MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Zoran Dobrosavljević
    1Uvod u digitalnu obradu signala + CD
    390 str. (2015 god.)
    Cena: 2.180,00 DIN