MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Protojerej-stavrofor Radomir V. Popović
  1Hrišćanstvo u istoriji
  446 str. (0000 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN
  2Izvori za crkvenu istoriju
  603 str. (2006 god.)
  Cena: 1.650,00 DIN
  3Pojmovnik crkvene istorije
  411 str. (2014 god.)
  Cena: 890,00 DIN
  4Srpska crkva u istoriji
  366 str. (0000 god.)
  Cena: 1.290,00 DIN
  5Vaseljenski sabori: odabrana dokumenta
  397 str. (2007 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN
  6Vaseljenski sabori: Peti, Šesti i Sedmi, odabrana dokumenta, knjiga 2
  425 str. (2011 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN