MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Tom Dieusaert
    1Pad računara: kad avionski sistemi otkažu
    182 str. (2020 god.)
    Cena: 1.200,00 DIN