MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Novak
  1Avangarda: od dade do nadrealizma
  522 str. (2015 god.)
  Cena: 1.700,00 DIN
  2Beograd : kroz ključaonicu 100 kuća
  473 str. (2013 god.)
  Cena: 1.400,00 DIN
  3Biblija : ilustracije Gistav Dore
  432 str. (2004 god.)
  Cena: 3.550,00 DIN
  4Bogovi i heroji u grčkoj i rimskoj mitologiji
  87 str. (2008 god.)
  Cena: 490,00 DIN
  5Bromatologija: nutritivna vrednost i bezbednost hrane
  339 str. (2014 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN
  6Crucified Kosovo - Raspeto Kosovo: jun - oktobar 1999.
  58 str. (0000 god.)
  Cena: 450,00 DIN
  7Dobro je biti hrabar, Jeromonah Stefan - duhovne pouke
  40 str. ( god.)
  Cena: 250,00 DIN
  8Državo ruke uvis!: istina o ubistvu Zorana Đinđića
  288 str. (2014 god.)
  Cena: 700,00 DIN
  9Ekološko pravo
  271 str. (2014 god.)
  Cena: 2.200,00 DIN
  10Ekonomika zdravstva
  0 str. ( god.)
  Cena: 0,00 DIN
  11Emerijevi osnovi medicinske genetike
  433 str. (2009 god.)
  Cena: 2.899,00 DIN
  12Epitom: Kratka objašnjenja o svetom hramu, odeždama, božanstvenoj liturgiji koja se služi u njemu i njenom o
  110 str. (0000 god.)
  Cena: 1.150,00 DIN
  13Fear and Servant
  267 str. (2009 god.)
  Cena: 920,00 DIN
  14Heraldički običaji u Srba
  140 str. (2017 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN
  15Higijena i zdravstveno vaspitanje
  0 str. ( god.)
  Cena: 200,00 DIN
  16Hrišćansko predanje: istorija razvoja dogmata, tom 2: Duh istočnog hrišćanstva od 600. do 1700. godine
  390 str. (2010 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN
  17Hrišćansko predanje: istorija razvoja dogmata. Tom 3, Razvoj srednjovekovne teologije: od 600. do 1300. godine
  406 str. (2011 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN
  18Intertekstualna istraživanja 2
  248 str. (2014 god.)
  Cena: 1.500,00 DIN
  19Intertekstualnost Andrićevih zapisa
  206 str. (2010 god.)
  Cena: 950,00 DIN
  20Ishrana i zdravlje
  354 str. (2016 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN
  21Jelena, žena koje ima: krakovska biografija Ive Andrića
  242 str. (2015 god.)
  Cena: 700,00 DIN
  22Jezički triptihon
  78 str. (2016 god.)
  Cena: 510,00 DIN
  23Kancelarijsko poslovanje za 3. razred srednjih stručnih škola, obrazovni profil: poslovni administrator
  215 str. (2015 god.)
  Cena: 1.070,00 DIN
  24Karpatski i likijski Srbi: prilozi za istoriju Srba od drugog milenijuma pre n. e. do XIV veka
  193 str. (1997 god.)
  Cena: 2.200,00 DIN
  25Komentar Zakona o državnim službenicima
  240 str. (0000 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN
  26Komentar Zakona o javnim preduzećima
  176 str. (2013 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN
  27Lokalno ograničeni karcinom prostate
  98 str. (2005 god.)
  Cena: 825,00 DIN
  28Mačja kuga
  229 str. (2002 god.)
  Cena: 648,00 DIN
  29Magnum Crimen: pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj, 1 i 2
  0 str. (2015 god.)
  Cena: 8.000,00 DIN
  30Mali biznis u građevinarstvu
  118 str. (2017 god.)
  Cena: 990,00 DIN
  31Mape vremena: srpska postmodernistička proza pred izazovima epohe
  274 str. (2015 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN
  32Međunarodni odnosi i globalizacija
  114 str. (2012 god.)
  Cena: 880,00 DIN
  33Metode procene ishoda indukcije porođaja
  106 str. (2000 god.)
