MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Radojle Radetić
  1Elektronika
  180 str. (2018 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN
  2Operacioni pojačavači sa zbirkom šema
  318 str. (2014 god.)
  Cena: 1.400,00 DIN
  3Prekidačka napajanja
  157 str. (2005 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN
  4Programski jezik C za PIC mikrokontrolere, 3. štampano izdanje
  165 str. (2004 god.)
  Cena: 1.050,00 DIN
  5Protel DXP - korak po korak
  70 str. ( god.)
  Cena: 800,00 DIN
  6Sistem automatske regulacije u radu sa tiristorskim pretvaračima
  64 str. (2008 god.)
  Cena: 680,00 DIN
  7Teslin transformator: teorija i praksa
  124 str. (2019 god.)
  Cena: 1.260,00 DIN
  8Tiristorski pretvarači
  250 str. (2004 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN
  9Tiristorski pretvarači, 2. dopunjeno izdanje
  300 str. (2011 god.)
  Cena: 1.400,00 DIN
  10TRANZISTORSKI PRETVARAČI
  355 str. (2006 god.)
  Cena: 1.550,00 DIN
  11Zbirka električnih šema tranzistorskih DC-DC pretvarača
  210 str. (2013 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN