MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Urednik: Biljana Drašković
    1Anestezija sa perioperativnom medicinom
    229 str. (2019 god.)
    Cena: 1.450,00 DIN