400,00 DIN
  2Zoran Kadelburg, Vladimir Mićić, Srđan Ognjanović
  Analiza sa algebrom 2, Udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred Matematičke gimnazije
  212 str. (2014 god.)
  Cena: 1.400,00 DIN
  3Zoran Kadelburg,Vladimir Mićić, Srđan Ognjanović
  Analiza sa algebrom 3 - Udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred Matematičke gimnazije
  257 str. ( god.)
  Cena: 1.400,00 DIN
  4Zoran Kadelburg,Vladimir Mićić, Srđan Ognjanović
  Analiza sa algebrom 4, Udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred Matematičke gimnazije
  240 str. (2013 god.)
  Cena: 1.080,00 DIN
  5Pavle Miličić, Vladimir Stojanović, Zoran Kadelburg, Branislav Boričić
  Matematika za 1. razred srednje škole, programi sa četiri časa matematike nedeljno
  247 str. (2012 god.)
  Cena: 850,00 DIN
  6Pavle Miličić, Vladimir Stojanović, Zoran Kadelburg, Branislav Boričić
  Matematika za 1. razred srednje škole: programi sa četiri časa matematike nedeljno
  248 str. (2013 god.)
  Cena: 650,00 DIN
  7dr Vojislav Andrić, Jožef B. Varga,Liljana Vračar, dr Nenad Vulović, Biljana Đelić, Miloš Đorić, Diana Zita, Vera Jocković, dr Zoran Kadelburg, Slavoljub Milosavljević, Milica Misojčić, mr Srđan Ognjanović, dr Branislav Popović, dr Ratko Tošić, Veljko Ćirović, dr Marija Cvetković
  Свеска 54: 1100 ЗАДАТАКА са математичких такмичења ученика основних школа 2012-2021. године
  0 str. (2021 god.)
  Cena: 1.450,00 DIN