MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Rade Mirković
  1Hidraulika - uvod sa primerima upravljanja
  299 str. (2007 god.)
  Cena: 1.850,00 DIN
  2Hidraulika: Uvod sa primerima upravljanja
  234 str. (2013 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN
  3Mašinsko - tehnički priručnik
  1000 str. (2009 god.)
  Cena: 4.800,00 DIN
  4Pneumatika: uvod s primerima upravljanja
  150 str. (2015 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN