MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Nevena Kalezić
  1Anestezija i intenzivno lečenje hirurških bolesnika
  306 str. (2010 god.)
  Cena: 2.600,00 DIN
  2Anesteziološki aspekti endokrinih i metaboličkih poremećaja: (štitasta žlezda, paraštitaste i nadbubrežne žlezde)
  579 str. (2009 god.)
  Cena: 6.600,00 DIN
  3Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini
  636 str. (2013 god.)
  Cena: 4.375,00 DIN
  4Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje
  970 str. (2016 god.)
  Cena: 6.600,00 DIN