MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    1Suzan R. Valen, Rejmond Diđuzepe, Vindi Drajden ; prevod sa engleskog Vasilija Ida Vasić
    REBT: terapijski vodič za racionalno-emotivno bihejvioralnu terapiju
    480 str. (2014 god.)
    Cena: 2.640,00 DIN