MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Nisu nađeni podaci za autora: Viktor Segalen; prevela Aleksandra Man��i��