MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Petar Petrović Njegoš
  1Gorski vijenac
  142 str. (2011 god.)
  Cena: 450,00 DIN
  2Gorski vijenac
  104 str. (2006 god.)
  Cena: 220,00 DIN
  3Gorski vijenac
  204 str. (0000 god.)
  Cena: 583,00 DIN
  4Gorski vijenac
  142 str. (2014 god.)
  Cena: 550,00 DIN
  5Gorski vijenac
  276 str. (0000 god.)
  Cena: 880,00 DIN
  6Gorski vijenac
  165 str. (2013 god.)
  Cena: 660,00 DIN
  7Gorski vijenac; Luča mikrokozma
  377 str. (2018 god.)
  Cena: 715,00 DIN
  8Izbor iz dela - P. P. Njegoš
  350 str. (1998 god.)
  Cena: 810,00 DIN
  9Писма 1
  223 str. (0000 god.)
  Cena: 800,00 DIN
  10Писма 2
  216 str. (0000 god.)
  Cena: 800,00 DIN