MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    1Tom Dieusaert
    Pad računara: kad avionski sistemi otkažu
    182 str. (2020 god.)
    Cena: 1.300,00 DIN