MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Nikola Tucić
  1Evoluciona biologija
  436 str. (2000 god.)
  Cena: 2.050,00 DIN
  2Od molekula do organizma: molekularna i fenotipska evolucija
  479 str. (2012 god.)
  Cena: 2.700,00 DIN