MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  1Mijailović Vladica, Nahman Jovan
  Odabrana poglavlja iz visokonaponskih postrojenja
  302 str. (2002 god.)
  Cena: 2.700,00 DIN
  2Mijailović Vladica, Nahman Jovan, Salamon Dragutin
  Razvodna postrojenja, Zbirka rešenih zadataka sa prilozima
  252 str. (2012 god.)
  Cena: 2.420,00 DIN