MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    1Stephan Roth
    Čist C++ 20, Obrasci održivog razvoja softvera i najbolje prakse
    508 str. (2021 god.)
    Cena: 2.420,00 DIN