MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    1Ron Severdia
    Joomla - Kreiranje moćnih i efikasnih sajtova
    410 str. (2010 god.)
    Cena: 1.500,00 DIN