MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Vladimir Stojanović
  1Izoštri um
  166 str. (2012 god.)
  Cena: 880,00 DIN
  2Matematika 5 Udžbenik za 5. razred osnovne škole 2013
  193 str. (2013 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  3Matematika 5, Kontrolni i pismeni zadaci za 5. razred - radna sveska
  76 str. (2009 god.)
  Cena: 330,00 DIN
  4Matematika 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole 2018.
  183 str. (2018 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  5Matematika 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole 2018. (na bosanskom jeziku)
  188 str. (2018 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  6Matematika 5, zbirka zadataka za 5. razred osnovne škole 2018. (na bosanskom jeziku)
  224 str. (2018 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  7Matematika 5: zbirka zadataka za 5. razred osnovne škole 2013.
  0 str. (2013 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  8Matematika 5: zbirka zadataka za 5. razred osnovne škole 2018.
  139 str. (2018 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  9Matematika 6 Zbirka zadataka za 6. razred osnovne škole
  216 str. (2014 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  10Matematika 6, kontrolni i pismeni zadaci za 6. razred - radna sveska
  100 str. (2008 god.)
  Cena: 330,00 DIN
  11Matematika 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole
  232 str. (2014 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  12Matematika 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole 2018. (na bosanskom jeziku)
  222 str. (2018 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  13Matematika 6, zbirka zadataka za 6. razred osnovne škole 2018. (na bosanskom jeziku)
  200 str. (2018 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  14Matematika 7, Kontrolni i pismeni zadaci za 7. razred - radna sveska
  76 str. (2010 god.)
  Cena: 330,00 DIN
  15Matematika 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole
  220 str. (2015 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  16Matematika 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole 2018. (na bosanskom jeziku)
  218 str. (2018 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  17Matematika 7, Zbirka zadataka za 7. razred osnovne škole
  0 str. (2013 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  18Matematika 7, zbirka zadataka za 7. razred osnovne škole 2018. (na bosanskom jeziku)
  190 str. (2018 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  19Matematika 8, kontrolni i pismeni zadaci za 8. razred - radna sveska
  78 str. (2010 god.)
  Cena: 330,00 DIN
  20Matematika 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole
  250 str. (2012 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  21Matematika 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole 2018. (na bosanskom jeziku)
  249 str. (2018 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  22Matematika 8, zbirka zadataka za 8. razred osnovne škole
  0 str. (2010 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  23Matematika 8, zbirka zadataka za 8. razred osnovne škole 2018. (na bosanskom jeziku)
  199 str. (2018 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  24Matematika za 1. razred srednje škole, programi sa četiri časa matematike nedeljno
  247 str. (2012 god.)
  Cena: 850,00 DIN
  25Matematika za 1. razred srednje škole: programi sa četiri časa matematike nedeljno
  248 str. (2013 god.)
  Cena: 650,00 DIN
  26Matematika: Inostrana takmičenja osnovaca
  356 str. (2010 god.)
  Cena: 825,00 DIN
  27Matematiskop 2: Put do šampiona matematike: zbirka rešenih zadataka za 7. i 8. razred
  357 str. (2017 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN
  28Matematiskop 3 - zbirka rešenih zadataka za 1. razred srednjih škola
  439 str. (2007 god.)
  Cena: 880,00 DIN
  29Matematiskop 5 - zbirka rešenih zadataka za 3. razred srednjih škola
  420 str. (1998 god.)
  Cena: 880,00 DIN
  30Matematiskop 6, Zbirka rešenih zadataka za 4. razred srednje škole
  271 str. (2005 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  31Matematiskop 6, zbirka rešenih zadataka za 4. razred srednjih škola
  271 str. (2005 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  32Mathematiskop 1, vodič za šampione, pripreme takmičenja za 4, 5, i 6. razred
  0 str. ( god.)
  Cena: 990,00 DIN
  33Mathematiskop 2, pripreme takmičenja za 7. i 8. razred
  249 str. (1999 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN
  34PLUS III – dodatna nastava
  119 str. (2012 god.)
  Cena: 660,00 DIN
  35PLUS IV – dodatna nastava
  140 str. ( god.)
  Cena: 660,00 DIN
  36PLUS V – dodatna nastava
  62 str. (2006 god.)
  Cena: 275,00 DIN
  37PLUS VI – dodatna nastava
  70 str. (2010 god.)
  Cena: 275,00 DIN
  38PLUS VII – dodatna nastava
  0 str. (2010 god.)
  Cena: 275,00 DIN
  39PLUS VIII – dodatna nastava
  82 str. (2009 god.)
  Cena: 275,00 DIN
  40Tetive i tangente
  0 str. ( god.)
  Cena: 330,00 DIN
  41Trougao plus
  0 str. ( god.)
  Cena: 330,00 DIN
  42Zbirka zadataka iz matematike za 1. razred srednje škole, programi sa tri i četiri časa nastave matematike
  252 str. (2013 god.)
  Cena: 760,00 DIN
  43Контролни задаци за 6.разред ОШ МАТЕМАТИКА
  0 str. (2008 god.)
  Cena: 330,00 DIN
  44Математика 6, збирка задатака за 6. разред основне школе
  148 str. (2019 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  45Математика 6, уџбеник за 6. разред основне школе
  233 str. (2019 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  46ПЛУС VI Додатна настава
  0 str. (2009 god.)
  Cena: 275,00 DIN