  Cena: 780,00 DIN
  34Mirisi, zlato i tamjan
  267 str. (2004 god.)
  Cena: 1.030,00 DIN
  35Modeli opštih i pojedinačnih akata poslodavca usklađenih sa najnovijim izmenama Zakona o radu
  312 str. (2014 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN
  36Mrtvi
  302 str. (2017 god.)
  Cena: 990,00 DIN
  37Na rogu Afrike
  95 str. (2018 god.)
  Cena: 750,00 DIN
  38Nemački jezik - stručni tekstovi za 1. i 2. razred ekonomske škole
  59 str. (1995 god.)
  Cena: 660,00 DIN
  39Osnovi savremene otorinolaringologije
  280 str. (2012 god.)
  Cena: 2.060,00 DIN
  40Otplesana istorij: izabrane pesme
  147 str. (2012 god.)
  Cena: 650,00 DIN
  41Pojmovnik strukturalne lingvistike (morfologija i sintaksa)
  96 str. (2006 god.)
  Cena: 600,00 DIN
  42Pravoslavna srpska bogoslovija u Prizrenu: 1871-1890
  243 str. (2015 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN
  43Priručnik iz neurohirurgije
  224 str. (2015 god.)
  Cena: 1.700,00 DIN
  44Pristup pravdi u ekološkim upravnim stvarima
  286 str. (2014 god.)
  Cena: 2.000,00 DIN
  45Razmišljanka: radna sveska uz udžbenik Svet oko nas za 1. razred osnovne škole 2018
  43 str. (2018 god.)
  Cena: 690,00 DIN
  46Razvojna mapa
  24 str. (0000 god.)
  Cena: 400,00 DIN
  47Recherches sur le surréalisme
  360 str. (2009 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN
  48Rez za miran san
  352 str. (2008 god.)
  Cena: 1.850,00 DIN
  49Serviraj za pobedu
  192 str. (2013 god.)
  Cena: 500,00 DIN
  50Sintaksa novogrčkog jezika
  140 str. (2003 god.)
  Cena: 400,00 DIN
  51Strah i njegov sluga
  290 str. (2012 god.)
  Cena: 900,00 DIN
  52Svet oko nas 1: udžbenik za 1. razred osnovne škole 2018
  87 str. (2018 god.)
  Cena: 800,00 DIN
  53Svetlarnik: 12. oktobar 2010. utorak
  165 str. (2011 god.)
  Cena: 860,00 DIN
  54Tehnološka globalizacija i specijalizacija proizvodnje - grupni koncept rada
  263 str. (2001 god.)
  Cena: 1.300,00 DIN
  55Tesa mala balerina
  88 str. (2017 god.)
  Cena: 550,00 DIN
  56U traganju za jedinstvom: Ogledi iz novije francuske i srpske književnosti
  212 str. (1995 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN
  57Ubistvo u Kapetan Mišinoj
  320 str. (2017 god.)
  Cena: 900,00 DIN
  58Učimo srpski 1, IV izdanje / Serbian for foreigners
  256 str. (2013 god.)
  Cena: 3.700,00 DIN
  59Urološka onkologija
  500 str. (1994 god.)
  Cena: 5.100,00 DIN
  60Uticaj dizajna na konkurentnost proizvoda u marketingu
  0 str. (2002 god.)
  Cena: 620,00 DIN
  61Uvod u politički marketing
  246 str. (2014 god.)
  Cena: 1.500,00 DIN
  62Vaskrs države srpske - The Resurrection of the Serbian Statehood
  292 str. (2004 god.)
  Cena: 6.600,00 DIN
  63Vaskularizovani fibularni graft
  0 str. (2000 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  64Vežbe iz srpskog jezika za 1. razred srednje škole
  78 str. (2005 god.)
  Cena: 600,00 DIN
  65Vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda
  424 str. (2017 god.)
  Cena: 1.000,00 DIN
  66Windows 8: Razvoj aplikacija
  620 str. (2013 god.)
  Cena: 2.300,00 DIN
  67Zvezde fudbala
  203 str. (2016 god.)
  Cena: 649,00 DIN