MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  1Tomislav Šekara, Božidar Popović
  Senzori i mjerenja - Zbirka riješenih problema
  180 str. (2019 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN
  2Tomislav Šekara,Marko Barjaktarović
  Senzori u fizičko-tehničkim merenjima
  187 str. (2017 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN