MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  1Prof Dr Dogan Ibrahim
  CAN komunikacija: Projekti za ARM i Arduino
  338 str. (2017 god.)
  Cena: 1.990,00 DIN
  2Prof Dr Dogan Ibrahim i Ahmet Ibrahim
  ESP8266 i MicroPython
  192 str. (2017 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN
  3Prof Dr Dogan Ibrahim, Dr Peter Dalmaris
  Kolekcija projekata sa senzorima: više od 40 projekata za Arduino, Raspberry Pi i ESP32, treće izdanje
  328 str. (2020 god.)
  Cena: 2.400,00 DIN
  4Prof Dr Dogan Ibrahim i Ahmet Ibrahim
  Osnove CAN magistrale: Projekti za Arduino Uno i Raspberry Pi
  160 str. (2023 god.)
  Cena: 1.890,00 DIN
  5Prof Dr Dogan Ibrahim
  Praktično digitalno upravljanje zasnovano na PID kontroli: Sa Raspberry Pi i Arduino Uno
  234 str. (2022 god.)
  Cena: 2.200,00 DIN
  6Prof Dr Dogan Ibrahim
  Projekti za kamere: 39 projekata za Arduino i Raspberry Pi
  252 str. (2019 god.)
  Cena: 1.700,00 DIN
  7Prof Dr Dogan Ibrahim
  Raspberry Pi - Hardverski projekti
  295 str. (2015 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN
  8Prof Dr Dogan Ibrahim
  Raspberry Pi 3: od osnovnih do naprednih projekata
  266 str. (2018 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN
  9Prof Dr Dogan Ibrahim
  Razvoj Android aplikacija za elektroničare: Basic za Android B4A
  246 str. (2018 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN