MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    1Urednici: Ljubica Đukanović, Nada Dimković, Dijana Jovanović, Višnja Ležaić, Radomir Naumović, Sanja Simić Ogrizović
    Болести бубрега, друго допуњено издање
    694 str. (2021 god.)
    Cena: 8.990,00 DIN